Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
455.867 BEDRIJVEN - 766.922 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 20/06/2017 - Trends Top Plugin for Dynamics CRM Demo nieuwe plugin i.s.m. Microsoft en Net IT - Zellik (Roularta) - Info en registratie
 • Nieuw: Business Report Gedetailleerde financiële analyse van eenderwelke onderneming in één helder rapport - Info en bestellen
 • Trends Gazellen 2017 De Trends Gazellen 2017 zijn gekend én vanaf nu via Eigen Top makkelijk selecteerbaar.
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Erdab, Limeparts, Davin, Aurora Productions, Fexim en Brabant Electronics.
 • 30/05/2017 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Vilvoorde (Living Tomorrow).
 • 06/06/2017 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Centrum Ronde v Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 15/06/2017 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Trustteam (Kortrijk)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Eigen middelen
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 ENGIE Electrabel 21.075.654.151 22.435.886.011 GEL
2 E.E.M. 16.706.348.765 16.286.735.359 GEL
3 Infrabel 16.375.621.625 15.970.222.898 RAI
4 GSK Biologicals 16.104.687.930 13.640.288.215 FAR
5 KBC Groep 13.669.703.980 11.486.258.673 BUC
6 Bayer 11.429.171.837 10.844.078.598 CHI
7 ExxonMobil Petr. & Chem. 10.736.033.364 7.004.851.710 RAF
8 Solvay 10.687.693.143 7.764.477.439 CHI
9 Janssen Pharmaceutica 7.964.474.336 7.183.466.554 FAR
10 N.M.B.S. 6.128.805.696 5.688.958.945 RAI
Trendstop op kaart
GeoTop

Kaart verfijnen

News
Tax shelter voor startende ondernemingen: ten laatste op 31 mei

Startende vennootschappen ondervinden vaak moeilijkheden om het kapitaal te verzamelen dat ze nodig hebben om te starten. Daarom voerde de wetgever een fiscale stimulans in voor burgers die startende vennootschappen willen financieren. Als aan alle voorwaarden is voldaan, kunnen die burgers een belastingvermindering van 30 of 45% krijgen op het geïnvesteerde bedrag wanneer het om een micro-onderneming gaat. De titel ‘startende onderneming’ krijgt een bedrijf echter niet zomaar. Om als startende onderneming te worden erkend, moet een bedrijf immers aan elf voorwaarden voldoen, waarvan sommige gedurende 48 maanden blijven gelden.

Tussen 400 en 1.200 euro voor laattijdige neerlegging van de jaarrekening

April, mei, juni: het zijn de maanden van de algemene vergaderingen en van de jaarrekeningen en de balansen, die u maar beter op tijd bij de Nationale Bank indient. De algemene vergadering moet plaatsvinden binnen de zes maanden na de afsluiting van het boekjaar en de jaarrekening moet worden ingediend binnen de 30 dagen die volgen op de goedkeuring, wat een maximale termijn van zeven maanden oplevert. Vanaf de negende maand worden er automatisch progressieve toeslagen aangerekend: 400 euro voor een indiening in de negende maand, 600 euro voor een indiening in de volgende drie maanden en 1.200 euro wanneer de jaarrekening nog later wordt ingediend. 

Overheidsopdrachten en elektronische facturen

De Europese Commissie wil dat de elektronische facturatie tegen 2020 de meest gangbare factureringsmethode in Europa wordt. Om dat te bereiken voorziet richtlijn 2014/55/EU de verplichting voor de overheden van de lidstaten om hun facturen in elektronisch formaat te ontvangen en te verwerken. Om die richtlijn naar Belgisch recht om te zetten, keurde de Ministerraad een plan in drie stappen goed.

Administratief bewarend beslag

Omdat grootscheepse fiscale fraude meestal wordt toegepast om de buit uit de handen van de fiscus te houden, heeft de regering het mechanisme van het administratief bezwarend beslag op het vlak van de btw ingrijpend gewijzigd. In afwijking van het gemene recht wordt het beslag administratief en kan het voortaan worden toegepast op alle roerende goederen wanneer bij het onderzoek niet kan worden aangetoond dat die aan derden toebehoren.