Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
398.437 BEDRIJVEN - 667.800 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 16/09/2014 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Ekeren (Hof ter Delft)
 • 11/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Roularta (Zellik)
 • Nieuw: Trends Top Starters Via Eigen Top selecteert u starters voor de periode, regio en activiteit die u belangrijk vindt.
 • 02/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw: U ziet de vestigingsadressen per bedrijf en selecteert via Eigen Top op basis van die regionale commerciële activiteit.
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Autoneum Belgium, Michiels Transport, Climawest, Codivex, LEDCO Powerleds, Deltavox Projects en Persua.
 • 16/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Voorzieningen voor risico's en kosten
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 Synatom 384.167.591 392.787.335 GEL
2 ArcelorMittal Belgium 148.742.516 -31.586.026 SID
3 GSK Biologicals 122.014.250 30.090.688 FAR
4 S.W.I.F.T. 71.326.844 21.960.702 TEL
5 N.M.B.S.-Holding 47.560.925 -20.705.691 RAI
6 Belgacom 42.998.525 -29.143.457 TEL
7 Besins Healthcare 37.669.265 28.886.468 FAR
8 Janssen Pharmaceutica 36.242.158 266.058 FAR
9 Total Raffinaderij A'pen 31.997.399 -57.589.245 RAF
10 TUI Airlines Belgium 24.586.413 20.898.745 SKY
Advertentie
News
Welke documenten mag de fiscus meenemen?

Bij de 'diverse fiscale bepalingen' die de regering eind vorig jaar stemde (BS 31 december, p. 103.992) vinden we de harmonisatie van onderzoeksbevoegdheid inzake inkomstenbelastingen en btw. Sinds 1 januari van dit jaar kunnen de ambtenaren belast met een controle inzake inkomstenbelasting "alle documenten die noodzakelijk zijn om het bedrag van de belastbare inkomsten van de belastingplichtige of van derden te bepalen" meenemen.

Tien dagen om te rouwen

Derde keer, goede keer? Een van de eerste wetsvoorstellen sinds de opening van de parlementaire zitting is het voorstel van CDH om het rouwverlof bij overlijden van een naast familielid te verlengen tot tien dagen. Dat voorstel werd in 2009 voor het eerst ingediend en nog eens in 2010. Vandaag duikt het dus opnieuw op. Het zou echter niets mogen kosten aan de werkgevers, in die zin dat de zeven bijkomende dagen niet ten laste van de werkgever zouden zijn, maar van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Waar uw fiscale woonplaats vestigen?

Na de zesde staatshervorming zullen twee identieke inkomens niet langer op dezelfde manier worden belast. Door de staatshervorming is de gewestelijke fiscale autonomie voor wat de personenbelasting betreft immers uitgebreid, zodat de gewesten voortaan 'onbeperkt' opcentiemen kunnen heffen op een deel van de personenbelasting, kortingen toestaan, belastingverminderingen en -vermeerderingen invoeren en terugbetaalbare belastingkredieten toestaan. Vanaf belastingjaar 2015 zal de personenbelasting uit twee grote blokken bestaan: de federale personenbelasting en de gewestelijke personenbelasting.

Wanneer wordt een vergoeding loon?

De voordelen die de werkgever naar aanleiding van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst toekent aan de werknemer, zo stelt de RSZ, "vinden hun grond in de dienstbetrekking en beantwoorden dan ook aan het loonbegrip". De bedragen die aan de werknemer worden toegekend wanneer de dienstbetrekking wordt beëindigd zonder dat de werkgever daarbij zijn wettelijke, contractuele of statutaire verplichtingen naleeft, beantwoorden echter niet aan het loonbegrip.