NIEUW - Spider - Relaties tussen ondernemingen en bedrijfsleiders
Vinden

Alsmaar meer clouddiensten

Slechts een kleine minderheid van de Belgische bedrijven doet geen beroep op clouddiensten. Er is ook een duidelijke evolutie gaande naar méér cloud, zowel public als private. (Kristof Van Der Stadt)

Hoe groter het bedrijf in aantal werknemers, des te meer clouddiensten afgenomen worden. Bij de grootste bedrijven met meer dan 500 werknemers is dat 88%. Dat moet blijken uit de ICT Guide enquête van Data News. Maar ook bij de kleinste bedrijven met minder dan 50 werknemers trekt een stevige 73% richting cloud. De redenen waarom we met z’n allen zoveel cloudservices gebruiken, zijn heel uiteenlopend. Maar flexibiliteit is met 30% wel de meest naar voor geschoven reden, voor betrouwbaarheid (24%), schaalbaarheid (18%) en kostenefficiëntie (15%).

We vroegen bedrijven ook of er de afgelopen twee jaar een evolutie in hun cloudgebruik zit. Bij grotere bedrijven gaat die richting meer private cloud (50,7%), maar evengoed voor 33% ook naar meer public cloud. Bij de kleinere bedrijven is de trend soortgelijk, maar iets minder uitgesproken. Enkel bij de kleinste ondernemingen in ons land geeft meer dan een derde van de respondenten aan dat er geen evolutie gebeurd is de afgelopen twee jaar.

Geografische spreiding

Voor de hosting van data maken Belgische bedrijven graag gebruik van zowel lokale als internationale datacenter- en hostingleveranciers. Een forse 62% zegt minstens één Belgische datacenter- en/of hostingpartij in te zetten. Afgerond 55% gebruikt minstens één internationale datacenter- en/of hostingpartij. Dat betekent dat heel wat bedrijven ‘spreiden’ over meerdere partijen, in eigen én in buitenland.

Maar hoe ziet de toekomst van cloud en datacenters er nu uit? Welke technologie ziet u als het meest veelbelovend om die toekomst mee vorm te geven? Meerdere antwoorden waren mogelijk, maar met stip op één (66%): artificial intelligence zoals zelflerende en zelfsturende infrastructuur. Op de tweede en derde plaats zien we quantum computing (26%) en serverless computing (21%).

Het uitgebreide marktonderzoek rond diverse items van Data News vindt u hier: https://datanews.knack.be/dossier/ict-guide/

Terug
Inschrijven nieuwsbrief Uw advertentie in onze nieuwsbrief?
Infotheek
KB/WIB 1992 - Bijgewerkte versie 25 april 2023

KB/WIB 1992 – Gecoördineerde tweetalige versie bijgewerkt tot en met het KB van 25 april 2023

 

Dienst voorafgaande beslissingen

Dienst voorafgaande beslissingen - Jaarverslag 2022
 

Risico's van volgen van inflatie op jaarbasis

De risico’s van het volgen van de inflatie op jaarbasis

 

Wetstraat
Wet ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen

Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen, BS 15 mei, pagina 46.110
 

Eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake opzeggingstermijnen en carenzdag

Wet tot wijziging van de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag in het geval van opzegging door de werknemer - BS 28 april, 43.002
 

Beperking duur van opeenvolgende areidsovereenkomsten

Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de beperking van de duur van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en vervangingsovereenkomsten - BS 28 april, p. 43.003
 

Meestgelezen Trends