Find

Info: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Impact covidcrisis op kredietverlening kmo's en zelfstandigen

De impact van de covidcrisis op de kredietverlening aan kmo’s en zelfstandigen

 

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2020

 

Impact pandemie op zelfstandigen

De impact van de pandemie op de zelfstandigen - Hoorzittingen

 

Loonkloof mannen - vrouwen in België

De loonkloof tussen vrouwen en mannen in België - Rapport 2021

 

Covid-19 - Informatiemonitoring

Covid-19 - Informatiemonitoring bijgewerkt tot 04/03/2021

 

Biobrandstoffen

BiobrandstoffenSubscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Impact covidcrisis op kredietverlening kmo's en zelfstandigen

De impact van de covidcrisis op de kredietverlening aan kmo’s en zelfstandigen

 

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020

Prijzenobservatorium - Jaarverslag 2020
 

Zorgplicht

Zorgplicht

Rue de la Loi
Tijdelijke ondersteuningsmaatregelen Covid-19

Wet houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de Covid-19-pandemie - BS 13 april, p. 32.911
 

Wijziging btw op afstandsverkopen en bepaalde leveringen van goederen

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de regeling betreft die van toepassing is op afstandsverkopen van goederen en op bepaalde leveringen van goederen en diensten - BS 13 april, p. 32.957

Recht op klein verlet bij toediening vaccin tegen Covid-19

Wet houdende toekenning van een recht op klein verlet voor werknemers met het oog op het toegediend krijgen van een vaccin ter bescherming tegen het coronavirus Covid-19 - BS 9 april, p. 31.925