Vinden

Verzekeringsmaatschappijen - Strijd tegen natuurgeweld

Hitte, droogte, stormen, overstromingen: de klimaatverandering begint de verzekeraars veel te kosten. (Tony Coenjaerts)

Swiss Re schat de totale kost voor natuurrampen en extreme temperaturen wereldwijd op 221 miljard euro. Dat is een kwart meer dan in 2021. In ons land bedroeg de factuur voor de rampzalige overstromingen van juli 2021 bijna 2,6 miljard euro, vier keer meer dan alle kosten voor stormen in 2019 en 2020 samen. Onze verzekeraars waren weliswaar vooruitziend en lieten eind 2020 een dekkingsniveau van de solvabiliteitskapitaalvereiste van 202% optekenen, of ongeveer twee keer het wettelijke niveau. Dat neemt echter niet weg dat dergelijke rampen steeds vaker voorkomen en ook ernstiger worden, wat zich in de tarieven van bepaalde takken van de niet-levensverzekeringen zal laten voelen. Te meer omdat de Kamer eind 2021 een voorstel van interpretatieve wet van de wet betreffende de verzekeringen uit 2014 goedkeurde, waarin is opgenomen dat elke beweging van een belangrijke massa van de bodemlaag die geheel of gedeeltelijk het gevolg is van een langdurige periode van droogte, een verzakking van de grond vormt in de betekenis zoals die is opgenomen in de wet betreffende de verzekering tegen natuurrampen voor eenvoudige risico’s.

Een andere bron van ongerustheid is de sterke toename van de informaticarisico’s, die via de veralgemening van telewerk onrechtstreeks door covid worden veroorzaakt. Bij de autoverzekeringen blijft het zwakke punt het niet hebben van een verzekering.

Bij de levensverzekeringen valt tak 21 niet langer in de smaak. Tak 23 daarentegen wordt gestimuleerd door gunstige beursresultaten en heeft de wind in de zeilen: er is sprake van een vooruitgang van meer dan 20%. Algemeen sloten onze verzekeraars het voorbije jaar af met een nettowinst van 2,9 miljard euro, nauwelijks minder dan een jaar eerder. Net iets meer dan de helft van de premies komt van de levensverzekeringen, waar de individuele verzekeringen er met 7,3% op vooruitgingen en de groepsverzekeringen met 2,2%.

Verdwijningen

Er zijn twee maatschappijen uit ons klassement verdwenen. Om te beginnen de Integrale, die de Nationale Bank een tijdje in handen nam alvorens ze aan Monument Belgium over te dragen. Daarnaast werd Private Insurer eind september 2021 vereffend. De run-off, die over vijf jaar gespreid zou worden, zal solvabel gebeuren, gezien de comfortverbintenis die P&V aanging. In juni 2020 had die laatste immers Private Insurer verworven met de bedoeling de aanwezigheid van de groep in tak 23 te versterken, maar dat werd al snel een teleurstelling nadat bij een audit bleek dat een groot aantal polissen een risico van fiscale simulatie inhield.

Bij het begin van het boekjaar slorpte AXA L’Ardenne Prévoyante op en aan het einde van het boekjaar verwierf het Crelan Insurance terwijl het tegelijkertijd met de bank Crelan een partnerschap voor de lange termijn in BOAR aanging. Op hetzelfde moment werd AXA Bank overgedragen aan Crelan. De fusie van de twee instellingen zou in het voorjaar van 2024 plaatsvinden. Baloise van zijn kant verwierf de controle over B’Cover, een verzekeringnemer uit Genk die gespecialiseerd is in het verzekeren van kantoorgebouwen en appartementen in mede-eigendom.


Dit artikel is verschenen in Top 5.000, die beschikbaar is in pdf.

Terug
Partner Content
Partner Content
Do Not Call Me (DNCM)

De Bel-Me-Niet-Meer! lijst groeit elke maand. Wist je dat maar liefst 12,3% van alle bedrijven in België zijn nummer heeft geregistreerd? Til je prospectie naar een hoger niveau, vermijd monsterboetes en stel je in regel met de wet op telemarketing. Surf naar dncm.be voor meer

Infotheek
Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetboek van de inkomstenbelastingen

Wetboek van de inkomstenbelastingen - WB 92 - bijgewerkt tot en met de wet van 25 april 2024 - delen I en II
Deel 1
Deel 2

 

RIZIV, 60 jaar

RIZIV, 60 jaar - bakens voor de toekomst

 

Wetstraat
Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027

Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming

Wet houdende instelling van een Nationale Raad voor de coöperatie en de sociale onderneming - BS 11 juni, p. 73.739