Find

Info: Archives

This blog contains short and relevant information on current affairs (Dutch and French). Subscribe to our weekly newsletter to receive the items by mail.

Stijging energieprijzen

Bedrijven en de stijging van de energieprijzen

 

Economische impact oorlog Oekraïne

Economische impact van de oorlog in Oekraïne

 

Vooruitzichten van de transportvraag in België

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

RVA - Jaarverslag

RVA - Jaarverslag 2021
 

Strijd tegen sociale fraude en dumping

STRATEGISCH PLAN 2022 - 2025 Strijd tegen sociale fraude en sociale dumping

 

Cryptomunten als vluchthaven?

Sinds de start van de Oekraïnecrisis beschouwen heel wat kopers cryptomunten als een vluchthaven. Maar zijn ze dat ook? Meer informatie op het gebied van wetgeving, rechtspraak, waarschuwingen enzovoort via de permanente monitoring van de FOD Financiën.

 Subscribe to newsletter Your advertisement in our newsletter?
Info
Stijging energieprijzen

Bedrijven en de stijging van de energieprijzen

 

Economische impact oorlog Oekraïne

Economische impact van de oorlog in Oekraïne

 

Vooruitzichten van de transportvraag in België

Vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2040
 

Rue de la Loi
Wijziging bijzondere bevoegdheden sociaal inspecteurs inzake discriminatie

Wet tot wijziging van afdeling 2/1 van het Sociaal Strafwetboek betreffende de bijzondere bevoegdheden van de sociaal inspecteurs op het vlak van de vaststellingen inzake discriminatie - BS 28 april, p. 39.342
 

Vastlegging model aangifteformulier voor vennootschapsbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.748
 

Vastlegging model aangifteformulier rechtspersonenbelasting

Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2022 - BS 26 april, p. 38.781