Vinden

Ook de maakindustrie haalt voordelen uit RPA

Met Robotic Process Automation (RPA) kunnen organisaties doelgericht repetitieve bedrijfsprocessen automatiseren. Dat gebeurt via software, op basis van het creëren van virtuele medewerkers, of robots. “RPA-oplossingen werken sneller én foutlozer dan mensen: en ze zijn niet alleen zinvol binnen kantooromgevingen maar ook voor de maakindustrie”, vertelt Ruben Vermaercke van RoboRana Group. (Dimitri Dewever)

RPA-software laat bedrijven toe om virtuele werknemers of robots te creëren. Die voeren net als menselijke medewerkers taken uit in softwareprogramma’s. Alleen doen ze dat volledig automatisch. Denk aan: het registreren en verwerken van orders, het samenstellen van rapporten of het opmaken van facturen. “RPA is een bijzonder krachtige en laagdrempelige technologie met een korte terugverdientijd”, verduidelijkt Ruben Vermaercke, Business Unit Manager bij RoboRana Group, een Belgische specialist in procesoptimalisatie en automatisatie, met vier kantoren in ons land en eentje in Nederland.

Future of work en AI

“RPA is voor bedrijven vaak een eerste stap in de richting van de future of work en het verkennen van de mogelijkheden van artificiële intelligentie. RPA heeft niet de ambitie om jobs van mensen af te pakken. Maar het is vooral een manier om via automatisatietechnologie medewerkers meer tijd te geven voor taken en activiteiten waar mensen beter in zijn dan computers; zoals communicatie met anderen, het nemen van beslissingen en het bedenken van creatieve oplossingen.” Met andere woorden: dankzij RPA kunnen mensen nog meer waarde toevoegen aan een bedrijf. En zo krijgen organisaties extra mogelijkheden om relevant te blijven binnen onze snel veranderende wereld.

Laagdrempelig inzetbaar

De laagdrempeligheid van RPA en de aantrekkelijke Return On Investment (ROI) zorgen ervoor dat zowat elk bedrijf voordeel kan halen uit de technologie. “Vroeger werd RPA vooral in kantooromgevingen en binnen de financiële sector gebruikt”, weet Ruben Vermaercke. “Vandaag sijpelt de technologie door in andere sectoren, waaronder ook de maakindustrie. Industriële en productiebedrijven gebruiken RPA bijvoorbeeld voor het opstellen van een milieuproductverklaring of Environmental Product Declaration (EPD).”

Daarmee tonen bedrijven aan dat hun producten duurzaam en milieuvriendelijk zijn. Dat gebeurt op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) die geregistreerd dient te worden in de Databank voor milieuproductverklaringen van de FOD Volksgezondheid. “Via RPA kunnen de LCA en zelfs de registratie ervan bij de overheid grotendeels geautomatiseerd worden”, klinkt het.

Low code en no code toepassingen

RoboRana werkt voor het opzetten van RPA-projecten veelal met low code of no code platformen. Daarmee kunnen werknemers met weinig tot geen programmeerervaring bepaalde processen of manuele handelingen binnen hun team of departement zelfstandig automatiseren. “Die vorm van digitalisering start vanuit de praktische noden van het werkveld”, benadrukt Ruben Vermaercke. “Medewerkers kennen dikwijls beter dan eender wie de pijnpunten van de dagelijkse werking van een afdeling en hoe die geoptimaliseerd kan worden.”

Met low code toepassingen kunnen medewerkers vooraf gedefinieerde acties, templates, procesmodellen en andere presets selecteren en combineren in een soort digitaal canvas. “Zo stellen ze digitale toepassingen samen waarmee ze doelgericht processen automatiseren. Denk aan het omzetten van pdf-bestanden naar facturen, dossiers controleren op hun volledigheid, het genereren van antwoordmails, data van verschillende bronnen samenvoegen in één document, of zelfs data van machines binnen productieprocessen samenvoegen om er inzichten uit te putten en zo de werking van die machines verder te optimaliseren.”

Omdat medewerkers daardoor ook echt het gevoel krijgen dat ze zélf verantwoordelijk zijn voor hun processen en applicaties, creëren bedrijven op die manier betrokkenheid en eigenaarschap bij hun mensen. “Onmisbaar daarbij zijn opleiding en begeleiding”, zegt Ruben Vermaercke. “Vaak kunnen mensen al na een korte workshop experimenteren met het doelgericht automatiseren van bepaalde processen binnen hun afdeling of vakgebied.” Almaar meer bedrijven beginnen dat potentieel in te zien. “Er bestaat een grote talentpool onder bedienden en arbeiders van alle leeftijden die technologie willen omarmen”, vertelt Ruben Vermaer- cke. “Zelfs mensen met twee linkercomputerhanden zouden met low code RPA aan de slag kunnen.”

De toekomst van RPA

Hoe de toekomst van RPA eruitziet? Volgens Gartner zullen tegen 2024 meer dan zestig procent van de applicaties binnen organisaties gebouwd worden via low code technologie. “Meer en meer mensen willen hun processen vastpakken en verbeteren”, zegt Ruben Vermaercke. “Zo krijgen ze meer eigenaarschap en worden ze gelukkiger binnen hun job. Dat is volgens RoboRana ook exáct de toekomst van RPA: het zijn oplossingen gebouwd door mensen, afgestemd op processen, strategische visies en organisaties én ze worden gefaciliteerd door slimme maar zeer laagdrempelige technologieën.”

Tot slot benadrukt Ruben Vermaer- cke dat de enige constante binnen een organisatie verandering is. “Ook RPA moet regelmatig bijgestuurd, gefinetuned en waar nodig vernieuwd worden wanneer veranderende omstandigheden zoals wijzigende marktnoden of klantenverwachtingen daar om vragen. Een RPA-traject is dus net zoals een digitale transformatie nooit afgerond, maar moet voortdurend in beweging worden gehouden.”


Dit artikel is verschenen in Top Industrie, die beschikbaar is in pdf.

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027