NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Top 5.000 - Woord vooraf: alles komt terug?

“The more things change, the more they stay the same.” Een quote van de jonge Celie in ‘The Color Purple’, over hoe een Afro-Amerikaanse vrouw ruim een eeuw geleden worstelde met haar identiteit en persoonlijke littekens. Ik stootte op haar woorden tijdens een moeilijke persoonlijke periode (#metoovulnerable) en ze bleven me bij. Ondertussen vraag ik me af of dat mij veranderd heeft of er net voor zorgde dat ik dezelfde bleef, nu en dan misschien anders reagerend.

Eén van de meest gebruikte oneliners is in ieder geval dat we in een context leven waarin steeds snellere verandering de enige constante geworden lijkt. Dat geldt zowel voor uw en mijn privébiotoop als voor de economische realiteit, die beide het label opgeplakt kregen om na corona – als dat al ooit komt – voor altijd veranderd te zijn. Een aantal aspecten van ons doen en laten zijn alvast minstens tijdelijk anders. Andere bleven zoals ze waren of kwamen vanuit de luwte terug als een boemerang. Soms gekwadrateerd. Niets is zo relatief als altijd.

Talentenjacht

Er bleek snel een oorzakelijk verband tussen twee f-woorden: meer flexwerk voor minder files. Het zou de nieuwe trend worden. De stap werd echter voor heel wat werknemers te groot en de spagaat tussen job en privé onhoudbaar – die zijn niet meer in balans maar geïntegreerd. Het begrip teleburn-out deed zijn intrede, omdat een nieuwe vorm van relatieve vrijheid zich voor velen tot een niet te controleren barrière van fysieke en mentale tralies ontpopte. Toen de situatie enigszins gevaccinormaliseerd leek, namen ook ondernemingen gedeeltelijk of zelfs volledig gas terug qua telewerk. Ondertussen is ook corona terug van niet weggeweest. De vierde golf woedt en we zitten op veel vlakken terug tussen wal en schip, terwijl de maatschappelijke tegenstellingen op scherp staan en telewerk een onderwerp van discussie blijft. Haalt controle het in dit nieuwe normaal van vertrouwen?

De federale regering wil het nog steeds stijgende aantal langdurig zieken – een half miljoen – onder andere aanpakken via terugkeercoaches, om wie kan en terug aan de slag wil maar er op eigen kracht niet in slaagt, met zachte hand weer naar de werkvloer te gidsen. Terug naar waar en wat? Naar meer hetzelfde of net wat anders? De begeleiders checken die vloer in overleg met werkgevers best op gladheid om nieuwe uitschuivers te vermijden. Onze economie trekt volgens het Planbureau aan, met een bbp-groei in 2021 van 5,7% en 73.000 extra jobs voor dit en volgend jaar. De politiek ambieert een werkgelegenheidsgraad van 80% en wil iedereen een waardig pensioen gunnen. De handen zullen uit zoveel mogelijk ge(her)activeerde en gemotiveerde mouwen moeten, waar de werkplek ook ligt.

Feit en fictie

Het valt te hopen dat die ambitie niet gefnuikt wordt door een ander fenomeen waarvan een pijnlijke terugkeer verwacht wordt zodra de reddingsboei van coronasteunmaatregelen weggenomen wordt: ondernemers die het hoofd kunstmatig boven water hielden en nu finaal kopje onder gaan, met heel wat verloren jobs in hun rugzak. Die enigszins virtuele situatie zorgt ervoor dat twee andere f-woorden, feit en fictie, niet enkel op sociale media maar ook in de bedrijfswereld soms moeilijk van elkaar te onderscheiden zijn.

Voor feiten bent u bij Trends Business Information aan het juiste adres, bijvoorbeeld via de nieuwe Chrome plugin die u meegeeft welke onderneming achter een website zit. Bij de ondernemingen die al een jaarrekening met (gedeeltelijke) corona-impact publiceerden, merken we op vlak van solvabiliteit geen achteruitgang. Voor 5% van de balansplichtigen ontbreken de cijfers voor 2020 nog, wat meestal een negatief voorteken is. En corona laat ook in 2021 zijn sporen na. Daarnaast zijn er voor veel zelfstandigen geen balansen beschikbaar en zij zouden zonder stevige financiële buffer wel eens zwaarder in de klappen kunnen delen. Bovendien zien we dat over alle ondernemingen heen ruim de helft van de facturen te laat betaald worden, een verdubbeling tegenover begin 2020.

De hamvraag is dan ook of u in ruil voor omzet nog bereid zal zijn om betalingsuitstel te verlenen terwijl u zelf netjes uw afspraken nakomt. Tijdelijk bankier spelen is nobel maar kan u via een kettingreactie in uw handelscyclus duur komen te staan. Alles komt terug. Wij blijven u faciliteren.


Tommy Browaeys is naast publisher van Top 5.000 ook auteur en inspirator rond burn-out en hoogsensitiviteit. Meer op waarjewerkelijkademt.be.

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends