Vinden

Top Transport - Ketting

Het is de zwakste schakel die de sterkte van een ketting bepaalt. Een oneliner die zowel letterlijk als figuurlijk van bij fervente fietsliefhebbers tot ambitieuze bedrijfsleiders weerklinkt wanneer het om belangrijke onderdelen of strategische processen gaat. Ook grote schakels kunnen trouwens breken. Zelden was het zo pijnlijk zichtbaar als in het voorjaar van 2021, toen het 400 meter lange containerschip Ever Given vastliep en 6 dagen lang het Suezkanaal blokkeerde. De gevolgen waren immens: honderden schepen gingen verplicht voor anker, Europese fabrikanten raakten zonder onderdelen die van ver buiten de Unie aangeleverd worden, terwijl u en ik ons pakje uit China te laat of zelfs nooit kregen.

Shift

Daarnaast heeft de pandemie extra zout in de wonde gestrooid. Wie er de visies van de diverse sectorfederaties op naleest, merkt dat naast het tekort aan geschoolde handen of hoofden en hoge energieprijzen volop verwezen wordt naar duurdere tot ontbrekende grondstoffen en onderdelen. Het virus leerde ons dat veel van onze geplogenheden voorgoed veranderd zijn en zorgt – minstens tijdelijk – voor een mindshift. Dezelfde analyse klinkt wanneer het over de kwetsbaarheid van het huidige supply chain model gaat, waarvan de logistieke en transportsector deel uitmaakt.

De modal shift waarin die vertoeft, past in de transitie van onze aanvoerketen die korter en groener wordt. Er duiken nieuwe modebegrippen als nearshoring & reshoring op om dichter bij de afzetmarkt te produceren en minder afhankelijk te zijn van wat er aan de andere kant van de wereld of ergens daar tussenin gebeurt. Anti-globalisten wrijven zich in de handen. De uitdaging is groot en compromissen dringen zich op, ook bij de verwende consument, om te vermijden dat onze gestegen verwachtingen tot frustraties leiden. Zijn we met het oog op meer duurzaamheid klaar voor de slogan ‘Morgen gaan we voor je aan de slag, vandaag denken we aan het milieu’?

Smeermiddel

In volle energietransitie krijgt water ondertussen het predicaat van nieuwe olie, en niet enkel omdat het nog altijd voor te veel mensen een onbereikbare luxe is om gewoon een kraantje open te draaien. De meeste specialisten zijn het erover eens dat een volledige elektrificatie van het wagenpark niet voor morgen is en willen volop inzetten op waterstof. Ook de scheepvaart moet daarin mee, of dat nu in het kanaal van Suez of pakweg Dessel-Schoten is. Een shift schuift enkel vlot wanneer iedereen mee aan boord gaat.

Wij hopen dat u bij ons aanmeert voor het smeermiddel om de ketting van uw business flows zo sterk mogelijk te houden: betrouwbare bedrijfsgegevens. Zo bent u op de hoogte wanneer een belangrijke schakel in uw handelscyclus een risicofactor voor uw organisatie dreigt te worden. Beschouw Trends Business Information als de datagedreven derailleur van een lekker bollende racefiets die bijvoorbeeld aangeeft wanneer u best een krediettandje terugschakelt of in welk prospectiepeloton u meer uit de wind zit.

Tommy Browaeys


Dit artikel is verschenen in Top Transport die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027