Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
451.559 BEDRIJVEN - 763.316 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Toegevoegde waarde
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2.583.156.891 2.702.281.721 FAR
2 Proximus 2.494.833.567 2.399.465.500 TEL
3 HR Rail 2.034.841.961 #1.781.393.122 HRM
4 GSK Biologicals 1.899.998.444 1.978.934.517 FAR
5 bpost 1.690.314.814 1.728.196.790 APB
6 Total Belgium 1.687.290.613 1.614.714.449 PET
7 BASF Antwerpen 1.678.701.809 1.350.372.096 CHI
8 ExxonMobil Petr. & Chem. 1.274.804.611 766.768.570 RAF
9 N.M.B.S. 1.102.485.817 1.132.054.730 RAI
10 Colruyt 1.067.662.252 1.057.376.432 DIS
Advertentie
News
Verhoogde sociale bijdragen bij collectief ontslag

Hoe minder inzetbaar een werknemer is, hoe duurder zijn ontslag wordt. Dat stelt het cdH vast, dat "werkgevers die beslissen tot collectief ontslag over te gaan, een deel van de uit hun beslissing voortvloeiende kosten" wil laten dragen. Hoe wil de partij dat doen? Door de gewone sociale bijdragen op de opzeggingsvergoeding te verhogen afhankelijk van de kwalificatie en/of de leeftijd van de ontslagen werknemer.

Uitbreiding van de aftrek voor innovatie-inkomsten

Omdat de aftrek voor octrooi-inkomsten werd opgeheven door de wet van 3 augustus 2016 voerde de regering een nieuw systeem in waarbij de aftrek niet langer wordt berekend op basis van de bruto inkomsten, maar op basis van de netto inkomsten, en door een breuk die de naam Nexus kreeg wordt begrensd. Die breuk geeft het aandeel weer van de uitgaven voor zelf uitgevoerde O&O-activiteiten of voor aan een niet-verbonden onderneming uitbestede O&O-activiteiten, in de totale uitgaven die een vennootschap gedaan of gedragen heeft voor de ontwikkeling van een octrooi.

Meerwaardebelasting krijgt een 'njet' van Raad van State

De CD&V, die hoopte honderden miljoenen binnen te halen via een meerwaardebelasting voor "de 10% rijkste Belgen", moet haar huiswerk overdoen. De groenen, die zich op de "CD&V-visie" baseerden, dienden immers bij het parlement een wetsvoorstel dat in het kader van de personenbelasting een belasting van 30% op de meerwaarden op aandelen en afgeleide producten in het leven riep. Die belasting zou met een dertigste per jaar afnemen, zodat wie eraan wilt ontsnappen zijn aandelen dertig jaar in lang portefeuille zou moeten houden!

Boeten: vermenigvuldigd met acht in plaats van zes

De regering, die voortdurend op zoek is naar nieuwe inkomsten, bracht via de programmawet van 25 december 2016 (BS 29 september, p. 90.879) de opcentiemen op geldboeten van 50 naar 70. Sinds 1 januari van dit jaar worden boeten dus vermenigvuldigd met acht in plaats van met zes. Verkeersovertredingen zullen meer opbrengen, net als boeten voor overtredingen tegen het sociaal recht. Als voor die laatste strafrechtelijke of administratieve geldboeten worden uitgesproken, worden ze voortaan met acht vermenigvuldigd.