Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
405.360 BEDRIJVEN - 732.657 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 12/05/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Zwijnaarde (Kasteel Van Zwijnaarde).
 • 02/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Q-bic (Herentals)
 • 19/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  The Outsider Coast (Nieuwpoort)
 • 05/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Wax Interactivepgb-Europe en AZ Consult.
   
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Vorderingen over een periode langer dan 1 jaar
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Belgian Lion 14.340.157.717 14.834.139.821 SFD
2 BASF Belgium Coord. Cent. 10.168.722.653 9.464.903.311 SFD
3 Loan Invest 8.430.946.251 12.805.680.150 SFD
4 VMSW 7.523.561.407 6.842.169.871 LSW
5 Royal Street 5.870.096.277 5.150.812.798 SFD
6 Synatom 5.647.268.956 5.518.611.062 GEL
7 Esmee Master Issuer 5.639.360.946 6.245.161.177 SFD
8 Dexia Secured Fund. Belg. 4.136.136.939 4.659.545.558 SFD
9 S.W.C.S. 2.908.336.542 2.731.041.196 SFD
10 Chemicals Finance Belgium #2.900.400.000 AVI
Advertentie
News
Het sekwester keert terug naar de beslagrechter

Van zeeschepen die nauwelijks enkele uren aangemeerd liggen tot vrachtwagens van buitenlandse bedrijven die door ons land rijden: de wetgever zag het dringende karakter van het sekwester over het hoofd toen hij de vrederechter de bevoegdheid gaf om een sekwester aan te stellen. Tot 1 september 2014 konden de voorzitters van de handelsrechtbank of in eerste aanleg een sekwester aanstellen. De wet werd gewijzigd, maar het Gerechtelijk Wetboek niet, zodat de situatie al snel uit de hand liep.

RSZ en DIBISS: samen sterk

De kogel is door de kerk: in 2017 zullen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Dienst voor Bijzondere Socialezekerheidsstelsels fuseren, waardoor een rationalisering van de informaticamiddelen mogelijk wordt. Bovendien zullen er gebouwen vrijkomen die kunnen worden verkocht. De DIBISS werd in de jaren vijftig opgericht en beheert vooral de pensioenen van gemeenteambtenaren en van politiezones, goed voor 360.000 personen.

Elektronische neerlegging verplicht

Bij de handelsrechtbanken wordt een proefproject opgestart rond de informatisering van justitie, dat op dat vlak sterk achterop hinkt. Vanaf 1 januari 2016 moeten vennootschapsakten verplicht elektronisch worden ingediend. Documenten en conclusies zullen ook elektronisch kunnen worden ingediend, wat tegelijkertijd een vereenvoudiging van de procedures en de afschaffing van nutteloze taken toelaat.

Hoe aangifte doen van buitenlandse rekeningen?

In artikel 307, § 1, alinea 2 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen is opgenomen dat de nummers van de rekeningen waarvan de belastingplichtige, zijn echtgenoot, alsmede de kinderen waarvan de inkomsten bij die van de ouders werden gevoegd, op enigerlei ogenblik tijdens het belastbaar tijdperk titularis zijn geweest bij een in het buitenland gelegen bank-, wissel-, krediet- of spaarinstelling, ten laatste gelijktijdig met de indiening van de aangifte in de personenbelasting waarin het bestaan van die buitenlandse rekeningen wordt vermeld, bij  het centraal aanspreekpunt moeten worden gemeld, tenzij die melding reeds is gebeurd in een vorig aanslagjaar.