Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
404.690 BEDRIJVEN - 663.663 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 21/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  The Outsider Coast (Nieuwpoort)
 • 05/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 21/04/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 02/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Q-bic (Herentals)
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Nassau DoorDatacore en Hydroserv.
   
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Vorderingen over een periode langer dan 1 jaar
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Belgian Lion 14.340.157.717 14.834.139.821 SFD
2 BASF Belgium Coord. Cent. 10.168.722.653 9.464.903.311 SFD
3 Loan Invest 8.430.946.251 12.805.680.150 SFD
4 VMSW 7.523.561.407 6.842.169.871 LSW
5 Royal Street 5.870.096.277 5.150.812.798 SFD
6 Synatom 5.647.268.956 5.518.611.062 GEL
7 Esmee Master Issuer 5.639.360.946 6.245.161.177 SFD
8 Dexia Secured Fund. Belg. 4.136.136.939 4.659.545.558 SFD
9 S.W.C.S. 2.908.336.542 2.731.041.196 SFD
10 Chemicals Finance Belgium #2.900.400.000 AVI
Advertentie
News
63 euro per dag in Kopenhagen, 49 in Athene

Je wordt voor een opdracht beter naar Denemarken gestuurd dan naar Duitsland of Griekenland. De forfaitaire vergoedingen die de fiscus toelaat bedragen immers respectievelijk 63, 56 en 49 euro per dag volgens het nieuwe, op 1 april bijgewerkte barema voor dit jaar.

Nieuwe formulieren voor tijdskrediet

De regering zit almaar meer op haar centen. Ze schafte vanaf 1 januari dan ook elke uitkering van de RVA voor niet-gemotiveerd tijdskrediet af. Bepaalde vormen van tijdskrediet geven dan weer recht op een uitkeringstermijn die van 36 tot 48 maanden werd verlengd. De motiveringen waarvoor die termijn geldt zijn: voor zijn kind tot de leeftijd van acht jaar zorgen, palliatieve zorgen toedienen en zorgen voor een ernstig ziek gezinslid of familielid tot de tweede graad.

Kraken strafbaar maken

In crisistijden zijn leegstaande woningen des te aantrekkelijker omdat kraken niet uitdrukkelijk bij wet verboden is. Dat is volgens de Open Vld een "lacune in onze wetgeving", die krakers de gelegenheid biedt "de onschendbaarheid van de woning te schenden om vervolgens door diezelfde regel te worden beschermd". En zelfs twee keer.  De politie mag immers geen leegstaand pand betreden als ze geen huiszoekingsbevel heeft - dat zou als huisvredebreuk worden beschouwd - en de eigenaar is ook machteloos. Hij kan alleen via een burgerlijke procedure voor de vrederechter de uitzetting van de krakers vragen.

Te mobiele schuldenaars tegenhouden

Met de komst van de Single Euro Payments Area (SEPA) werden alle betalingen binnen de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland 'interne betalingen'. Daardoor kan iedereen zijn loon, zijn pensioen of zijn vervangingsinkomen op een bankrekening in een andere staat binnen de unie dan het land waar hij woont of werkt laten storten. Het gevolg daarvan is dat "noch private schuldeisers, noch de overheid in de praktijk het totale inkomen van niet-inwoners kennen".