Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
405.263 BEDRIJVEN - 732.042 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Bolckmans, Uydens P. Metaalbewerking en Vanden Bergh.
   
 • 23/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 19/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  The Outsider Coast (Nieuwpoort)
 • 02/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Q-bic (Herentals)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Cashflow
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2.402.734.650 2.103.130.801 FAR
2 Proximus 1.678.781.178 1.716.917.259 TEL
3 GSK Biologicals 1.092.062.057 1.127.095.459 FAR
4 MasterCard Europe 938.141.577 433.259.949 SFD
5 UCB Pharma 732.648.655 358.489.505 FAR
6 BP Iraq 717.576.386 746.981.280 RAF
7 Bridgestone Europe 594.718.364 12.452.893 TPB
8 Telenet 533.613.074 499.527.841 TEL
9 Toyota Motor Europe 512.894.242 264.947.485 AUT
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 501.341.970 2.947.818.220 RAF
Advertentie
News
Sociale verkiezingen: uitzendkrachten tellen mee

De uitzondering voor het in aanmerking nemen van de uitzendkrachten bij de berekening van de drempel, zo bepaalt het wetsontwerp dat de komende sociale verkiezingen regelt, "geldt slechts in relatie tot hun werkgever", meer bepaald het uitzendkantoor. De gebruiker moet gedurende het tweede trimester voorafgaand aan dat waarin de verkiezingsdag valt, een bijlage bijhouden bij het algemeen personeelsregister, waarin iedere uitzendkracht een nummer krijgt toegewezen volgens een chronologische en doorlopende nummering, met de start- en einddata van de terbeschikkingstelling enzovoort.

Een indexsprong voor de huurprijzen?

Het viel te verwachten: aangezien de inkomsten van loontrekkenden en uitkeringsgerechtigden aan een indexsprong worden onderworpen, eisen de socialisten voor de huurprijzen een gelijkaardige indexsprong. Ze dienden bij de Kamer een wetsvoorstel daarover in. Maar zijn ze dan wel aan het juiste adres? Sinds de zesde staatshervorming weet niemand nog wie hier nu eigenlijk voor bevoegd is.

Een vertrouwenspersoon kan zich geen kandidaat stellen

De wet die de volgende sociale verkiezingen regelt, bevat geen grote wijzigingen, op één nieuwe onverenigbaarheid na. Een vertrouwenspersoon zal zich geen kandidaat kunnen stellen als werknemersvertegenwoordiger bij de verkiezingen voor het bedrijfscomité en kan dus ook niet genieten van de daarbij horende bescherming tegen ontslag. Wie zich toch kandidaat wil stellen, moet vooraf zijn functie als vertrouwenspersoon neerleggen.

De juiste afmetingen voor een genormaliseerde zending

Beter laat dan nooit. Bijna een jaar na de publicatie van een nieuw Koninklijk Besluit houdende de reglementering van de postdienst, dat een aantal fouten uit het vorige Koninklijk Besluit moest rechtzetten, is de regering er eindelijk toe gekomen om een fout in de maximale afmetingen van een genormaliseerde zending te corrigeren. Volgens de tekst bedroegen die afmetingen immers 165 x 245 mm, terwijl de ‘juiste afmetingen' 125 x 235 mm bedragen.