Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
456.103 BEDRIJVEN - 767.050 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Handelsschulden op ten hoogste één jaar
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 Toyota Motor Europe 2.126.371.935 2.139.254.605 AUT
2 Total Petrochem.& Refin. 1.615.821.588 2.428.100.617 PCH
3 ExxonMobil Petr. & Chem. 1.592.787.892 1.785.180.130 RAF
4 ENGIE Electrabel 1.525.905.683 1.739.420.952 GEL
5 BNP Paribas Fortis Factor 1.383.184.756 1.249.226.159 SFD
6 Triodos Bank 1.342.491.437 1.178.552.507 ABQ
7 KBC Commercial Finance 1.119.219.672 1.029.301.910 SFD
8 Janssen Pharmaceutica 1.103.064.141 926.119.579 FAR
9 UCB Biopharma 917.961.359 841.127.835 FAR
10 Carrefour Belgium 902.457.082 859.929.303 DIS
Trends Top
News
Erfenissen: de notaris maakt de boedelbeschrijving

Elke erfgenaam heeft drie mogelijkheden: de erfenis aanvaarden, ze verwerpen of ze aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving. Die schijnbaar eenvoudige keuzes kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Ze zijn immers definitief.

Dure schuldsaldoverzekeringen

Heeft het zin om een schuldsaldoverzekering te nemen voor een consumentenkrediet, een auto, een huishoudtoestel, een elektronisch hebbeding enzovoort?

Only once voor de Kruispuntbank

Sinds 24 mei kunnen ondernemers en zelfstandigen de officiële gegevens van hun onderneming altijd en overal raadplegen via www.myenterprise.be. Die door de FOD Economie ontwikkelde tool zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de administratieve last.

De slag om de herinneringskosten

Bij de Raad voor het Verbruik gingen vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en van producenten, distributeurs en de middenstand opnieuw uiteen zonder akkoord over twee belangrijke punten: de begrenzing van de nalatigheidsinteresten enerzijds en de invordering van onbetwiste B2C-facturen anderzijds.