Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
440.711 BEDRIJVEN - 752.777 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw: Bestel via Mijn Trends Top extra credit packages om nog meer leads aan bijzonder scherpe tarieven te downloaden.
 • 17/05/2016 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
 • 19/05/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Lier (The Tree).
 • 12/05/2016 - Opleiding Balansanalyse Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  CRVV (Oudenaarde)
 • 10/05/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw: Bestel internationaal kredietrapport voor bedrijven uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk
 • Nieuw: U heeft vanaf nu toegang tot bedrijfsfiches en klassementen van balansplichtige vzw's.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Cashflow
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2.216.233.686 2.402.734.650 FAR
2 KBC Bank 1.853.554.000 1.777.521.000 BNK
3 Proximus 1.733.198.234 1.678.781.178 TEL
4 ExxonMobil Petr. & Chem. 1.526.027.987 501.341.971 RAF
5 BNP Paribas Fortis 1.515.219.000 1.020.622.000 BNK
6 Philips Belgium 1.475.004.499 -63.890.997 ELE
7 Electrabel 1.276.827.633 -533.411.629 GEL
8 MasterCard Europe 1.209.061.778 938.141.577 SFD
9 KBC Groep 1.198.350.086 506.275.185 BUC
10 ING België 1.152.583.000 1.521.636.000 BNK
Advertentie
News
Invoering van een permanente medische follow-up

Als een werknemer vroeger van werk veranderde, zo stellen de groenen en het cdH, werd het papieren dossier van de ene arbeidsgeneeskundige dienst aan de andere overgedragen. Door de informatisering echter "is de uitwisseling van dossiers als gevolg van de onverenigbaarheid van de software bijzonder ingewikkeld geworden". Dit en nog heel wat andere problemen brengen de partijen ertoe om een verplichting tot overdracht te eisen, zodat elke werknemer over een beroepsgezondheidsdossier kan beschikken waarin alle informatie is opgenomen over de al dan niet schadelijke blootstelling in verband met elke werkplek, baan en functie.

Langer moederschapsrust voor onderneemsters

Unizo laat regelmatig weten dat het betreurt dat vrouwelijke zelfstandigen “zich niet de luxe kunnen veroorloven vrij te nemen”. Werkneemsters hebben meerdere mogelijkheden om vrij te nemen met behoud van hun sociale rechten, met name via 15 weken moederschapsverlof, 4 maanden ouderschapsverlof, tijdskrediet of zelfs de mogelijkheid om deeltijds te werken. Die voordelen bestaan niet binnen het zelfstandigenstatuut, aldus het cdH. Het is dan ook logisch dat het aantal vrouwelijke zelfstandigen al tien jaar rond de 34% blijft hangen.

Maatregelen op vlak van bedrijfsvoorheffing en btw

Omdat alles moeilijker is geworden na de aanslagen van 22 maart, besliste de FOD Financiën om de ondernemingen te hulp te komen met betalingsfaciliteiten, vrijstelling van nalatigheidsinteresten en vrijstelling van boeten voor niet-betaling of laattijdige betaling. De maatregel geldt weliswaar alleen voor schulden in verband met de bedrijfsvoorheffing en de btw en heeft uitsluitend betrekking op de periode maart tot september 2016 voor maandelijkse indieners en voor de eerste drie kwartalen van het jaar voor kwartaalindieners.

Een 'echte' cheque in plaats van een bedrijfswagen

Files kosten ons land jaarlijks een goede acht miljard euro. Een van de steeds opnieuw genoemde oorzaken is de bedrijfswagen, "een ongezien voordeel voor de werknemer", aldus de PS, die het gebruik ervan wil beperken door de ondernemingen te verplichten een alternatief "woonbedrag" aan te bieden. Elke werknemer zou zijn werkgever kunnen vragen om het voordeel van zijn bedrijfswagen te berekenen en dat bedrag maandelijks toe te kennen voor ofwel de afbetaling van zijn hypothecaire lening, ofwel de betaling van de huur, op voorwaarde dat de woning de hoofdverblijfplaats van de begunstigde is.