NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Bel Me Niet Meer

Abonnees die niet meer voor directmarketingdoeleinden gebeld willen worden, kunnen zich gratis inschrijven op de “bel-me-niet-meer lijst”. Als u directmarketingacties via telefoon naar klanten en/of prospects organiseert, moet u dus de abonnees die op die lijst zijn ingeschreven uit uw bestanden ontdubbelen. Daarbij vallen de eindverantwoordelijkheid en de bewijslast volledig ten laste van u als adverteerder.

De Wet

Artikels VI.111 à VI.114 en XIV.78 et XIV.81 van het handelswetboek verplichten alle bedrijven die commerciële acties via telefoon willen opzetten gebruik te maken van de ‘ bel-me-niet-meer lijst’, teneinde personen/en of bedrijven die op deze lijst terug te vinden zijn, niet op te bellen.

De vereniging Do Not Call Me, beheerder van de 'Bel me niet meer lijst', is aangenomen sinds 28/06/2015 via Koninklijk Besluit en het gebruik van de 'bel me niet meer lijst' is in voege getreden op 11/07/2015.

Uw verplichtingen

Als adverteerder of organisatie dient u, vooraleer u belacties begint uit te voeren, gebruik te maken van de ‘bel-me-niet-meer lijst’. Let op: die lijst heeft betrekking op zowel uw klanten als uw prospects in B2B als B2C.

Meer info op http://pro.bel-me-niet-meer.be/

Wat kunnen wij voor u doen?

Trends Business Information kan u als licentiehoudende service provider helpen om de nieuwe wetgeving na te leven:
1. In alle bestanden die via de Trends Top Website geëxporteerd worden, komt een extra kolom met indicatie of het nummer al dan niet op de Bel-Me-Niet-Lijst staat.
2. Klanten met een Marketing of Business Login zien op de individuele bedrijfsfiches een flag wanneer een nummer op de Bel-Me-Niet-Lijst staat en kunnen in de webtools voor prospectie op die informatie filteren.
3. Bij maatwerk kunnen we voor u rekening houden met de Bel-Me-Niet-Lijst.

Nieuw ingeschreven oproepnummers mogen trouwens maximaal 5 dagen na opgave van het telefoonnummer al niet meer gebeld worden. De geldigheidsduur van een ontdubbeling is dus zeer beperkt. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie, ook voor professioneel advies rond het opbouwen en onderhouden van eigen databases en het werven van opt-ins.

Terug