Vinden

In de Marge van Top Bouw - Terug naar de cijfers van voor covid

Omdat onze Tops traditioneel niet-geconsolideerd zijn, hebben we deze aangevuld met een geconsolideerd klassement van de twintig grootste aannemers van het land en kort een portret geschetst van degene die sinds 2016 de snelste groei lieten optekenen. (Tony Coenjaerts)

Voor de in onze tabel opgenomen entiteiten bedraagt de gemiddelde vooruitgang 19%. De twee grootste groepen van het land, CFE en Besix, benaderen dat gemiddelde met een respectievelijke groei van 15% en 17%. Het grootste deel van de omzet van CFE (3,2 miljard) komt in werkelijkheid van DEME, de baggerdochter die met 2,2 miljard goed is voor 68% van dat totaal. DEME liet echter een terugval van de activiteit met 426 miljoen euro optekenen, waarvan ongeveer 300 miljoen aan de huidige pandemie kan worden toegeschreven. Eind 2020 rondde DEME de installatie af van SeaMade, het grootste offshore windpark van België, dat aan bijna een half miljoen gezinnen groene energie zal leveren. Enkele maanden later verwierf het Spartacus, de krachtigste cutterzuiger ter wereld, die onmiddellijk vertrok richting Abu Qir in Egypte om daar bij te dragen aan het grootste baggerproject van DEME ooit, waarbij het onder andere de bedoeling is om 1.000 hectare op de zee te winnen. De bouwactiviteit, die opvalt door de start op 1 januari 2021 van ZIN, het project dat de huidige Brusselse WTC1- en 2-torens nieuw leven moet inblazen, is goed voor 28% van de geconsolideerde omzet van CFE. De rest komt van projectontwikkeling. CFE is voor 62% in handen van de Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH), die DEME in de loop van de zomer naar de beurs wil brengen.

Bouw_consol_NL

Waar werven door COVID-19 zowat overal ter wereld vertraging opliepen, komt daar in het Midden-Oosten nog eens een forse daling van de olieprijzen in 2020 bovenop. Een deel van de inkomsten uit olie stroomt daar immers naar de gezondheidssector en de openbare diensten. Bijna 40% van de activiteit van de Belgisch-Egyptische groep Besix bevindt zich ginder en de omzet leed daar dan ook onder: hij daalde van 3,3 naar 2,8 miljard. Dat gat zal echter snel weer worden gedicht. In 2020 nam de groep immers met succes deel aan de grootste publiek-private samenwerking (pps) uit haar bestaan: het Waste-to-Energy-project. Dat door het bestuur van Dubai opgestarte project omvat de bouw van één van de grootste installaties voor de omzetting van afval in energie ter wereld. Ze kan jaarlijks 1,9 miljoen ton stedelijk afval verwerken en op basis daarvan 200 MW elektriciteit leveren. Dichter bij huis zal Besix in 2026 in Parijs de bouw afronden van de 180 meter hoge Tour Triangle, die eigenlijk een 44 verdiepingen tellende piramide is en op milieuvlak een voorbeeldgebouw moet worden.

Verticale integratie

Onze andere aannemers blijven dichter bij huis en realiseren het grootste deel van hun geconsolideerde omzet in ons land, wat niet wegneemt dat ze, over vijf jaar gemeten, opmerkelijke groeicijfers lieten optekenen: bij APK - afkorting van Algemene Participatie Kerkhofs - bijvoorbeeld gaat het om 73%. Toen Paul Kerkhofs de leiding kreeg over het familiebedrijf, telde het slechts vijf medewerkers. Vandaag heeft de groep APK een twintigtal dochterondernemingen die gespecialiseerd zijn in de installatie van telecomnetwerken, energie- of waterbevoorrading en verkeersinfrastructuur. De groep, die bijna 1.500 personen tewerkstelt, verwierf in 2020 de controle over Willy Reynders Tuinarchitectuur (Beringen) en over Verfaillie-Leroy in Zillebeke bij Ieper, dat actief is in verkeerssignalisatie. Een jaar later volgde K-Boringen, een vennootschap uit de groep Kumpen die gespecialiseerd is in de aanleg van tunnels. Geconsolideerd realiseert APK een omzet van 220 miljoen euro.

Even opmerkelijk is de groei (72%) van Willy Naessens, dat al zijn participaties groepeerde in een nieuwe overkoepelende vennootschap (Koutermolen) en in 2020 een geconsolideerde omzet van 503 miljoen euro realiseerde. Sinds haar oprichting is de groep nooit afgeweken van haar gedragslijn: de verticale integratie, die zich aan het einde van het jaar vertaalde in de overname van het Luxemburgse FB Groupe. Dat laatste produceert gemiddeld meer dan een half miljoen vierkante meter voorgespannen of gewapende betonelementen. In 2020 kwam Groeninghe, een transporteur uit het Antwerpse, eveneens de groep versterken. Het andere sleutelwoord van Naessens is diversificatie, in dit geval via de distributie van voedingsmiddelen en de productie van bereide maaltijden, die goed zijn voor ongeveer 20% van de globale omzet.

Wielerploegen

Wanty, waarvan de jaarrekeningen binnen Cofitra zijn geconsolideerd, dankt het grootste deel van zijn groei (70%) aan de overname in 2018 van Etablissements Ronveaux (Ciney), de belangrijkste investering sinds zijn oprichting, en rondde net een voor zijn grootte gigantische werf af: de verlenging van de start- en landingsbaan op de luchthaven van Charleroi van 2.600 tot 3.200 meter. Samen met distributeur van bouwmaterialen Gobert (geconsolideerde omzet 119 miljoen) staat Wanty achter een wielerteam, waarvan de grootste sponsor sinds 2020 Intermarché is. Dat laatste is een Franse distributiegroep die in ons land 80 verkooppunten telt, hoofdzakelijk in Wallonië. Soudal, de medesponsor van het team Lotto-Soudal daarentegen, zal in 2023 verdwijnen uit de pelotons. De Turnhoutse groep die stopverf, schuimen, lijmen en andere chemische producten voor de bouwsector produceert, zal op dat moment een omzet van meer dan een miljard euro realiseren dankzij de overname in de Verenigde Arabische Emiraten van Al Muqarram Insulation Material Industry (AMI). In 2020 werd CEO Dirk Coorevits door Trends Magazine verkozen tot Manager van het Jaar. Hij kwam veertig jaar eerder in dienst bij Soudal en was toen de 27ste werknemer. In 2020 realiseerde Soudal een omzet van 851 miljoen euro, waarvan minder dan 9% in België. Het stelde op dat moment 3.654 personen tewerk.

Terug naar eigen land

Eind 2021 nam Thomas & Piron (+64%) twee dochters van de Nederlandse groep BAM over: de Luikse vennootschap BAM Galère, die daarmee naar eigen land terugkeert nadat ze in 1989 werd overgenomen door de toenmalige Hollandse Beton Groep (HBG), en BAM Lux. De Nederlandse groep, die vooral door haar internationale activiteiten een rampzalig 2020 kende, deed eerder al haar Duitse (BAM Deutschland) en Zwitserse (BAM Swiss) dochters van de hand. Door de integratie van Galère en van BAM Lux zal het personeelsbestand van de groep uit Our-Paliseul met een vierde verhogen, tot 3.000 medewerkers. Het in Wallonië alomtegenwoordige Thomas & Piron is eveneens zeer actief in het Groothertogdom Luxemburg, dat afgerond goed is voor een kwart van de geconsolideerde omzet (648 miljoen), en kreeg onlangs met de overname van Dumas ook in Zwitserland voet aan de grond.

Royal BAM Group (geconsolideerde omzet 6,8 miljard) en het Franse Eiffage (16,3 miljard) zijn de enige twee buitenlandse groepen die een noemenswaardige activiteit als aannemer hebben in ons land. Het eerste realiseerde in 2020 een omzet van 553 miljoen euro, waar voortaan die van Galère (129 miljoen) van moet worden afgetrokken, maar het houdt in ons land nog steeds BAM Interbuild en BAM Contractors over, naast Kairos, de Belgische operating company van de groep. Via 14 dochters realiseert Eiffage Benelux een omzet van 643 miljoen euro. Na vier jaar van intensieve werken heeft het bovendien, in samenwerking met Besix, de nieuwe Brusselse zetel van BNP Paribas Fortis opgeleverd. In 2020 vierde Eiffage 30 jaar aandelenparticipatie van de werknemers. Vier op de vijf loontrekkenden zijn vandaag aandeelhouder. Samen hebben zij 19% van het kapitaal van de groep in handen.

Eurocon (+66%) splitste zijn grootste dochter DCA in DCA en DCA Infra en startte een vastgoedinvesteringsfonds (Greenmile Sustainable Housing Fund), dat 100 miljoen euro hoopt op te halen. De in onder- en bovengrondse infrastructuurwerken gespecialiseerde groep Verbraeken, die in 1996 werd opgericht en ondertussen werd herdoopt tot Infra Group (+48%) had sinds 2010 drie verschillende hoofdaandeelhouders, die allen hetzelfde nastreefden: er een snelgroeiende groep van maken. Het Nederlandse Waterland, dat sinds 2010 de touwtjes in handen had, gaf negen jaar later het hoofdaandeelhouderschap door aan het Franse investeringsfonds Andera. Toen kwam alles in een stroomversnelling met acht externe groei-operaties, goed voor een omzet van 150 miljoen euro, en de komst twee jaar later van een nieuwe hoofdaandeelhouder: het Britse Intermediate Capital Group (ICG).

Ieder gaat zijn eigen weg

Stadsbader (+55%) bouwt langs de E17 een rond gebouw met 40 poorten voor de distributeur en verhuurder van hoogtewerkers TVH Equipement. Eén van de mooiste succesverhalen van Oost-Vlaanderen heeft bijna een halve eeuw geduurd. In 1969 sloegen de vrienden Paul Thermote en Paul Vanhalst de handen in elkaar. Hun passies vulden elkaar aan, zodat TVH uitgroeide tot een wereldleider op de markt van de hoogtewerkers, met in 2019 een geconsolideerde omzet van 1,8 miljard euro. Met het verstrijken van de tijd komt er echter ook een nieuwe generatie en in 2020 worden de kaarten opnieuw geschud met het oog op een duurzaam aandeelhouderschap. De familie Vanhalst krijgt alle aandelen in handen van Mateco, de afdeling waaronder TVH Equipment valt. Het kapitaal van TVH Parts blijft tegen een 60/40-spreiding verdeeld over de families, maar Pascal Vanhalst, die zijn vader Paul opvolgde, wil die participatie van de hand doen en vindt snel een overnemer. In oktober vorig jaar nam de groep D’Ieteren de aandelen over voor een bedrag van 1,17 miljard euro. Die laatste verandert snel in een accumulatieve belegger, die via zijn holding Quva de ene overname na de andere doet. De recentste betrof de producent van voorvormen en flessen in polyethyleentereftalaat (pet) Resilux, die binnenkort van de beurs wordt gehaald. Pascal Vanhalst, zo wordt gezegd, is een “nieuwe Coucke”, maar dan discreter ... 


Dit artikel is verschenen in Top Bouw die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

 

Terug
Partner Content
Partner Content
Infotheek
RIZIV, 60 jaar

RIZIV, 60 jaar - bakens voor de toekomst

 

Dashboard klimaat april 2024

Dashboard klimaat april 2024

 

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

Gids en checklist voor de geïnformeerde bouwer

 

Wetstraat
Hervorming van de pensioenen

Wet houdende de hervorming van de pensioenen - BS 16 mei, p. 62.807

Douane en accijnzen met betrekking tot sancties

Wet tot wijziging van de algemene wet inzake douane en accijnzen van 18 juli 1977 met betrekking tot sancties en houdende diverse bepalingen - BS 3 mei, p. 49.159

Herstelbaarheid en levensduur van goederen

Wet ter bevordering van de herstelbaarheid en de levensduur van goederen - BS 2 mei, p. 48.922