NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

e-Highway: slimme oplossing die wegtransport decarboniseert

Als het van Siemens Mobility afhangt, dan rijden trucks in de nabije toekomst op de rechterrijstrook van belangrijke snelwegen via een bovenleiding en pantograaf. “Verschillende Europese spelers tonen concrete interesse in deze kostenefficiënte oplossing”, vertelt mobiliteitsexpert Toon Wassenberg. (Dimitri Dewever)

Een stroomafnemer of pantograaf is uiteraard niet nieuw. Elektrische treinen takken er in ons land al sinds 1935 hun stroom mee af via bovenleidingen. Trams zelfs al sinds 1894. En vroeger reden er onder meer in de binnensteden van Brussel en Gent trolleybussen mee rond. Siemens Mobility is al jarenlang een belangrijke innovator op vlak van elektrische spoortechnologie. Het Duitse bedrijf rust dit jaar bijvoorbeeld 390 treinen en stuurcabines van de NMBS uit met een nieuw treinbesturingssysteem (ETCS Level 2).

Spoorloze trucktrein

Inmiddels werkt Siemens Mobility ook al enige tijd aan het eHighway-systeem voor trucks. Daarvoor ontwikkelde het bedrijf onder meer een slimme pantograaf. Die herkent bij vrachtwagens die ermee uitgerust zijn automatisch de aanwezigheid van een bovenleiding en schuift vervolgens omhoog. Bij het nemen van een afrit, het uitvoeren van een inhaalmanoeuvre of het rijden over een brug klapt de pantograaf weer naar beneden. Elke hybride, volledig elektrische of waterstoftruck kan ermee uitgerust worden. Een vrachtwagen rijklaar maken voor het systeem kostte voor de proefprojecten gemiddeld 50.000 euro. Door de systemen op grotere schaal te produceren, wil Siemens die prijs uiteindelijk drukken naar een marktprijs van 10.000 tot 15.000 euro.

Van Frankfurt tot L.A.

Door op belangrijke snelwegstukken bovenleidingen te voorzien, halen trucks een groter rijbereik en moeten ze minder vaak vanuit stilstand opgeladen of bijgetankt worden. “In Duitsland staan vandaag onder meer in Schleswig-Holstein en in Frankfurt rond de luchthaven proeftrajecten van de eHighway, die we ook al in Los Angeles en in Zweden hebben getest”, zegt Toon Wassenberg, mobiliteitsexpert bij Siemens Mobility.

Die opstellingen leverden inmiddels een immense hoeveelheid data en bevindingen op die uiteindelijk moeten leiden tot een feilloos werkend commercieel product. Ook Nederland en Frankrijk tonen interesse en voerden recent haalbaarheidsstudies uit. Duitsland en Zweden staan al verder. Duitsland wil het systeem verder uitbouwen. Zo komen er in de nabijheid van twee grote innovatieclusters trajecten met bovenleidingen over afstanden van 50 tot 150 kilometer. Zweden bouwt tegen 2030 minstens 2.000 kilometer aan elektrische snelwegoplossingen voor trucks.

België en investeringskost

“Ons land heeft een zeer dicht autosnelwegennet dat havens, bedrijventerreinen en logistieke centra naadloos met elkaar verbindt. Dat maakt België uitermate geschikt voor deze oplossing”, benadrukt Toon Wassenberg. 95 procent van de bedrijventerreinen in Vlaanderen ligt op minder dan 25 kilometer van een snelweg. Enkele tientallen goed gekozen kilometers bovenleidingen zijn al voldoende om een groot potentieel aan vrachtwagens aan te spreken. “Bijvoorbeeld rond de Haven van Antwerpen.”

De gemiddelde investeringskost per kilometer eHighway hangt mee af van het aantal trucks die er gebruik van maken. Meer trucks betekent: extra stroomtoevoer, meer onderstations die hoogspanning omvormen en dus een hogere kostprijs. “Gemiddeld zitten we nu aan één miljoen euro investeringskost per aangelegde kilometer”, zegt Toon Wassenberg. “Dat is uiteraard een groot bedrag, maar de terugverdientijd naar uitgespaarde CO2- en NOx-uitstoot en de daardoor lagere kosten in de gezondheidszorg maken dit een slimme investering.” Wanneer een truck van 40 ton per jaar 100.000 kilometer rijdt op een eHighway, dan spaart de eigenaar daarmee 16.000 euro aan brandstof uit. “Dat zou bijvoorbeeld interessant zijn voor retailers of transportbedrijven rond onze havens”, besluit Toon Wassenberg.


Dit artikel is verschenen in Top Transport die beschikbaar is in pdf.

Interesse in een sectoranalyse?

De SectorTop is een analyse van de 50 grootste ondernemingen uit een specifieke sector. U krijgt rankings en grafieken voor 30 kerncijfers en ratio's op het vlak van rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Nadien nemen we elk bedrijf afzonderlijk onder de loep, met de individuele trend per kerncijfer en mediaan van de sector. Info en bestellen

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends