Vinden

Inhoud:
Bronnen, mijn gegevens en ranking
Login, exporteren en credits
Webtools financiële analyse en opleiding
Integraties
Maatwerk
Rapporten: financieel, sectorieel, regionaal
Alertservice
Adverteren
Gebruikersonderzoek

Bronnen, mijn gegevens en ranking


Welke bronnen gebruikt Trends Top? Hoe betrouwbaar en up-to-date is Trends Top?

 • Trends Top baseert zich voor de basisgegevens op officiële bronnen, zoals de jaarrekening via de Nationale Bank, het Belgisch Staatsblad en de KBO (Kruispuntbank van Ondernemingen).
 • Trends Top doet bijzonder veel inspanningen om de officiële gegevens te verrijken met kwalitatieve informatie die niet bij die bronnen beschikbaar is, bv. omzet voor kleinere ondernemingen die geen meldingsplicht hebben, contactpersonen voor verschillende departementen, (persoonlijke) mailadressen, import- en exportlanden, B2B/B2C-karakter, enz.
 • Daarnaast werkt Trends Top samen met gespecialiseerde partners voor specifieke informatie ter aanvulling van de beschikbare gegevens.

 
Welke bedrijven worden opgenomen?

 • Trends Top publiceert informatie over alle actieve Belgische ondernemingen. Een onderneming wordt opgenomen zodra ze opgericht werd, dus nog voor er cijfers beschikbaar zijn (starters).
 • Indien u op zoek bent naar informatie over buitenlandse bedrijven, contacteert u ons best via mail.


Wat kost een opname in Trends Top?

 • De opname in Trends Top is gratis. Ondernemingen kunnen hun basisgegevens ondersteunen via een aantal functionele en creatieve advertentieformules. Contacteer ons via mail voor een persoonlijke afspraak met de accountmanager van uw regio om uw zichtbaarheid te verhogen.


Ik wil helemaal niet opgenomen worden.

 • Trends Top is een product van handelsinformatiespecialist Trends Business Information. We baseren ons op informatie die openbaar is, zoals beschikbaar in het Belgisch Staatsblad (en Bijlage), bij de Nationale Bank van België, de Kruispuntbank Ondernemingen, enz. Onze database bestaat uit de volledige Belgische populatie ondernemingen. De informatie wordt opgenomen in de databank, met als doelstelling onze klanten, die contractueel met ons verbonden zijn, de mogelijkheid te bieden een beeld te vormen van een onderneming, onder andere in functie van kredietwaardigheid, fraudepreventie, enz. om risico’s te vermijden. Ondernemingen die diensten afnemen van handelsinformatiekantoren beschikken over een gerechtvaardigd belang, dat onder meer bestaat uit het verifiëren van de verbintenissen die ze willen aangaan en het inschatten van kredietrisico’s. Om geen vertekend beeld te geven, worden die gegevens dan ook niet geschrapt. Voor de informatie over contactpersonen die via enquête in onze database terechtkomen, voldoen we aan de binnen de GDPR voorziene meldingsplicht en bieden we de mogelijkheid tot uitschrijven. Meer over gerechtvaardigd belang.


Privacy - Is Trends Top GDPR compliant?

 • Op deze pagina vindt u meer informatie over GDPR en privacy bij Trends Top, Trends Business Information en Roularta Media Group.


Houdt Trends Top rekening met de Bel-Me-Niet-Meer-Lijst?

 • Ja, zowel op de individuele bedrijfsfiches als in de exportroutine is een link met de Bel-Me-Niet-Meer-Lijst geïntegreerd. Binnen bepaalde loginformules kunt u erop filteren.
 • De belangrijkste informatie over de wetgeving en toepassing hebben we voor u hier gebundeld.


Hoe wordt de rangschikking van mijn bedrijf bepaald?

 • Uw klassement wordt bepaald op basis van de omzet (rubriek 70) of de brutomarge (rubriek 9900), afhankelijk van beschikbaarheid. Kleinere ondernemingen met een verkort balanstype zijn namelijk niet verplicht hun omzet te vermelden. Ze worden dan in feite wel ondergeklasseerd. U herkent een ranking op basis van de brutomarge aan een ‘*’ in elke lijst. Uw omzet ontbreekt? Bezorg ons het exacte omzetcijfer via mail en wij zorgen voor de update.
 • Ondernemingen die niet-balansplichtig zijn, krijgen geen positie in de klassementen.
 • Trends Top houdt bij de klassementen rekening met een kortere of langere looptijd van het boekjaar en herberekent in dat geval een aantal kerncijfers. U herkent dergelijke gevallen aan het ‘#’ in elke lijst.
 • Voor ondernemingen waar de afwerking van een opdracht zich over een lange periode uitstrekt (bv. bouw, engineering, scheepswerven) houden we bovendien rekening met wijzigingen in de voorraad goederen in bewerking en in de bestellingen in uitvoering (rubriek 71 van de resultatenrekening).
 • Bij vzw's houden we rekening met lidgelden, subsidies, legaten en schenkingen (rubriek 73 van de resultatenrekening).
 • Banken rangschikken we volgens nettobankproduct, terwijl we voor verzekeringsmaatschappijen de brutopremies en voor holdings de financiële opbrengsten nemen.
  Meer informatie


 Hoe kan ik mijn gegevens aanpassen?

 • Trends Top contacteert bedrijven regelmatig voor een update van de gegevens. Uiteraard hoeft u daar niet op te wachten en kan u ons eender wanneer aanpassingen bezorgen. Dat kan via mail naar of via de update-link op uw bedrijfsfiche. Gelieve bij die update altijd het btw-nummer van uw onderneming te vermelden.


Wanneer komt een nieuwe jaarrekening online?

 • Elke onderneming is verplicht de jaarrekening uiterlijk zes maanden na afsluitdatum van het boekjaar neer te leggen.
 • De nieuwe jaarcijfers en ratio’s zijn een tweetal weken later beschikbaar via de individuele bedrijfsfiches op trendstop.be. Zo worden bv. in kalenderjaar 2020 systematisch de jaarrekeningen van boekjaar 2019 toegevoegd.
 • In november 2020 worden dan voor het eerst de nieuwe klassementen op basis van boekjaar 2019 gepubliceerd.


Hoe worden de bedrijfsstructuren (moeder- en dochterondernemingen) in kaart gebracht?

 • Trends Top baseert zich op de deelnemingen uit de in België neergelegde jaarrekeningen.
 • Indien er buitenlandse dochterondernemingen op die jaarrekening staan, worden ze door Trends Top gepubliceerd, met een link naar de respectieve fiche als die dochters op hun beurt ook een jaarrekening in België neerleggen.
 • Indien een bedrijf een buitenlandse moederonderneming heeft die geen jaarrekening in België neerlegt, zal dat moederbedrijf niet op trendstop.be vermeld worden.


Hoe moet ik de score interpreteren?

De score wordt ter beschikking gesteld door Trends Business Information. Meer informatie.

Login en exportcredits

 
Kan ik Trends Top gratis gebruiken?

 • U kan gratis een beperkt aantal bedrijfsfiches of resultaatlijsten consulteren. Op die fiches zijn niet alle velden zichtbaar.
 • Na een aantal consultaties wordt gevraagd dat u zich registreert om Trends Top verder gratis te gebruiken. Dat is een freemium account.
 • U kan in plaats van een freemium account ook een tijdelijke testlogin (24u) nemen om meer functionaliteiten te ontdekken vooraleer een betalende login te nemen.

Ik heb een login. Hoe meld ik me aan?

 • Indien u nog geen e-mailadres aan uw account gekoppeld hebt, logt u in met de logincode die u van ons kreeg.
 • Het paswoord is initieel gelijk aan die logincode, tenzij ondertussen door u gewijzigd.
 • U wordt dan uitgenodigd om een mailadres en persoonlijk paswoord aan uw account te koppelen.
 • Vanaf dan kan u inloggen met de combinatie mailadres en persoonlijk paswoord.
 • Hulp nodig bij het inloggen? Bel 02 702 71 21.

Ik ben mijn paswoord vergeten.

Hoe bestel ik een login? Wat kost een login?

 • Kies één van de formules op onze bestelpagina met alle logintarieven.
 • U wordt automatisch naar de webshop geleid om uw facturatiegegevens in te vullen.
 • Kies voor online betaling of factuur.
 • Uw login wordt onmiddellijk na betaling bezorgd.

Hoeveel kost data-export? Wat is het voordeel van een login met credits?

 • De normale prijs per geëxporteerde prospect bedraagt 50 cent.
 • Dankzij de credits bij uw Marketing of Business Login exporteert u de eerste 1.000 of 2.500 prospecten zonder extra facturatie, afhankelijk van uw logintype. Bij een driejarig contract zijn dat er zelfs 3.000 of 7.500.

Wat is een credit?

 • Eén credit staat voor één contactpersoon inclusief alle beschikbare contactgegevens op bedrijfs- en persoonlijk niveau.
 • U kiest bovendien zelf uit een ruime lijst aan extra velden en kerncijfers die zonder meerprijs mee geëxporteerd worden, bv. sector, plaats in sector, oprichtingsdatum, omzet, aantal werknemers, enz.

Hoe kan ik exporteren?

 • De exportroutine wordt toegelicht in de handleidingen van ProspectFinder en GeoTop.
 • Zonder login heeft u beperkte en relatief duurdere filter- en exportmogelijkheden voor uw doelgroep.
 • Met een login segmenteert en exporteert u veel fijnmaziger en goedkoper (credits).
 • U stelt een prospectielijst samen en exporteert die leads via ProspectFinder.
 • U analyseert uw klanten via GeoTop, identificeert leads met hetzelfde profiel en klikt door naar de exportroutine.
 • U betaalt (via credits of nafacturatie) als u effectief bestelt.
 • U kiest de contactpersonen, één of meerdere per bedrijf en al dan niet in volgorde van belang (cascade) en filtert op beschikbaarheid van e-mail.
 • U kiest zelf uit een ruime lijst aan extra velden en kerncijfers die zonder meerprijs mee geëxporteerd worden, bv. sector, plaats in sector, oprichtingsdatum, omzet, aantal werknemers, enz.
 • In een duidelijke offerte wordt het aantal credits of te betalen bedrag aangegeven.
 • U bevestigt uw bestelling op het scherm.
 • Na uw bevestiging wordt het bestand in csv-formaat via mail geleverd. U opent dat vlot in excel.
 • De credits worden in mindering gebracht of u krijgt een factuur na levering.


Kan ik credits bijbestellen?

 • Ja, via Mijn Trends Top of zelfs in de exportroutine zelf.
 • Als de credits opgebruikt zijn en u geen extra credits bestelt, betaalt u 50 cent per geëxporteerde record (via nafacturatie). 
 • Uiteraard heeft u ook de mogelijkheid een nieuwe login met credits te bestellen of om uw login te upgraden


Kan ik credits overzetten als de geldigheid van mijn login voorbij is?

 • U kan geen credits overzetten.
 • Bij de start van de volgende periode wordt de teller van credits terug op het oorspronkelijke aantal gezet.


Hoe kan ik van een gewone login naar een login met credits overschakelen?

 • Meld u aan met uw huidige login en paswoord.
 • Op Mijn Trends Top kiest u naar welke formule u wilt upgraden.
 • U wordt automatisch naar de webshop geleid om uw facturatiegegevens in te vullen. 

Mijn login is niet meer actief, hoe kan ik verlengen?

 • U heeft de factuur nog niet betaald: betaal de factuur en uw login wordt opnieuw geactiveerd.
 • U heeft de factuur niet meer: contacteer onze klantendienst via mail of telefoon 02 702 71 21.
   

Ik krijg de melding dat iemand anders zich met mijn login aangemeld heeft.

 • Eén Trends Top login kan door verschillende personen gebruikt worden, maar niet tegelijkertijd.
 • Enkel met een Business Login hebben twee verschillende personen tegelijkertijd toegang.
 • U kan altijd extra logins aan dezelfde tarieven bestellen.
 • Contacteer ons via mail voor een offerte op maat vanaf tien logins.
   

Ik wil een testlogin aanvragen maar dat lukt niet.

 • Er kan slechts éénmaal per bedrijf (controle op btw-nummer en domeinnaam) een testlogin aangevraagd worden.
 • Bent u een buitenlandse onderneming? Contacteer ons dan via mail indien uw ondernemingsnummer niet aanvaard wordt.
   

Kan ik als student ook een testlogin aanvragen?

 • We ontvangen vaak aanvragen van studenten en docenten om toegang te krijgen tot de online database. Daarom hebben we een gebruiksvriendelijke toegang op basis van ip-herkenning ontwikkeld. Op die manier hebben studenten en docenten rechtstreeks toegang vanaf de pc’s in het netwerk van de school of universiteit. De onderwijsinstelling betaalt een beperkt bedrag per 10 gelijktijdige gebruikers en per jaar. Daarnaast organiseren we gratis gastcolleges prospectie en geomarketing. Op dit moment werken we al met verschillende scholen en universiteiten samen. Indien er interesse is, mag uw afdelingshoofd ons via mail contacteren.
 • Indien u bij een onderneming stage loopt, laat u iemand van het bedrijf een testlogin aanvragen. Misschien heeft die onderneming zelf al een login.
   

Kan ik een digitale versie (pdf) van Trends Top bestellen?

 • Trends Top 5.000, de SectorTops en GazellenGids zijn in pdf te bestellen.
  Info en bestellen

Webtools & opleiding

 
Welke webtools biedt Trends Top? Hoe leer ik de webtools gebruiken?

 • Hier vindt u de verschillende webtools en handleidingen:
  • MarketAnalyzer - Analyseer de markt waarin u van start wil gaan of al actief bent en exporteer kerncijfers van ondernemingen voor drie jaar - Handleiding
  • ProspectFinder - Selecteer bedrijven en personen volgens uw parameters en exporteer kwalitatieve leads inclusief bedrijfs- en contactgegevens - Handleiding
  • GeoTop - Laad uw bestaande klanten op en identificeer prospecten of lookalikes met het juiste profiel - Handleiding
  • DataOptimizer - Verrijk opgeladen ondernemingsnummers met Trends Top data en exporteer - Handleiding
  • Regiobeheer - Breng uw salesteam in kaart en gebruik die regionale spreiding in GeoTop - Handleiding
  • Benchmark - Vergelijk uw kerncijfers met die van andere ondernemingen uit uw sector en regio - Handleiding
  • Alertservice - Blijf op de hoogte van wijzigingen bij uw zakenrelaties en volg bewegingen in sectoren of postcodes - Handleiding
 • Trends Business Information organiseert gratis regionale opleidingen prospectie en salesmanagement: agenda en registratie.
 • Voor multi-user klanten vanaf vijf logins geven we ook in-company trainings.
   

Integraties

Kan ik Trends Top rechtstreeks in mijn crm- of erp-omgeving gebruiken?

 • U kan Trends Top op verschillende manieren integreren:
  • Door een bestaande koppeling te gebruiken – Meer informatie - Contacteer ons via mail.
  • Door een beroep te doen op onze API, waarmee uw IT-afdeling of –partner vlot een gepersonaliseerde integratie opzet – Meer informatie via mail.
    

Maatwerk

Kan ik een beroep doen op Trends Top voor maatwerk op het vlak van adressenlevering en andere databaseservices?

 • Contacteer ons via mail voor al uw specifieke vragen.
 • Indien we u zelf niet van dienst kunnen zijn, brengen we u graag in contact met één van onze gespecialiseerde partners.
   

Rapporten
 

Welke financiële rapporten zijn via Trends Top beschikbaar?

 • Trends Top biedt drie types rapporten waarmee u de vinger aan de pols houdt van het economische weefsel waarin uw onderneming evolueert:
 • Met een login geniet u 20% korting op bovenstaande rapporten.
 • Met een Finance of Business Login krijgt u 1.000 bedrijfsrapporten, 1 sectorrapport en 1 gemeenterapport gratis.
 • Via Trends Top zijn internationale rapporten voor een aantal landen beschikbaar. Contacteer ons voor andere landen of bij een ruimere behoefte.

Alertservice


Hoe kan ik bedrijven volgen of monitoren? 

 • Dankzij de alertservice wordt u automatisch geïnformeerd bij belangrijke wijzigingen bij bedrijven of in sectoren die voor u belangrijk zijn (monitoring).
 • Per login kan u een aantal bedrijven in opvolging geven, bijvoorbeeld uw belangrijkste klanten of leveranciers.
 • Per login kan u een aantal sectoren monitoren, bijvoorbeeld uw eigen sector (om de concurrentie te volgen) of die waarin u de meeste klanten heeft (in functie van nieuwe opportuniteiten).
 • Per login kan u een aantal postcodes volgen om bepaalde regio's te monitoren.
 • Het aantal bedrijven, sectoren en postcodes in alert hangt af van uw logintype.
   

Hoe activeer ik de monitoring van bedrijven of sectoren?

 • Bedrijven:
  • Vanaf uw persoonlijke overzicht (indien ingelogd): individueel of door een lijst op te laden
  • Via het alerticoontje in elke resultatenlijst of op elke bedrijfsfiche
 • Sectoren en postcodes:
  • Vanaf uw persoonlijke overzicht
  • Via het alerticoontje op elke bedrijfsfiche

Voor welke wijzigingen krijg ik een alert?

 • Concreet wordt u geïnformeerd als volgende gegevens wijzigen:
  • Bedrijven in alert:
   • Firmanaam
   • Adres
   • Telefoon of fax
   • E-mail
   • Website
   • Nieuwe activiteit
   • Score (algemene gezondheidsindicator)
   • Nieuwe jaarrekening
   • Wijziging in rechtstoestand (faillissement, gerechtelijk akkoord,...)
  • Sectoren en postcodes in alert:
   • Nieuwe bedrijven
   • Bedrijven met gewijzigde score
   • Ondernemingen met nieuwe cijfers
   • Bedrijven met gewijzigde rechtstoestand (faillissement, gerechtelijk akkoord,...)
     

Adverteren


Kan ik een logo of trefwoorden aan mijn bedrijfsfiche toevoegen om beter op te vallen in lijsten en makkelijker via de Quicksearch gevonden te worden?

 • Contacteer ons via mail voor een persoonlijke afspraak met de accountmanager van uw regio om uw zichtbaarheid te verhogen.
   

Hoe kan ik de link naar mijn website laten activeren?

 • Als u adverteert, wordt de link automatisch geactiveerd.
   

Als ik adverteer, krijg ik dan gratis een login?

 • Als u voor één van onze combipackages kiest, krijgt u er meteen een login bij (zonder exportcredits).
   

Waarom zou ik in Trends Top adverteren?

 • U bereikt alle directie- en kaderleden: dé beslissers van het Belgische bedrijfsleven.
 • Maandelijks telt de Top Website tot 600.000 unieke bezoekers. Goed voor 2,4 miljoen pageviews.
 • Onze sectorpublicaties laten u toe om zeer gericht te communiceren naar specifieke sectoren zoals Bouw, ICT, Transport en Logistiek, Industrie.
 • Een Top Mediacampagne garandeert u multimediale zichtbaarheid voor één voordelige prijs en past binnen elk goed gespreid communicatiebudget.
 • Trends Top is een ideaal platform om specifieke activiteiten, producten en diensten van uw onderneming te communiceren, in woord en beeld. U bepaalt hoe u gevonden wordt.
   

 Gebruikersonderzoek

(Alle antwoorden op onderstaande vragen rond gebruikersprofiel komen uit een marktonderzoek bij 1.359 respondenten.)

 Wie gebruikt Trends Top en waarom?

 • De respondenten zijn in volgende sectoren actief:
  Media en communicatie  5,30%
  Industrie    11,92%
  Transport, logistiek, auto 7,14%
  Bouw        13,91%
  Financieel     5,52%
  HRM, interim   2,65%
  ICT, telecom      7,28%
  Farma, gezondheid 2,21%
  Chemie         2,28%
  Voeding    4,05%
  Groot- en kleinhandel   11,92%
  Overige dienstverlening 24,28%

 

 • Hun personeelsbestand ziet er als volgt uit:
  1-5                               29,87%
  6-10  15,67%
  11-20   13,10%
  21-50 16,56%
  +50  23,11%

  

 •  Ze bekleden volgende functies:
  Directie 55,92%
  Boekhouding/financiën 8,68%
  Marketing/communicatie 8,68%
  Sales  9,42%
  Administratie 6,11%
  Aankoop 1,91%
  HR 1,69
  IT 0,59%
  Andere 4,86%

Hoe evalueren gebruikers Trends Top?

 • 84% van de Belgische directieleden kent Trends Top als informatiebron.
 • In 78% van de grote bedrijven wordt Trends Top door meerdere personen gebruikt.
 • Trends Top krijgt een beduidend hogere kwaliteitsscore dan andere spelers op de markt.
 • 38% kent zelfs een grote onderscheiding toe.
 • 88% van de gebruikers vindt Trends Top een performant werkinstrument.
 • 3 op 4 gebruikers vinden dankzij Trends Top effectief wat ze zoeken.
 • Meer dan 90% van de Trends Top gebruikers ervaren de Quicksearch als een nuttige zoekmotor.
   

 Via welke kanalen komen de gebruikers bij Trends Top?

 • Bezoekers vinden zowel rechtstreeks als onrechtstreeks hun weg naar trendstop.be.
 • De onrechtstreekse bezoekers komen vooral via zoekmachines als Google omdat Trends Top omwille van de relevantie een bijzonder goede positie heeft in de organische zoekresultaten (*). Via zoekmachines komt men snel in een sectorklassement of rechtstreeks op een bedrijfsfiche terecht. Op die manier profiteert u als adverteerder mee van de SEO-inspanningen die Trends Top doet.

  (*)De organische zoekresultaten zijn de zoekresultaten die op basis van het algoritme van een zoekmachine worden bepaald. Hieronder vallen niet de zogenaamde `sponsored listings` of `gesponsorde koppelingen`, waarvoor men als adverteerder een bedrag per click (CPC) betaalt.