Vinden
Naar overzicht

Bronnen, mijn gegevens en ranking

Trends Business Information verzamelt relevante informatie over Belgische bedrijven uit alle officiële en eigen exclusieve bronnen en vertaalt die naar waardevolle inzichten en efficiënte tools. De Trends Top Website is een doe-het-zelfplatform van Trends Business Information.

 • Trends Top baseert zich voor de basisgegevens op officiële bronnen, zoals de jaarrekening via de Nationale Bank, het Belgisch Staatsblad en de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).
 • Trends Top doet bijzonder veel inspanningen om de officiële gegevens te verrijken met kwalitatieve informatie die niet bij die bronnen beschikbaar is, bv. omzet voor kleinere ondernemingen die geen meldingsplicht hebben, contactpersonen voor verschillende departementen, (persoonlijke) mailadressen, import- en exportlanden, B2B/B2C-karakter, enz.
 • Daarnaast werkt Trends Top samen met gespecialiseerde partners voor specifieke informatie ter aanvulling van de beschikbare gegevens.

 • Trends Top publiceert informatie over alle actieve Belgische ondernemingen. Een onderneming wordt opgenomen zodra ze opgericht werd, dus nog voor er cijfers beschikbaar zijn (starters).
 • Indien u op zoek bent naar informatie over buitenlandse bedrijven, contacteert u ons best via mail.

 • De opname in Trends Top is gratis. Ondernemingen kunnen hun basisgegevens ondersteunen via een aantal functionele en creatieve advertentieformules. Contacteer ons via mail voor een persoonlijke afspraak met de accountmanager van uw regio om uw zichtbaarheid te verhogen.

 • Trends Top is een product van handelsinformatiespecialist Trends Business Information. We baseren ons op informatie die openbaar is, zoals beschikbaar in het Belgisch Staatsblad (en Bijlage), bij de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank Ondernemingen, enz. Onze database bestaat uit de volledige Belgische populatie ondernemingen. De informatie wordt opgenomen in de databank, met als doelstelling onze klanten, die contractueel met ons verbonden zijn, de mogelijkheid te bieden een beeld te vormen van een onderneming, onder andere in functie van kredietwaardigheid, fraudepreventie, enz. om risico’s te vermijden. Ondernemingen die diensten afnemen van handelsinformatiekantoren beschikken over een gerechtvaardigd belang, dat onder meer bestaat uit het verifiëren van de verbintenissen die ze willen aangaan en het inschatten van kredietrisico’s. Om geen vertekend beeld te geven, worden die gegevens dan ook niet geschrapt. Voor de informatie over contactpersonen die via enquête in onze database terechtkomen, voldoen we aan de binnen de GDPR voorziene meldingsplicht en bieden we de mogelijkheid tot uitschrijven. Meer over gerechtvaardigd belang.

 • Op deze pagina vindt u meer informatie over GDPR en privacy bij Trends Top, Trends Business Information en Roularta Media Group.

 • Ja, zowel op de individuele bedrijfsfiches als in de exportroutine is een link met de Bel-Me-Niet-Meer-Lijst geïntegreerd. Binnen bepaalde loginformules kunt u erop filteren.
 • De belangrijkste informatie over de wetgeving en toepassing hebben we voor u hier gebundeld.

 • Uw klassement wordt bepaald op basis van de omzet (rubriek 70) of de brutomarge (rubriek 9900), afhankelijk van beschikbaarheid. Kleinere ondernemingen met een verkort balanstype zijn namelijk niet verplicht hun omzet te vermelden. Ze worden dan in feite wel ondergeklasseerd. U herkent een ranking op basis van de brutomarge aan een ‘*’ in elke lijst. Uw omzet ontbreekt? Bezorg ons het exacte omzetcijfer via mail en wij zorgen voor de update.
 • Ondernemingen die niet-balansplichtig zijn, krijgen geen positie in de klassementen.
 • Trends Top houdt bij de klassementen rekening met een kortere of langere looptijd van het boekjaar en herberekent in dat geval een aantal kerncijfers. U herkent dergelijke gevallen aan het ‘#’ in elke lijst.
 • Voor ondernemingen waar de afwerking van een opdracht zich over een lange periode uitstrekt (bv. bouw, engineering, scheepswerven) houden we bovendien rekening met wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking en in de bestellingen in uitvoering (rubriek 71 van de resultatenrekening).
 • Bij vzw's houden we rekening met lidgelden, subsidies, legaten en schenkingen (rubriek 73 van de resultatenrekening).
 • Banken rangschikken we volgens nettobankproduct, terwijl we voor verzekeringsmaatschappijen de brutopremies en voor holdings de financiële opbrengsten nemen.
  Meer informatie

 • Trends Top contacteert bedrijven regelmatig voor een update van de gegevens. Uiteraard hoeft u daar niet op te wachten en kan u ons eender wanneer aanpassingen bezorgen. Dat kan via mail naar of via de update-link op uw bedrijfsfiche. Gelieve bij die update altijd het btw-nummer van uw onderneming te vermelden.

 • Elke onderneming is verplicht de jaarrekening uiterlijk zes maanden na afsluitdatum van het boekjaar neer te leggen.
 • De nieuwe jaarcijfers en ratio’s zijn een tweetal weken later beschikbaar via de individuele bedrijfsfiches op trendstop.be. Zo worden bv. in kalenderjaar 2023 systematisch de jaarrekeningen van boekjaar 2022 toegevoegd.
 • In november 2023 worden dan voor het eerst de nieuwe klassementen op basis van boekjaar 2022 gepubliceerd.

 • Trends Top baseert zich op de deelnemingen uit de in België neergelegde jaarrekeningen.
 • Indien er buitenlandse dochterondernemingen op die jaarrekening staan, worden ze door Trends Top gepubliceerd, met een link naar de respectieve fiche als die dochters op hun beurt ook een jaarrekening in België neerleggen.
 • Indien een bedrijf een buitenlandse moederonderneming heeft die geen jaarrekening in België neerlegt, zal dat moederbedrijf niet op trendstop.be vermeld worden.

 • De score wordt ter beschikking gesteld door Trends Business Information. Meer informatie.