Vinden

Wijziging adressen éénmanszaken op trendstop.be

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is de referentie-database met alle identificatiegegevens van juridische entiteiten en bedrijven die in België gevestigd of geregistreerd zijn. Het is een belangrijke bron voor leveranciers van handelsinformatie als Trends Business Information.

Om aan de voorschriften van de Algemene Verordening Gegevensbescherming te voldoen, wordt het zeteladres van ondernemingen-natuurlijke persoon vanaf 1 september niet meer door de KBO aan licentiehouders geleverd. Voor een populatie van ongeveer 600.000 zogenaamde éénmanszaken zal het zeteladres dus niet meer beschikbaar zijn. De vestigingsadressen blijven wel beschikbaar.

Het spreekt voor zich dat we er alles aan doen om de impact van die wijziging op de data waarvoor u op ons een beroep doet te minimaliseren:

  • Trends Business Information verzamelt niet enkel gegevens uit officiële bronnen als de KBO. Daardoor kunnen we op basis van verschillende andere bronnen en eigen onderzoek de adressen van de geïmpacteerde populatie blijven controleren en actualiseren.
  • Bij ruim 60% van de actieve ondernemingen-natuurlijk persoon wijzigt er niets: het adres van de vestiging waar de activiteit plaatsvindt, is ook het domicilieadres.
  • Voor ondernemingen waar de activiteit op een andere locatie plaatsvindt, zullen we het zeteladres vervangen door het meest logische vestigingsadres, op basis van onze ervaring met dergelijke data.
  • In eerste instantie kunnen we waarschijnlijk niet voorkomen dat er voor 15% van de vermelde populatie geen adres meer beschikbaar zal zijn op de Trends Top bedrijfsfiche en dat die ondernemingen niet meer in aanmerking komen voor de prospectietools.

Trends Business Information blijft streven naar kwalitatieve, juiste, actuele en volledige gegevens. Bovendien wordt elke actie getoetst aan de geldende regelgevingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van data.

Terug