Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.827 BEDRIJVEN - 750.279 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Opleidingskost
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 HR Rail 116.511.170 #111.410.246 HRM
2 Proximus 23.603.765 33.226.996 TEL
3 ENGIE Electrabel 19.872.876 26.704.861 GEL
4 bpost 17.686.594 17.686.226 APB
5 GSK Biologicals 17.431.867 17.891.424 FAR
6 Bekaert 16.688.301 17.219.433 MEV
7 ArcelorMittal Belgium 15.302.590 16.321.849 SID
8 Colruyt 15.252.327 13.989.322 DIS
9 ORES 14.660.011 12.750.228 ENE
10 M.I.V.B. 14.340.258 14.099.121 RAI
Enkele van onze klanten
Uit een marktonderzoek van FutureLab blijkt dat bijna 60% van onze klanten Trends Top een aanbevelingsscore van 8, 9 of 10 op 10 geven.
Marktonderzoek / FutureLab
De toegevoegde waarde van Trends Top is dat we altijd betrouwbare informatie over onze klanten en prospecten binnen handbereik hebben.
Hafsa Afennas / DHL Global Forwarding
Trends Top is een onmisbaar werkinstrument voor onze commerciële processen.
Régis Birgel / Vivaldis Interim
Ik heb voor Trends Top gekozen vanwege prijs, kwaliteit en service. Daarnaast apprecieer ik bijzonder de Trends Top Netwerklunches.
Griet T’Syen / Mollywood
Het aanspreken van de juiste persoon in een bedrijf getuigt van professionaliteit. Ik zie het gewicht van de onderneming in zijn sector en bouw zo mijn marktkennis uit.
Evelien Ponseele / Artexis
Met Trends Top heb ik mobiel de financiële gezondheid van mijn klanten en prospecten permanent bij de hand. Up-to-date, relevante en accurate bedrijfsinfomatie in één oogopslag overal beschikbaar.
Claude Montrieux / Magnetude
Maandelijks bekijken tientallen potentiële klanten mijn gegevens op trendstop.be. Via een uitgebreid bedrijfsprofiel geef ik een gezicht aan die basisinformatie. Mijn gezicht. Creatief adverteren in Trends Top werkt.
Jochen Roef / Blinc
Trends Top is een zeer nuttig werkinstrument dat ons helpt onze salesdoelstellingen te realiseren.
Bart Driessen / Elektra-Bree-Bordenbouw
De veelheid aan mogelijkheden zorgde ervoor dat het gebruik van de link tussen onze CRM en Trends Top snel ingang vond in onze onderneming.
Wim Demey / Partena
News
Actualisering van de lijst van niet voor beslag vatbare goederen

Een koe, twaalf schapen of geiten, een strijkijzer maar niet de plank die je nodig hebt om dat laatste te gebruiken: de lijst van niet voor beslag vatbare goederen is niet alleen verouderd, maar ook onredelijk en volkomen onaangepast aan onze communicatiemaatschappij. Als de Vlaamse regering verklaart dat er geen enkele bouwvergunning meer mag afgegeven worden als er geen internetverbinding aanwezig is, wordt het volgens de sp.a hoog tijd om aan de lijst van niet voor beslag vatbare goederen de moderne communicatiemiddelen toe te voegen waarmee de persoon die aan financiële moeilijkheden ten prooi valt, vaak zijn enige contact met de buitenwereld heeft.

Automatisch moederschapshulp

Sinds 2006 kan elke zelfstandige onderneemster die bevalt gratis 105 dienstencheques voor hulp in het huishouden krijgen. De cheques moeten echter worden aangevraagd, wat veel zelfstandigen niet weten. Van de 5.200 zelfstandigen die via het ziekenfonds een uitkering voor bevallingsverlof kregen, vroegen slechts 4.545 dienstencheques aan. Dat betekent dat 12,5% van de zelfstandige moeders deze kans missen. Daarom wil de regering vanaf 1 september de verplichting van een formele aanvraag laten vallen.

Coöperatieven: 500 euro fiscaal vrijgesteld

Coöperatieven kennen duidelijk succes, zeker nu ze sinds vorig jaar niet langer jaarlijks een erkenning moeten vragen, maar voor onbepaalde duur erkend worden. De Open Vld, die deze evolutie wil aanmoedigen, wil nog verder gaan door de van roerende voorheffing vrijgestelde dividenden vanaf 1 januari 2018 van 190 naar 500 euro te verhogen voor dit type vennootschappen.

Omzeilen van de sociale balans zal niet lukken

Zijn in de sociale balans dusdanig gevoelige gegevens opgenomen dat bepaalde bedrijven overwegen om ze via een afzonderlijk document in te dienen, zodat ze niet gepubliceerd wordt en derden ze niet kunnen inkijken? De Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN) stelt in ieder geval dat “de publicatie van de sociale balans vragen lijkt op te roepen”. Ze wijst erop dat de sociale balans altijd openbaar raadpleegbaar moet zijn, ongeacht of ze wel of niet in het kader van de jaarrekening wordt ingediend.