Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
399.707 BEDRIJVEN - 715.363 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 17/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Heverlee)
 • Nieuw: De GemeenteTop biedt een uitgebreide analyse van het economische weefsel in uw gemeente of stad en de ruimere regio.
 • 15/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Aurelium (Kontich)
 • 22/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 10/09/2015 - Get Smart in Printmedia Business Over leiderschap en teaminzicht, uitdagingen en opportuniteiten, vreemdgaan en multidisciplinair samenwerken, creatieve marketing en de toekomst van de grafische industrie. Met uitreiking van de Grafische Gazellen. Info
 • Nieuw: Dashboards rating en kredietadvies op bedrijfsfiches werden uitgebreid met vorige waarde om evolutie te tonen
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van OpenICT en Softadvice.
   
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Cashflow
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2.402.734.650 2.103.130.801 FAR
2 Proximus 1.678.781.178 1.716.917.259 TEL
3 GSK Biologicals 1.092.062.057 1.127.095.459 FAR
4 MasterCard Europe 938.141.577 433.259.949 SFD
5 UCB Pharma 732.648.655 358.489.505 FAR
6 BP Iraq 717.576.386 746.981.280 RAF
7 Bridgestone Europe 594.718.364 12.452.893 TPB
8 Telenet 533.613.074 499.527.841 TEL
9 Toyota Motor Europe 512.894.241 264.947.485 AUT
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 501.341.971 2.947.818.220 RAF
Advertentie
News
Privégebruik van een bedrijfswagen

Als een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig privé mag worden gebruikt, is er een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het voertuig in kwestie buiten de werkuren ter beschikking blijft van de werknemer. De verklaring van de werkgever dat het voertuig niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, volstaat niet voor de RSZ. Ook ‘het louter bestaan’ van een verbod op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor privégebruik binnen het bedrijf is onvoldoende.

Investeer in startersfondsen

Beurzen in vrije val? Investeer in een startende kmo via een crowdfundingplatform erkend door de FSMA of een gelijkaardige autoriteit van een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte of via een erkend startersfonds. Dat is nu mogelijk dankzij artikel 48 van de programmawet van 10 augustus die zopas werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (BS 18 augustus, pagina 58.834). De belastingvermindering bedraagt 30% van het bedrag geïnvesteerd in aandelen of rechten van deelneming uitgegeven vanaf 1 juli dit jaar en is begrensd tot 100.000 euro per belastbaar tijdperk.

Opgepast voor valse officiële publicaties

De creativiteit van fraudeurs kent geen grenzen. Zo raakte bekend dat een Bulgaarse oplichter zich heeft laten benoemen tot gedelegeerd bestuurder van diverse vennootschappen via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Met die publicatie klopte hij vervolgens aan bij diverse banken in een poging zo veel mogelijk geld los te krijgen. Deze nieuwe vorm van criminaliteit leidt tot een dubbel probleem. Een eerste is informatie: de echte gedelegeerd bestuurder, die niet elke dag het Staatsblad naleest, weet niet dat hij een criminele alter ego heeft. Het tweede probleem is dat van de controle van officiële publicaties.

Plafonds voor werkbonus opgetrokken

Een van de manieren om onze loonhandicap terug te dringen, is een indexsprong maken. Die maatregel zal uiteraard gevolgen hebben voor de laagste inkomens. Daarom besliste de regering tijdens de ministerraad van 3 juli om voor deze categorie werknemers de indexsprong te compenseren via een hogere werkbonus, die een verlaging van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen inhoudt. De maatregel werd nog niet in een Koninklijk Besluit vastgelegd. Hij is echter sinds 1 augustus van toepassing, aldus de RSZ in zijn tussentijdse instructies, waarin hij een tabel publiceert met de nieuwe bedragen die vanaf die datum gelden.