NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Top Bouw - Onderweg naar morgen

Top_Bouw_22Wie ietwat met de sector vertrouwd is, weet dat in normale omstandigheden alles goed gaat wanneer het goed gaat in de bouw. Iedereen is het er echter over eens dat de periode waarin we vertoeven de meest abnormale uit de geschiedenis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Het heeft wat van een paradox. Want tegelijkertijd zorgt het vermaledijde virus ervoor dat de term ‘nieuw normaal’ ook meer dan ooit over de lippen rolt. Het is nog altijd koffiedik kijken naar hoeveel varianten we verwijderd zijn van het moment dat die nieuwe normaliteiten zich in onze geplogenheden nestelen. En voor hoe lang.

Wat alvast vanzelfsprekend werd, is de vurigheid waarmee de debatten gevoerd worden. En lang niet alleen op sociale media waar men zich desgewenst nog anoniemer kan bewegen. Het is lang niet altijd mogelijk om bij alles wat viraal gaat uit te maken wat ‘fake’ dan wel ‘real’ is. Het is een kunst om, wanneer de bril van de perceptie vertroebeld raakt, een stap achteruit te zetten en te objectiveren. Met cijfers is dat, gelukkig voor Trends Business Information, makkelijker dan wanneer er emoties in het spel zijn.

Uit de cijfers leren we dat de bouw zich voorlopig relatief goed uit de coronaslag trekt. Op basis van 400.000 beschikbare jaarrekeningen voor boekjaar 2020 leiden we af dat de toegevoegde waarde over alle sectoren heen een knauw van 10% kreeg, terwijl die voor de 52.000 balansplichtige bouwbedrijven nagenoeg stabiel bleef in vergelijking met 2019. Het aandeel van de sector in onze economie is gestegen naar 8,5%. Dat is niet slecht en tegelijkertijd verwachten sommigen misschien meer van een cluster die 13% van het bedrijvenlandschap vertegenwoordigt.

Relativiteit

Absolute cijfers zeggen niet alles over de gezondheid van een onderneming. Daarom kijken we ook naar indicatoren die op een (potentiële) infectie wijzen. Zo meet de solvabiliteit de mate waarin een bedrijf zijn schulden op korte en lange termijn kan aflossen, door het eigen vermogen tegen het balanstotaal af te zetten. Bij 75% van de balansplichtige bouwbedrijven ligt die verhouding boven de 15%, een minimum om te overleven. Een kwart haalt die drempel dus niet. 12% van de bouwbedrijven wordt zelfs met een negatieve solvabiliteit geconfronteerd en is dus virtueel failliet. Een positieve kanttekening is dat de bouw het minder slecht doet dan de ruim 14% over alle sectoren heen.

Feit is dat de gevreesde tsunami aan faillissementen uitbleef. Het aantal vonnissen lag de voorbije twee jaar opvallend lager dan de periode ervoor. We mogen niet uit het oog verliezen dat sommige ondernemingen door de diverse steunmaatregelen en het moratorium op faillissementen kunstmatig in leven gehouden werden. Begin dit jaar zien we echter een eerste stijging. Het aantal stopzettingen nam in 2021 ook met 10% toe tegenover een jaar eerder. Dat is opvallend in vergelijking met het totale bedrijvenlandschap (-3%) en mogelijk een extra teken aan de wand. Het goede nieuws is dat de honger bij 16.000 ondernemers voldoende groot bleek om een eigen zaak te starten, een stijging met 5%.

De bouw kan die gedreven bedrijfsleiders gebruiken. Momenteel zijn er ruim 200.000 werknemers en 90.000 zelfstandigen aan de slag. Volgens de Confederatie Bouw nam de activiteit in 2021 met 10% toe, na een daling met 5% in 2020. De orderboekjes zijn goed gevuld en de voornaamste uitdagingen liggen in de aanvoer of prijzen van grondstoffen en de zoektocht naar geschoolde arbeidskrachten. Die andere golf, rond duurzaamheid, speelt in de kaart van de sector want die bouwt letterlijk aan morgen. Al weten we ondertussen dat die morgen er morgen meer dan ooit anders kan uitzien dan vandaag.

Tommy Browaeys
(Publisher)


Dit artikel is verschenen in Top Bouw die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

 

 

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
Beroepskosten opleiding vennootschapsbelasting

Basisopleiding vennootschapsbelasting (aanslagjaar 2022) - Beroepskosten

 

Pensioenen 2023

Pensioenen 2023 - Rapport

 

Eerste fase van bredere fiscale hervorming

Eerste fase van de bredere fiscale hervorming
 

 

Wetstraat
Regels betreffende reclame voor kansspelen

Koninklijk besluit tot bepaling van de nadere regels betreffende de reclame voor de kansspelen - BS 8 maart, p. 29.146
 

Voordelen van alle aard bij toekenning renteloze lening

Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet - BS 3 maart, p. 27.024
 

Voorkoming witwassen geld en financiering terrorisme - beperking op contanten

Wet tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten - BS 17 februari, p. 23.617

Meestgelezen Trends