Vinden

Everything-as-a-service: het onweerstaanbare model

SaaS, IaaS, DaaS, PaaS: het aantal vormen van ‘as-a-service’ blijft maar groeien en dus hebben we een overkoepelende term nodig, XaaS of Everything-as-a-Service. De redenen voor de populariteit van dit service-model zijn niet ver te zoeken: kostprijs,  flexibiliteit en schaalbaarheid, om er maar een paar te noemen. (Frans Godden) 

XaaS is eigenlijk een uitloper van SaaS, Software-as-a-Service, een model dat bij het begin van deze eeuw zijn opwachting maakte en dat eindgebruikers via het internet toegang gaf tot applicaties, zonder dure installatie- en onderhoudskosten. Maar door de voortdurende technologische verbeteringen is ook het concept steeds ruimer geworden – IaaS of Infrastructure- as-a-Service, PaaS of Platform-as-a-Service, DaaS of Desktop-as-a-Service, SECaaS of Security-as-a-Service, CaaS of Communication-as-a-Service, etc. Geen wonder dat Fortune Business Insights voor de Servicemarkt een groei verwacht van zowat 25% per jaar, van zo’n 700 miljard dollar in 2023 naar 3.221 miljard in 2030.

OPEX i.p.v. CAPEX

Die formidabele groei is eenvoudig te verklaren: alle bedrijven van klein tot groot hebben er baat bij. “Je hoeft immers geen grote investeringen meer te doen in hard- en software, in plaats van al bij de start duur materiaal te moeten kopen kan een bedrijf gewoon betalen voor de diensten die het nodig heeft en zich probleemloos snel aanpassen aan nieuwe marktomstandigheden”, zegt Filip Goos, Group CEO bij Cheops Technology, één van de grootste spelers op dit vlak in ons land, met 450 medewerkers en vestigingen in Kontich, Zaventem en Gent. “Je gaat dan technologie afnemen in een OPEX-model, als een operationele kost eerder dan een investering en je kan op en neer schalen al naargelang je behoeften”.

Die flexibiliteit en schaalbaarheid zijn misschien wel de grootste troeven van XaaS: een bedrijf kan zich snel aanpassen aan nieuwe behoeften en diensten toevoegen of verwijderen zonder dat het gemaakte investeringen verloren ziet gaan. Precies dat maakt het aantrekkelijk voor bedrijven: geen zorgen meer rond complexe IT-infrastructuren en -implementaties, alles wordt voor hen gedaan zodat ze zich kunnen concentreren op hun corebusiness. En ze kunnen ook zonder problemen innoveren en experimenteren met nieuwe ideeën en snel nieuwe diensten integreren. De serviceprovider zorgt er ook voor dat alles up-to-date blijft, upgrades worden automatisch uitgevoerd zonder onderbrekingen en de klant hoeft zich ook niet te bekommeren om het onderhoud.

Voordelen legio

“Nog een voordeel van XaaS : wij zijn verplicht continu te innoveren om relevant te blijven voor onze klanten en ons serviceportfolio aan te passen aan de veranderende marktomstandigheden”, zegt Kenny Dierickx, CEO van Cheops Technology. “Denk maar aan NIS 2 voor security. In eigen beheer is dat  heel moeilijk bij te houden maar wij zijn verplicht dat te doen, we moeten die technologie kunnen aanbieden. Als je het als een service afneemt, heb je veel meer toegang tot innovatie en veel sneller. Bovendien resulteert XaaS ook vaak in een betere gebruikerservaring, meer peace of mind want er is altijd wel iemand die kan helpen, met gespecialiseerde support.”

XaaS kan ook één van de grootste problemen van de IT-sector ondervangen: personeel. Filip Goos: “Het is geen geheim dat er in onze sector een schaarste is en vooral in tijden van hoogconjunctuur. Dat is voor bedrijven één van de drivers om voor een servicemodel te kiezen omdat ze niet de juiste mensen vinden of kunnen  houden om zelf nieuwe projecten op te zetten. Het scala aan competenties die je nodig hebt, wordt alleen maar breder en dat is financieel en operationeel niet haalbaar. De zoektocht naar IT-specialisten wordt nog extra bemoeilijkt door de complexiteit van de technologie, de mensen moeten continu opgeleid worden en bedrijven kunnen dat zelf allemaal niet meer organiseren – en dus nemen ze het af als een dienst.”

Goos stelt wel duidelijk dat een service provider doorgaans geen eigen technologie ontwikkelt. “Er zijn bedrijven die dat veel beter kunnen, het is onze taak de beste ingrediënten te nemen en daarbovenop onze dienstverlening te zetten. De onderliggende technologie is eigenlijk minder relevant voor de klant, maar voor wie wil weten hoe alles juist in elkaar zit, zijn we uiteraard transparant. Uiteindelijk gaat  het toch over de business outcome: hoe maken we een onderneming sneller en efficiënter door onze dienstverlening zodat zij zich op haar corebusiness kan concentreren.”

Nadelen?

Zijn er dan geen nadelen aan het XaaS-model? “Ik zie alleen gepercipieerde nadelen”, stelt Filip Goos. “Eén daarvan is de kostprijs. Klanten vragen zich af hoe wij goedkoper kunnen zijn want wij moeten daar toch ook iets aan verdienen. Uiteraard, maar de winst zit net in het feit dat wij al die diensten op een grote schaal leveren, niet voor één bedrijf maar voor meer dan 400. En een tweede vraag van klanten betreft de afhankelijkheid van een dienstverlener. Wel, daar moet je kiezen: afhankelijk zijn van één medewerker die plots kan opstappen of van een service provider die veel medewerkers heeft en waarmee je een contract hebt met een Service Level Agreement, inclusief duidelijke afspraken rond in- of uitstappen, overdracht van data en dergelijke. Het moet duidelijk zijn dat je met een service provider een partnership aangaat, het is geen klassiek leverancier/klant model maar een win-win.”

Uiteraard zijn er nog een paar factoren waarmee je rekening moet houden. Zo ben je altijd afhankelijk van de kwaliteit en de beschikbaarheid van het internet. Loopt daar iets mis, dan kan je een probleem hebben. Nu gaan de meeste service providers wel niet over één nacht ijs en hebben ze vaak meerdere lijnen waarover hun diensten worden aangeboden. Ook data security en privacy verdienen de nodige aandacht want uiteindelijk vertrouwen de klanten gevoelige informatie toe aan de service provider.

Terug
Partner Content
Partner Content

Benieuwd naar het web rond jouw commerciële relaties? Onze Spider legt alle relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders voor je bloot. Zo weet je met wie je in contact treedt en hoe mogelijke zakenrelaties met elkaar verbonden zijn. Gebruik de Spider in combinatie met de ProspectFinder om te weten wiens hand je schudt en te ontdekken welke andere deuren je via één commerciële opportuniteit opent. Nu proberen

Trends Business Information
Infotheek
FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023

FOD Werkgelegenheid - Jaarverslag 2023
 

Jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024

Circulaire 2024/C/44 over de jaarlijkse indexatie van de bedragen van toepassing voor de aanslagjaren 2022, 2023 en 2024
 

Economische conjunctuur in de voedingssector

Economische conjunctuur in de voedingssector 2024
 

Wetstraat
Aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek

Wet houdende aanpassing van het bijzonder fiscaal strafrecht aan het nieuw strafwetboek - BS 21 juni, p. 77.671

Invoering van een sociaaltariefpremie

Wet tot invoering van een sociaaltariefpremie - BS 13 juni, p. 74.248

Instelling van een Orde van architecten

Wet tot wijziging van de wet van 20 februari 1939 op de bescherming van de titel en van het beroep van architect en van de wet van 26 juni 1963 tot instelling van een Orde van architecten - BS 12 juni, p. 74.027