Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
450.011 BEDRIJVEN - 762.942 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Cashflow
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 KBC Groep 2.283.562.481 1.198.350.086 BUC
2 Janssen Pharmaceutica 2.042.072.990 2.216.233.686 FAR
3 Solvay 1.808.262.542 643.568.620 CHI
4 Proximus 1.704.720.031 1.733.198.234 TEL
5 Unilin 1.068.800.399 -51.410.120 TEK
6 UCB Biopharma 1.062.927.271 829.783.340 FAR
7 GSK Biologicals 1.053.818.266 1.068.014.028 FAR
8 BASF Antwerpen 801.503.751 827.821.871 CHI
9 Colruyt 782.929.449 316.722.043 DIS
10 BP Iraq 768.615.872 821.604.693 RAF
Advertentie
News
Re-integratie op maat

Vanaf 1 januari krijgen langdurig arbeidsongeschikte werknemers de mogelijkheid om een re-integratietraject te volgen dat hetzij deeltijds hetzij definitief is volgens de modaliteiten vastgelegd in het koninklijk besluit van 28 oktober 2016 (BS 24 november, p. 77.985). In het eerste geval gaat het om aangepast werk of ander werk in afwachting dat de werknemer opnieuw het overeengekomen werk kan opnemen. In het tweede geval gaat het om aangepast werk of ander werk als de werknemer niet meer in staat is om het overeengekomen werk nog op te nemen.

Economisch waarschuwingsrecht

De groenen zijn van mening dat de bestaande wetgeving volkomen verouderd is, in die zin dat ze hoogstens een "reactiesyndicalisme" toelaat. Daarom willen ze ondernemingsraden twee nieuwe rechten toekennen. Om te beginnen een economisch waarschuwingsrecht dat het voor de ondernemingsraad mogelijk maakt om, op vraag van de meerderheid van de leden die de werknemers vertegenwoordigen, aan de werkgever om een verklaring te vragen bij een herstructurering, een sterke schommeling in de tewerkstellingsgraad, een strategiewijziging van de groep of van de aandeelhouder enzovoort.

Registers voor deskundigen en vertalers-tolken

In een wereld waar de technische kennis alsmaar complexer en gespecialiseerder wordt, waren de totale afwezigheid van een procedure om de beroepskwaliteiten te meten van deskundigen die justitie moeten bijstaan en het gebrek aan transparantie bij hun aanstelling onmiskenbaar een probleem geworden. Ook al werd reeds in 1967 in het gerechtelijk wetboek opgenomen dat "de hoven en rechtbanken lijsten van deskundigen mogen opmaken, overeenkomstig de regels die de Koning bepaalt", was er nog bijna een halve eeuw nodig om daarover een politieke consensus te bereiken, die uiteindelijk in een wet werd gegoten.

Dertig jaar voor u geen belastingen meer betaalt

De groenen nemen recente voorstellen van de CD&V gedeeltelijk over wanneer ze in de personenbelasting de meerwaarde op aandelen en afgeleide producten aan 30% willen belasten. Obligaties blijven buiten schot en het belastingtarief zou met een dertigste per jaar afnemen, zodat wie zijn aandelen dertig jaar houdt, niets moet betalen. Omdat de maatregel alleen voor "de rijkste Belgen" bedoeld is, zou een bedrag van 50.000 euro aan meerwaarden op aandelen en afgeleide producten gedurende tien belastingjaren vrijgesteld zijn en de aftrekbaarheid van de minderwaarden zou voor vijf jaar overdraagbaar zijn.