Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
403.428 BEDRIJVEN - 663.420 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
  • Nieuw: De GemeenteTop biedt een uitgebreide analyse van het economische weefsel in uw gemeente of stad en de ruimere regio.
  • Nieuw: Bedrijfsfiches werden uitgebreid met overzichtelijke dashboards: rating, kredietadvies, sectoriële benchmarks.
  • 19/03/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Oostmalle (Salpho).
  • 26/03/2015 - Trends Top Expert Class Uitgebreide demo voor een eerste kennismaking met Trends Top
    Aurelium (Kontich)
  • 24/03/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
  • 26/03/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Kuringen (Krekelhof).
  • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Light Repair, Wolffkran Belgium en Impact Communications.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Bedrijfswinst (+), -verlies (-)
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 MasterCard Europe 732.554.277 354.949.597 SFD
2 Janssen Pharmaceutica 681.473.766 435.559.125 FAR
3 Belgacom 526.633.476 723.045.887 TEL
4 BASF Antwerpen 514.745.889 510.075.931 CHI
5 Electrabel 422.307.851 645.222.112 GEL
6 ExxonMobil Petr. & Chem. 412.247.520 510.000.246 RAF
7 bpost 408.108.733 370.001.706 APB
8 Atlas Copco Airpower 404.974.481 479.605.887 CMP
9 Colruyt 350.719.102 944.809.428 DIS
10 InBev Belgium 294.758.864 279.433.830 ALC
Advertentie
News
Hebt u uw arbeidsreglement aangepast?

Vanaf 1 maart wordt immers artikel 32 nonies decies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van kracht. In die wet is opgenomen dat de gegevens van de preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten of van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en die van de vertrouwenspersonen als die er zijn, in het arbeidsreglement moeten worden vermeld.

Hogere griffierechten

De griffierechten worden vereenvoudigd, gemoderniseerd en verhoogd. De heffing van een rolrecht zal voortaan afhangen van de geschatte waarde van de definitieve vordering van de eisende partij met de verplichting om er een pro fisco verklaring aan toe te voegen. Zonder die verklaring wordt de akte niet op de rol ingeschreven. Ook een zaak die werd neergelegd en waarbij het rolrecht niet voldaan is, zal niet kunnen worden ingeleid totdat het rolrecht werd betaald. Een andere vernieuwing houdt in dat het rolrecht per eiser wordt geïnd - momenteel is dat nog per zaak.

Vijftien weken adoptieverlof

Momenteel heeft wie een kind adopteert recht op maximaal zes weken adoptieverlof voor een kind jonger dan drie jaar en maximaal vier weken als het kind ouder is. Omdat die termijnen "onrealistisch kort" zijn, stelt de sp.a voor om de maximale duur tot vijftien weken op te trekken, zonder leeftijdsgrens, die de partij "niet uitlegbaar" vindt. Tegelijkertijd willen de indieners van het voorstel een einde maken aan het huidige systeem waarbij het adoptieverlof ononderbroken moet worden genomen. Ze willen de mogelijkheid invoeren om dit verlof gefractioneerd op te nemen in periodes van één of meerdere weken.

Nieuwe referentietarieven voor belastingverhogingen

De belastingaangifte mag dan al later worden ingediend, de belasting op inkomsten, baten of winsten wordt via de voorheffing of voorafbetalingen geïnd in de loop van het jaar waarin die inkomsten, baten of winsten werden gemaakt. Wanneer die laatste onvoldoende blijken te zijn, worden ze verhoogd, in principe met een percentage gelijk aan 2,25 keer een basistarief dat is vastgelegd als het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteiten van de Europese Centrale Bank (ECB) op 1 januari van het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.