Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
454.361 BEDRIJVEN - 766.137 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Totaal actief
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 52.751.321.505 30.386.925.601 RAF
2 Electrabel 50.398.698.607 51.823.118.130 GEL
3 Infrabel 21.437.822.115 21.060.196.447 RAI
4 Solvay 19.716.346.499 12.540.688.578 CHI
5 E.E.M. 18.877.483.157 19.812.819.357 GEL
6 KBC Groep 18.400.713.311 17.965.577.802 BUC
7 GSK Biologicals 17.943.960.702 15.225.001.787 FAR
8 Proximus 17.343.525.085 16.852.096.208 TEL
9 BASF Antwerpen 16.570.998.473 15.714.160.092 CHI
10 Belgian Lion 13.399.710.690 14.988.045.988 SFD
Advertentie
News
Ontbinding van niet-actieve vennootschappen

In 2013 “vergaten” 140.000 vennootschappen hun jaarrekening in te dienen. Uiteraard zijn er spookvennootschappen of slapende vennootschappen, maar er bestaat op dat vlak ook een echte markt voor de doorverkoop van vennootschappen. Een rechtspersoon kost er 4.000 tot 5.000 euro. Door voor deze weg te kiezen vermijden toekomstige zaakvoerders de verplichte controle waarbij wordt nagegaan of er in de vennootschap kennis is van basisbeheer en van andere beroepsbekwaamheid, wat uiteraard misbruik in de hand werkt.

Innovatiepremies verlengd

Het systeem van de eenmalige innovatiepremies wordt in 2017 en 2018 verlengd. Werkgevers die in aanmerking willen komen, moeten hun projectvoorstel ter validatie indienen bij de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. Eenmaal het projectvoorstel is goedgekeurd, moeten zowel de namen van de begunstigden als de bedragen aan de RSZ worden meegedeeld in de maand die volgt op de toekenning van de premie.

De fiscus verzendt geen aangetekende brieven meer

Vanaf 1 mei 2017 verzendt de fiscus geen herinneringen meer per aangetekende brief. Die communicatievorm wordt als duur en ouderwets beoordeeld en zal daarom worden vervangen door een brief onder gewone omslag die naar de belastingplichtige wordt verstuurd voor de tenuitvoerlegging wordt aangevat. In de wet van 20 februari 2017 (BS van 15 maart) is immers opgenomen dat “de directe belastingen en de voorheffingen niet kunnen worden ingevorderd door een eerste middel van tenuitvoerlegging dan na het verstrijken van één maand te rekenen van de derde werkdag volgend op de datum van verzending van een herinneringsbrief aan de belastingschuldige”. 

Deposito’s supergoed beschermd

In antwoord op een parlementaire vraag somde de minister van Financiën nogmaals de drie categorieën “bijzondere deposito’s” op waarvoor een bijkomende bescherming van zes maanden geldt. Om te beginnen zijn er de deposito's die voortkomen uit de aan- of verkoop van een particuliere woning die dienst doet als hoofdverblijfplaats. Enkel de deposito's toebehorend aan een natuurlijke persoon worden bedoeld.