Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
448.183 BEDRIJVEN - 760.734 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • SectorTop Vergelijkende en individuele analyse van de 50 grootste spelers per sector - Met cijfers 2014 - Info en bestellen
 • 30/09/2016 - Van hr-accounting naar hr-analytics Analyseer en monitor hr-diensten met relevante ken- en stuurgetallen (via partner Kluwer) - Info
 • Nieuw: De GemeenteTop biedt een uitgebreide analyse van het economische weefsel in uw gemeente of stad en de ruimere regio.
 • 04/10/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Centrum Ronde v Vlaanderen (Oudenaarde)
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Multiobus, Mimo C.G. et Fils en Mutandiss.
 • 06/10/2016 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Centrum Ronde v Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 06/10/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in St.-Niklaas (The View).
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Eigen middelen
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 Electrabel 22.435.886.011 21.305.330.164 GEL
2 E.E.M. 16.286.735.359 15.159.044.887 GEL
3 Infrabel 15.970.222.898 17.091.694.202 RAI
4 GSK Biologicals 13.640.288.215 13.624.741.019 FAR
5 KBC Groep 11.486.258.673 11.240.845.143 BUC
6 Bayer Antwerpen 10.844.078.598 8.549.165.329 CHI
7 Solvay 7.764.477.439 7.499.955.172 CHI
8 Janssen Pharmaceutica 7.183.466.554 6.673.707.469 FAR
9 ExxonMobil Petr. & Chem. 7.004.851.710 6.667.630.353 RAF
10 UCB 5.834.409.848 5.506.047.764 FAR
Advertentie
News
Vaderschapsverlof voor zelfstandigen

In België zijn er iets meer dan 350.000 vrouwelijke ondernemers, dat is afgerond een derde van alle zelfstandigen. Uit een aantal studies blijkt dat een aantal van hen ernstige problemen heeft met de combinatie gezin en werk. Om hen te ondersteunen, willen de groenen de zelfstandigen die dat wensen net als loontrekkenden een vaderschapsverlof van tien dagen binnen de maand na de bevalling toekennen. De gelijkheid gebiedt dat de uitkering voor de vader gelijk moet zijn aan deze die de moeder tijdens haar moederschapsverlof ontvangt.

Leen en u zult beloond worden

Startende ondernemingen hebben het vaak moeilijk om aan kapitaal te geraken. Sinds 1 juli 2015 kunt u die starters helpen en daar fiscaal voor beloond worden met een belastingvermindering van 30% van het geïnvesteerde bedrag, of 45% als het gaat om een micro-onderneming. Maar u zult goed moeten rekenen. De belastingvermindering kan niet worden terugbetaald, noch worden overgedragen naar een volgend belastbaar tijdperk of worden aangerekend op de verschuldigde belasting van de andere echtgenoot.

U ontslaat? Dan moet u terugbetalen!

Na de aankondiging van de sluiting van Caterpillar diepten de groenen een wetsvoorstel op dat ze in januari 2012 al indienden, maar dat nooit in het parlement werd besproken. In het voorstel is opgenomen dat ontvangen overheidssteun moet worden terugbetaald wanneer een onderneming met meer dan 20 werknemers die niet in moeilijkheden verkeert, haar activiteiten stopzet of delokaliseert, terwijl ze in de voorbije vijf boekjaren een winst voor belastingen van minstens 5% van haar omzet realiseerde. Die maatregel zou de ondernemingen natuurlijk dwingen om in de bijlagen bij hun boekhouding de steun te publiceren die ze ontvingen.

Eindelijk privéruimte in een handelszaak

Winkels en shoppingcentra zijn in wezen voor het publiek toegankelijke plaatsen, waar soms personen met slechte bedoelingen doelbewust "verdwalen", goed wetend dat ze geen enkel risico lopen. Volgens de bestaande wetgeving kan een handelaar immers geen klacht indienen tegen personen die tussen zijn voorraad rondhangen zolang er geen diefstal kon worden vastgesteld. Comeos, de federatie die de handel en de diensten vertegenwoordigt, maakt zich regelmatig zorgen om die lacune in de wetgeving en blijkbaar wordt er eindelijk naar haar geluisterd.