Find

Rue de la Loi: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Wijziging bijzondere bevoegdheden sociaal inspecteurs inzake discriminatie

Wet tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie - BS 28 april, p. 39.342
 

Vastlegging model aangifteformulier voor vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.748
 

Vastlegging model aangifteformulier rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.781
 

Vastlegging model aangifteformulier voor belasting van niet-inwoners

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake de belasting van niet-inwoners (vennootschappen, verenigingen, enz.) voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.795

Wijziging wet over de uitoefening van gezondheidsberoepen

Wet tot wijziging van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen - BS 21 april, p. 37.395
 

Vaststelling btw-tarieven betreffende (elektrische) fietsen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat fietsen en elektrische fietsen betreft - BS 6 april, p. 27.792
 

Bescherming van deposito's en levensverzekeringen

Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2009 betreffende de bescherming van deposito's en levensverzekeringen door het Garantiefonds voor financiële diensten - BS 1 april, p. 26.408
 

Verlaging van lasten op arbeid

Wet houdende verlaging van lasten op arbeid - BS 31 maart, p. 26.176

Model aangifteformulier inzake personenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 28 maart, p. 25.124

Fiscale bepalingen en fraudebestrijding

Wet houdende diverse fiscale bepalingen en fraudebestrijding - BS 25 maart, p. 24.484 Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Stijging energieprijzen

Bedrijven en de stijging van de energieprijzen

 

Economische impact oorlog Oekraïne

Economische impact van de oorlog in Oekraïne

 

Vooruitzichten van de transportvraag in België

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Rue de la Loi
Wijziging bijzondere bevoegdheden sociaal inspecteurs inzake discriminatie

Wet tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie - BS 28 april, p. 39.342
 

Vastlegging model aangifteformulier voor vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.748
 

Vastlegging model aangifteformulier rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.781