Vinden

550 indicatoren in één klik

De FOD Werkgelegenheid zette onlangs een website online waarop voor het eerst het merendeel van de nationale gegevens over beroepsrisico’s en arbeidsomstandigheden is samengebracht. Het project Datamining van beroepsrisico’s, dat door de Europese Unie wordt gefinancierd, heeft tot doel de monitoring van beroepsrisico’s te bevorderen om de groepen (activiteitensector, leeftijd, geslacht) met het hoogste risico te kunnen identificeren.

Er zijn 550 indicatoren in opgenomen, gespreid over drie thema’s: gevaren en blootstelling, gevolgen en schade en preventie. De ingezamelde gegevens komen zowel van officiële bronnen (Fedris, RIZIV, Medex, sociale secretariaten enzovoort) en van organisaties die op uiteenlopende niveaus (Europees, federaal, gewestelijk) via onderzoeken over die onderwerpen informatie verzamelen.
Lees meer
 

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027