NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Voedselverspilling tegengaan als belangrijke driver in productieproces

Tijdens de Smart Production Day in oktober deelden tientallen Belgische industriële spelers hun ervaringen en beste praktijken rond innovatie en lean productiesystemen. Voedingsbedrijf Vandemoortele was één van de deelnemers. “Duurzame en slimme productietechnieken zijn cruciale pijlers in onze bedrijfsvoering”, zegt Operational Excellence Manager Pepijn Verhaeghe. (Dimitri Dewever)

Vandemoortele mag zich al twee jaar Factory of the Future noemen. Dat is een bekroning die alleen toekomstgerichte productiebedrijven kunnen verzilveren die gebruikmaken van geavanceerde technologieën voor het optimaliseren en verduurzamen van hun productieprocessen. De Europese marktleider inzake bakkerijproducten, culinaire oliën en vetten kwam daarmee naast andere fabrieken van de toekomst te staan van onder meer Bosch, Duracell en Colruyt. Op de Smart Production Day deelde Vandemoortele een aantal inspirerende inzichten rond zijn lean productiestrategie. Het doel daarvan? Verspilling tegengaan, de output optimaliseren en kosten verlagen.

Vandemoortele Izegem is een Factory of the Future: wat maakt jullie oudste en grootste fabriek klaar voor morgen?

Pepijn Verhaeghe (Operational Excellence Manager bij Vandemoortele): “Uiteraard maakt automatisatie ons productieproces efficiënt. We gebruiken onder meer productierobots, AGV’s (Automatisch Geleide Voertuigen, nvdr) voor verplaatsingen van producten en we hebben geautomatiseerde overgangen. Maar al die technologieën worden pas écht slim wanneer ze aangestuurd worden door een bijpassende strategie. Investeren in slimme oplossingen is één ding, maar het is minstens even belangrijk om die ook op punt te houden. Dat doen wij bijvoorbeeld via een asset planning op lange termijn, die ons inzicht geeft in de kosten voor het in stand houden van onze systemen; alsook via een ondersteunende technische dienst. Automatisatie alleen genereert geen hogere klantenwaarde.”

Om het werk van menselijke operatoren te verlichten, zetten jullie ook cobots in. Hoe werken die, en waarom gelooft Vandemoortele daarin?

Pepijn Verhaeghe: “In de eerste plaats laden die cobots aan het begin van de margarine-afvullijnen een machine met lege vlootjes. Dat is een ergonomisch belastende taak die operatoren daarvoor bovendien tussen andere activiteiten moesten uitvoeren. De cobots nemen de lege vlootjes uit dozen die op een tafel staan en vullen de machine. Als de doos leeg is, ruimen ze daarna ook het kartonnen en plastic verpakkingsmateriaal op. Belangrijk is dat we de arbeiders mee betrokken hebben bij de implementatie van de cobots. Omdat zij dagelijks bezig zijn met die taken, kunnen ze zeer nuttige feedback leveren. Bovendien helpt die aanpak ook om de cobots aansluiting te laten vinden bij de medewerkers. Omdat ze er zo nauw bij betrokken waren, zien ze die cobots niet als een jobbedreiging, maar als een -verrijking.”

Hoe belangrijk is cocreatie met partners en leveranciers binnen een innovatietraject?

Pepijn Verhaeghe: “Cruciaal en onmisbaar in mijn ogen. Die cobots hebben we bijvoorbeeld samen ontwikkeld met een bedrijf uit Erpe-Mere. Daar bestond geen kant-en-klare oplossing voor. Innoveren doet een onderneming per definitie op maat van haar eigen doelstellingen, productieprocessen en ambities. Voedselverspilling tegengaan is bijvoorbeeld een belangrijke driver in ons productieproces. Door de productie te optimaliseren en in te zetten op een minimale voorraad, verminderen we tegelijk ook energieconsumptie en verkleinen we in één klap de ecologische voetafdruk van onze eindproducten.”

Wat vertelt u aan kmo’s die hun onderneming en hun processen innovatiever willen maken, hoe pakken ze dat doordacht aan?

Pepijn Verhaeghe: “Wij werken bijvoorbeeld via kleinere teams die elk binnen hun vakgebied zelfstandig innovaties kunnen uitwerken. Zo creëer je als bedrijf een veilige omgeving om nieuwe zaken uit te proberen, zonder dat daar ineens grote investeringen voor nodig zijn. Mislukt het, dan leer je daar in de meeste gevallen veel uit – vooral dan hoe het beter kan. Lukt het, dan kan er bekeken worden hoe die innovatie opgeschaald kan worden. Met een minimum aan risico is het zo mogelijk om te experimenteren met nieuwe concepten, technieken en oplossingen.”

Waarom namen jullie deel aan Smart Production Day: is dat om het bedrijf naar de buitenwereld te profileren als innovator?  

Pepijn Verhaeghe: “We zien onze deelname zeker niet zomaar als een promocampagne. Voor ons is het een mooie gelegenheid om andere bedrijven te inspireren en om van elkaar te leren. In hun zoektocht naar expertise halen veel ondernemingen traditioneel gezien consultants in huis. Maar het kan ook andersom: wij sturen al verschillende jaren onze medewerkers naar andere voedingsbedrijven om zo bij te leren. Door open te communiceren met andere marktspelers en te benchmarken met andere bedrijven ontstaat er een zeer waardevolle kennisoverdracht. Zeker inspanningen rond duurzaamheid vinden wij een gedeelde verantwoordelijkheid. Belangrijk om bij stil te staan is ook dat een innovatietraject nooit afgerond is, maar voortdurend in beweging moet blijven. Ook daarbij helpt het uitwisselen van best practices.”


3 x technologietrends

Intelligente productiesystemen die rekening houden met het menselijke aspect, digitalisering en slimme processen: ze kwamen onder het oog van meer dan 200 aanwezigen allemaal aan bod op de recente Smart Production Day. Geert Jacobs en François de Hemptinne van medeorganisator Agoria overlopen drie trends die hen daarbij zijn opgevallen.

1. Paperless

“Almaar meer bedrijven werken zo goed als volledig digitaal, zonder papieren facturen, bestelbonnen, loonfiches en noem maar op. Ook kmo’s zijn helemaal mee in die trend. Ondernemingen gebruiken daar ook steeds meer data-oplossingen voor, om bepaalde administratieve processen te automatiseren.”

2. Artificiële intelligentie

“Zonder bijbehorende strategie loopt 70 procent van alle digitaliseringsprojecten verkeerd af. Met realtime slimme gegevensanalyses kunnen ondernemingen hun beleid versterken. AI is ook steeds meer een component geworden binnen OEE (Overall Equipment Effectiveness). Ook artificiële intelligentie kan helpen om machines op volle snelheid, zonder storingen, onnodige pauzes en kwaliteitsverliezen te doen draaien.”

3. Menselijke link

“Bij het implementeren van technologische innovaties besteden organisaties ook steeds meer aandacht aan de impact daarvan op hun medewerkers. Werknemers worden steeds vaker bij die trajecten betrokken, er worden duidelijke inspanningen geleverd om iedereen mee te krijgen én er wordt gerichter gefocust op bijbehorende trainingen en opleidingen. Zo kunnen mensen nog bewuster ingezet worden op hun toegevoegde waarde.”


Dit artikel is verschenen in Top Industrie, die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends