Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
442.052 BEDRIJVEN - 753.318 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Opbrengsten uit beleggingen
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 AG Insurance 2.373.445.156 2.015.710.648 ASS
2 AXA Belgium 1.597.792.283 1.655.795.663 ASS
3 Belfius Verzekeringen 779.494.173 772.169.537 ASS
4 KBC Verzekeringen 771.811.732 858.658.066 ASS
5 Ethias 711.400.515 598.478.436 ASS
6 Allianz Benelux 552.900.438 437.983.922 ASS
7 Delta Lloyd Life 299.120.655 345.014.140 ASS
8 NN Insurance Belgium 284.777.495 338.019.098 ASS
9 Baloise Belgium 251.278.617 228.545.095 ASS
10 Generali Belgium 214.586.087 199.701.261 ASS
Advertentie
News
Uitbreiding van de fairness tax?

Is het billijk om wettelijk vrijgestelde winsten te belasten? Het is een vraag die de toenmalige regering zich niet heeft gesteld.

Btw in Frankrijk: drempel voor afstandsverkopen verlaagd naar 35.000 euro

Op 1 januari van dit jaar verlaagde Frankrijk de registratiedrempel voor de btw voor buitenlandse e-handelaars die in Frankrijk goederen verkopen van 100.000 naar 35.000 euro.

Jaarrekeningen: buitengewoon wordt niet-recurrent

In de nieuwe modellen voor de jaarrekeningen voor elk boekjaar dat begint op 1 januari 2016, is in de resultatenrekeningen niet langer een rubriek 'buitengewone bedrijfsopbrengsten' opgenomen. Voortaan gaat het om niet-recurrente bedrijfsopbrengsten, die volgens hun aard moeten worden ondergebracht in ofwel de subrubriek bedrijfsresultaten ofwel bij de financiële resultaten.

Eindelijk een tweede pijler voor zelfstandigen

Het is nog geen feit, maar we gaan de goede kant uit. Op 20 juli keurde de Ministerraad immers een voorontwerp van wet goed dat zelfstandigen die actief zijn als natuurlijk persoon, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers de mogelijkheid biedt om een aanvullend pensioen op te bouwen.