Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
402.854 BEDRIJVEN - 665.008 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
  • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Magermans G. et Cie Etn., Dolens Transports, Dani Express, Magifer en European Distribution Partners.
  • 26/02/2015 - Trends Top Expert Class Speciale hands-on sessie voor operationele sales & marketing
    Aurelium (Kontich)
  • Nieuw: De GemeenteTop biedt een uitgebreide analyse van het economische weefsel in uw gemeente of stad en de ruimere regio.
  • 26/02/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in het Kasteel van Ruisbroek.
  • 03/02/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Tongerlo (Torenhof).
  • 23/02/2015 - Van hr-accounting naar hr-analytics Monitor hr-diensten met relevante kencijfers (via partner Kluwer) - Info
  • Nieuw: Bedrijfsfiches werden uitgebreid met overzichtelijke dashboards: rating, kredietadvies, sectoriële benchmarks.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Financiële opbrengsten
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Electrabel 1.751.728.767 765.708.462 GEL
2 ExxonMobil Petr. & Chem. 1.613.861.716 2.620.721.686 RAF
3 Belgian Lion 822.402.731 818.376.373 SFD
4 Bayer Antwerpen 720.916.471 575.307.031 CHI
5 Solvay 573.838.048 1.430.330.439 CHI
6 BASF Belgium Coord. Cent. 564.768.143 1.343.358.176 SFD
7 Lhoist 488.377.671 125.446.918 EXT
8 Infrabel 467.836.402 417.023.079 RAI
9 Loan Invest 445.442.519 583.891.987 SFD
10 UCB 409.923.460 478.485.856 FAR
Advertentie
News
Meer kracht voor notariële akten

Het vrije verkeer van authentieke akten binnen de Europese Unie leidt tot de paradox dat een authentieke buitenlandse akte in België zonder beperking wordt uitgevoerd, terwijl de uitvoering van een Belgische akte op obstakels kan stoten. Dat mag niet verbazen, aangezien deze materie nog steeds geregeld wordt door de wet van 25 ventôse jaar XI en dat in de praktijk de uitvoerende kracht van een notariële akte zich beperkt tot de financiële verplichtingen.

Lagere kosten voor betaalmiddelen

Zorgt een betaalterminal in een winkel voor meer veiligheid? Voor het CDH is het antwoord op die vraag onmiskenbaar positief: wanneer er minder bankbiljetten en munten worden gebruikt, neemt het risico op diefstal af. De partij pleit er dan ook voor om beroepskosten voor de installatie van de toestellen en de transactiekosten voor elektronische betalingen fiscaal aftrekbaar te maken. Tegelijkertijd wil ze de kosten voor het jaarlijkse onderhoud van alarmsystemen en voor de verzekering tegen diefstal van goederen aftrekbaar maken.

Minimumpensioenen eindelijk gelijkgeschakeld

De programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december, p. 106.219) schaft eindelijk de laatste verschillen tussen de minimumpensioenen van werknemers en zelfstandigen af. In de praktijk zullen we echter nog wat geduld moeten oefenen.

Verdwijnt de notionele-interestaftrek?

"Als men enkel naar de geldstromen kijkt, scoort België erg goed", aldus het CDH. Als rekening wordt gehouden met het bedrag van de directe investeringen ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp), dan staat België in 2014 op de tweede plaats in de OESO-rangschikking. De werkgelegenheid volgt echter niet. Wat het aantal nieuwe banen per aantal inwoners betreft, bekleedt België de zeventiende plaats.