Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
400.373 BEDRIJVEN - 715.179 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Buro Van Eyken, Fiducial Office Solutions, ACSI en Integra Business Services.
     
  • 23-26/10/2015 - Megavino Gastregio Elzas - Download uw kortingvoucher dankzij Trends Top.
  • 15/10/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Kuringen (Krekelhof).
  • 13/10/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
    Q-bic (Herentals)
  • 20/10/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
  • Beknopt financieel rapport Met evolutie rating, kredietadvies en sectoriële benchmarks - Voorbeeld - Onbeperkt voor Trends Top XL klanten - Bestellen
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 N.M.B.S. 2.171.158.026 2.121.044.111 RAI
2 bpost 1.233.390.324 1.290.627.763 APB
3 Proximus 955.944.356 919.931.684 TEL
4 GSK Biologicals 801.380.727 695.153.488 FAR
5 ArcelorMittal Belgium 707.120.848 724.381.752 SID
6 Delhaize Group 683.035.783 653.933.408 DIS
7 Electrabel 667.472.347 685.201.887 GEL
8 Colruyt 657.186.968 630.685.752 DIS
9 Randstad Belgium 617.043.698 618.621.777 HRM
10 Cepa 540.056.931 535.501.402 AVI
Advertentie
News
Hoe de liquidatiereserve boeken?

Na het protest dat volgde op de invoering van een eenmalige heffing van 25% die zowel de dividenden als de liquidatiereserves trof, zette de regering Di Rupo een voorzichtige stap terug. Ze zorgde voor een overgangsregime, dat de huidige regering aanpaste en permanent maakte.

Tien dagen om te rouwen

De regeling betreffende het rouwverlof dateert van 1963 en geeft de werknemer die met het overlijden van een naaste wordt geconfronteerd recht op drie dagen verlof, die mogen worden opgenomen binnen de periode die begint op de dag van het overlijden en eindigt op de dag van de begrafenis.

Een uitkering bij mantelzorg door zelfstandigen

De wet was ronduit onmenselijk. Tot in 2010 kreeg een zelfstandige die met een ziekenhuisopname of het overlijden van een naaste geconfronteerd werd, geen enkele steun. Erger nog: zijn inkomsten daalden, maar zijn sociale bijdragen bleven even hoog. Onder Sabine Laruelle werd weliswaar een systeem van uitkeringen voor mantelzorgers uitgewerkt, maar dat volstond lang niet

Elke loonbetaling moet via overschrijving gebeuren

Eind juni 2012 pleitten de CD&V en het CDH voor de veralgemening van de betaling van het loon via overschrijving, ter bescherming van de werknemer én om fraude te bestrijden. De regeringssamenstelling is ondertussen gewijzigd. Daarom trok de CD&V deze keer alleen ten strijde, en de partij haalde haar slag thuis.