Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
402.759 BEDRIJVEN - 665.291 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Transmec Belgium, KNF Verder, S.T.A., K@MD, Könings Trans en TERGON Servicectr Benelux.
 • Nieuw: U ziet de vestigingsadressen per bedrijf en selecteert via Eigen Top op basis van die regionale commerciële activiteit.
 • Nieuw: Trends Top Starters Via Eigen Top selecteert u starters voor de periode, regio en activiteit die u belangrijk vindt.
 • 03/02/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 20/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
 • 27/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Toegevoegde waarde
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2.731.299.894 2.305.307.041 FAR
2 Belgacom 2.507.290.689 2.647.188.450 TEL
3 N.M.B.S. 2.319.803.724 2.248.736.493 RAI
4 GSK Biologicals 1.852.146.290 1.742.031.860 FAR
5 bpost 1.734.454.888 1.740.250.755 APB
6 Electrabel 1.654.148.222 1.767.301.981 GEL
7 Total Belgium 1.630.488.160 1.691.929.168 PET
8 BASF Antwerpen 1.060.491.410 1.091.709.175 CHI
9 Colruyt 1.060.257.021 1.626.416.526 DIS
10 Telenet 956.048.500 879.533.637 TEL
Advertentie
News
Naar een aftrekbare verzekering rechtsbijstand

Voor iedereen toegankelijke rechtshulp wordt steeds meer een utopie. Omdat het optrekken van het inkomensplafond waarmee rekening wordt gehouden voor het toekennen van rechtshulp in een crisisperiode moeilijk haalbaar is, stelt CDH voor om de ondertekening van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst aantrekkelijker te maken door een fiscaal voordeel toe te kennen, dat zowel bij de ondertekening van een individueel contract door een particulier als van een groepscontract door een onderneming voor al haar personeelsleden zou gelden.

Tijd om te denken aan de sociale verkiezingen ... van 2016

In de huidige politiek-economische omstandigheden kan er in een jaar tijd veel gebeuren. Toch wordt het stilaan tijd, zo vindt de FOD Werkgelegenheid, om te denken aan de sociale verkiezingen van 2016. De modelformulieren werden onlangs online gezet. Een wijze voorzorgsmaatregel. Verscheidene van die modellen gaan immers als bijlage bij de wet en hebben dan ook een verplicht karakter.

Een liquidatiereserve voor iedereen?

Tegenover de verontwaardiging over de verhoging van de liquidatiebonussen van 10% naar 25%, stelt de door de nieuwe regering opgestelde programmawet een fiscaal voordeel voor een nieuw type reserve: de liquidatiereserve. De dividenden die uit die reserve voortvloeien, zullen aan slechts 10% worden belast, op voorwaarde dat de bedragen die aan de basis liggen van die dividenden minimaal vijf jaar behouden zijn gebleven.

Kan je een fictie belasten?

Dat is in elk geval wat zowel de Vlaamse als de Waalse socialisten willen doen. Ze zijn duidelijk boos na de recente lux leaks en andere onthullingen over fiscale constructies. Bovendien worden ze gedreven door de nieuwe verplichting voor belastingplichtigen om in hun belastingaangifte het bestaan te melden van een juridische constructie ten gunste van de belastingplichtige zelf, zijn partner of zijn kinderen. Ze willen in het licht van de inkomstenbelasting een neutralisatie van de overdracht van middelen van een natuurlijke persoon naar een juridische constructie zoals een trust, een foundation enzovoort.