Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
400.506 BEDRIJVEN - 669.231 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 16/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Bulik, I.T.A., Alulim en Martens Verzekeringen.
 • 16/09/2014 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Ekeren (Hof ter Delft)
 • 02/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuwe integratie: Odoo (open ERP) Trends Top kan nu ook rechtstreeks vanuit Odoo (openERP) geconsulteerd worden - Met importmodule - Info
 • 11/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Roularta (Zellik)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Aantal gepresteerde uren
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 bpost 38.903.667 39.957.105 APB
2 Randstad Belgium 30.067.794 33.810.369 HRM
3 Colruyt 22.241.545 21.928.771 DIS
4 Belgacom 20.303.263 20.290.769 TEL
5 Delhaize Group 18.059.496 18.842.833 DIS
6 Adecco Personnel Services 16.192.147 17.087.958 HRM
7 Tempo-Team 14.546.342 16.028.668 LOC
8 Start People 13.535.197 15.799.732 LOC
9 De Lijn 12.674.965 12.797.637 RAI
10 Carrefour Belgium 12.047.193 12.787.853 DIS
Advertentie
News
Psychosociale risico's: vergeet uw arbeidsreglement niet aan te passen

Op 1 september werd de nieuwe wetgeving van kracht in verband met de preventie van psychosociale risico's op het werk, die werd vastgelegd in twee wetten (28 februari en 28 maart 2014) en een Koninklijk Besluit (10 april 2014). "Psychosociale risico's" worden omschreven als de kans dat een of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet gepaard kan gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden.

Effecten aan toonder: op basis van welk bedrag wordt de boete berekend?

Misschien was een eenvoudigere wetgeving mogelijk geweest? De wet van 14 december 2005, die de afschaffing van de effecten aan toonder invoerde, voorziet immers in de gedwongen verkoop van alle effecten, al dan niet beursgenoteerd, waarvan de houder zich niet heeft bekendgemaakt. Personen die op geldige wijze hun hoedanigheid van rechthebbende hebben kunnen aantonen, kunnen de teruggave van de opbrengst vragen, verminderd met de verkoopkosten en een boete, per jaar achterstand, van "10% van het bedrag of van de tegenwaarde van de effecten die het voorwerp zijn van de vraag om teruggave".

Zeven honderdsten van een cent per kilometer meer

Ongeacht of het om de pensionering van de werknemer gaat of de niet-naleving van een opzegtermijn, vinden de voordelen die de werkgever naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toekent aan de werknemer, zo stelt de RSZ "hun grond in de dienstbetrekking en beantwoorden dan ook aan het loonbegrip". Vergoedingen die verschuldigd zijn voor het verbreken van het contract, de uitwinningsvergoeding voor een handelsvertegenwoordiger en niet-concurrentievergoedingen zijn dus loon.

Binnenkort gestandaardiseerde risicolabels

De ontmanteling van Dexia zal toch ten minste één positief effect hebben gehad. In de nasleep van dit debacle heeft de regering getracht om een risicolabel uit te werken met als doel de spaarder of belegger te informeren over de risicograad van de aangeboden financiële producten en dat op een gestandaardiseerde manier en op basis van relatief eenvoudige criteria.