Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
402.592 BEDRIJVEN - 664.194 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw: U ziet de vestigingsadressen per bedrijf en selecteert via Eigen Top op basis van die regionale commerciële activiteit.
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van M-Express, Team Solutions, Easy Systems, Care en K. Lierse SK.
 • 4/12/2014 - Acquisitie en sales Nederland - België Hoe succesvol acquisitie en sales doen in België? - Seminarie van NKVK i.s.m. Skondras en Trends Top - Info
 • 20/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
 • 27/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 10/12/2014 - FeWeb Jaarcongres Congres van partner FeWeb rond thema "Always Connected" - Info
 • Nieuw: Trends Top Starters Via Eigen Top selecteert u starters voor de periode, regio en activiteit die u belangrijk vindt.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Omzet
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 32.971.882.214 31.815.513.936 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 28.982.689.791 26.363.952.709 PCH
3 Toyota Motor Europe 17.532.806.345 17.896.246.249 AUT
4 Electrabel 13.771.711.364 14.538.235.840 GEL
5 Total Belgium 8.341.511.922 8.133.542.793 PET
6 BASF Antwerpen 7.180.915.592 6.958.303.301 CHI
7 Electrabel Customer Sol. 6.121.163.700 6.363.306.650 GEL
8 Colruyt 5.718.726.565 5.469.294.060 DIS
9 Volvo Car Belgium 5.053.961.375 5.190.225.232 AUT
10 Delhaize Group 4.717.391.362 4.709.352.555 DIS
Advertentie
News
Er komt een centraal bankenregister

Wanneer de politie een rekening van een verdachte wil achterhalen, dient een centrale dienst bij de politie alle financiële instellingen aan te schrijven. Die wat achterhaalde procedure vergt enorm veel tijd en is bovendien niet gratis. De betrokken banken vragen immers een vergoeding voor de opzoeking. Daarom oppert de staatssecretaris voor de Bestrijding van de Fiscale Fraude in haar beleidsverklaring, die ze net bij het parlement indiende, het idee om de banken te verplichten hun bankgegevens "meer dan één maal per jaar" aan de Nationale Bank door te geven.

Bloemen zijn niet overal even duur

Dat weet elke teler en de fiscale incoherentie leidt al jaren tot zwartwerk. Als de verbruiker bloemen en planten rechtstreeks koopt bij een sierteler betaalt hij 6 % btw. Koopt hij die producten echter bij een tuinaannemer, die meteen ook zorgt voor de bemesting, de beplanting en de aanleg, moet hij niet alleen op de werkuren en het concept 21 % btw betalen, maar ook voor de producten die in de tuinaanleg verwerkt worden.

Woonbonus wordt gewestbevoegdheid

Omdat het fiscale voordeel voor hypothecaire leningen voor de enige woning die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering (woonbonus) naar 45% zal dalen voor elke lening afgesloten vanaf 1 januari 2015, haasten kandidaat-eigenaars zich in grote aantallen naar de notaris. De minister van Financiën vond het dan ook nodig om een verduidelijkende nota over het onderwerp te publiceren. Voor de uitgaven voor hypothecaire leningen die voor 31 december 2014 werden afgesloten, blijft de oude regeling gelden. Die laat een belastingvermindering toe tegen het voor de belastingplichtige hoogste belastingtarief.

Ondernemingen als kinderopvang

Als er meer plaatsen beschikbaar zijn in de kinderopvang, zijn de mogelijkheden voor jonge ouders op de arbeidsmarkt uiteraard ook groter. Daarom voorzag de wetgever in 2003 in de mogelijkheid om de bedragen die de werkgever besteedt aan de door hem georganiseerde kinderopvang af te trekken als beroepskost. Omdat de meeste ondernemingen kinderopvang niet meteen als hun belangrijkste taak zien, werd er op die maatregel nauwelijks een beroep gedaan.