Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
448.961 BEDRIJVEN - 761.900 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Verhelle, Waasland Intens Meemaken, Adpress en RS Communication.
 • 08/11/2016 - Opleiding Hoe praat ik met mijn bankier? Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • SectorTop Vergelijkende en individuele analyse van de 50 grootste spelers per sector - Met cijfers 2014 - Info en bestellen
 • 15/11/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Nazareth (Van der Valk Hotel).
 • 27/10/2016 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Q-bic (Herentals)
 • 15/11/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Officenter (Heverlee)
 • Nieuw: De GemeenteTop biedt een uitgebreide analyse van het economische weefsel in uw gemeente of stad en de ruimere regio.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Brutopremies
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 AG Insurance 5.854.126 5.953.651 ASS
2 AXA Belgium 3.793.858 3.990.239 ASS
3 KBC Verzekeringen 2.580.963 2.462.009 ASS
4 Ethias 2.401.079 2.716.134 ASS
5 Allianz Benelux 2.214.731 1.434.498 ASS
6 Euler Hermes 1.740.491 629.495 ASS
7 Belfius Verzekeringen 1.738.450 1.738.726 ASS
8 Baloise Belgium 1.220.328 1.084.540 ASS
9 Argenta Assuranties 971.489 599.803 ASS
10 Delta Lloyd Life 822.074 838.677 ASS
Advertentie
News
Je verschuilen achter een trust is niet langer mogelijk

Dat is niet echt een gevolg van het schandaal rond de Panama Papers. Het hing immers al even in de lucht. De vierde Europese antiwitwasrichtlijn verplicht de Europese lidstaten immers om een register van effectieve begunstigden (Ultimate  Beneficial Owners Register) aan te leggen, waarin de identiteit van de echte eigenaars van vennootschappen en juridische constructies zoals trusts is opgenomen.

Zelfstandige vrouwen: langer en flexibeler moederschapsverlof

Vanaf 1 januari 2017 stijgt het aantal weken moederschapsverlof voor zelfstandige vrouwen van 8 naar 12 weken. De verplichte rustperiode blijft 3 weken beslaan, maar de facultatieve periode wordt tot maximaal 9 weken verlengd. De periode waarbinnen die 9 facultatieve weken mogen worden opgenomen, wordt uitgebreid van 21 naar 36 weken na de verplichte rustperiode. Het facultatieve moederschapsverlof kan ook halftijds worden opgenomen, per periode van 7 kalenderdagen. Op die manier worden 9 weken 18 weken, maar in dat geval wordt de moederschapsuitkering gehalveerd.

Economische werkloosheid: nieuwe berekeningsmethode

In het kader van de begrotingscontrole 2016 maakte de economische werkloosheid een ingrijpende hervorming door waarvan de eerste gevolgen in de loop van het eerste kwartaal van 2017 voelbaar zullen zijn. We zijn er dus maar beter op voorbereid, te meer omdat het aantal dagen tijdelijke werkloosheid om economische redenen vanaf het tweede kwartaal van dat jaar zal meetellen als berekeningsbasis voor de bijzondere bijdrage voor economische werkloosheid, zodat een wijziging op dit ogenblik ernstige gevolgen kan hebben voor de bijdrage die vanaf 2017 moet worden betaald.

RSZ: liever dwang dan naar de rechtbank

Niemand kan ons beter helpen dan wijzelf. Dat adagio had de Ministerraad vast voor ogen toen hij eiste dat de instellingen van sociale zekerheid zodanig georganiseerd zouden zijn dat ze zichzelf een uitvoerbare titel zullen kunnen toekennen voor niet-betwiste zaken. Vandaag is het zover: er werd een wetsontwerp ingediend waarin de RSZ de toelating krijgt om gebruik te maken van het dwangbevel voor de invordering van alle niet betwiste schulden.