Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
452.767 BEDRIJVEN - 764.434 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Winst (+), verlies (-) van het boekjaar
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 KBC Groep 2.180.615.557 1.079.844.729 BUC
2 Solvay 1.773.581.907 549.929.569 CHI
3 Unilin 1.019.838.486 -79.593.143 TEK
4 Janssen Pharmaceutica 781.017.350 516.377.318 FAR
5 Colruyt 724.720.347 258.562.401 DIS
6 BASF Antwerpen 669.936.365 665.404.776 CHI
7 Proximus 634.880.089 746.531.093 TEL
8 Solitaire Soc. d'Exploit. 598.875.746 23.187.485 MAR
9 Bayer 585.182.419 294.992.726 CHI
10 Total Petrochem.& Refin. 540.960.117 -65.867.622 PCH
Advertentie
News
Zeg niet langer ecocheque maar ecovergoeding

Bij de invoering ervan in 2008 werd de ecocheque als vernieuwend beschouwd, omdat hij een positieve economische en ecologische cyclus op gang zou brengen. Zelfs de elektronische ecocheque blijft echter misnoegen oproepen. Naast de hoge administratieve kosten is er immers een reëel risico dat de werknemers hun ecocheques niet op tijd gebruiken wat, zo benadrukken de vier meerderheidspartijen, een verlies aan koopkracht inhoudt. Het lot van de ecocheque is dan ook bezegeld.

Dimona ook voor vrijwilligers

In België zijn er afgerond 1,1 miljoen vrijwilligers, waarvan de helft slechts één of enkele malen per jaar actief is. Toch zetten zowat 250.000 mensen zich wekelijks als vrijwilliger in. Binnen de huidige wetgeving hebben die 'vaste' vrijwilligers recht op een maximale vergoeding van 33,36 euro per dag, beperkt tot 39 dagen per jaar. De N-VA zou die termijn graag naar 52 dagen per jaar optrekken. Een groot aantal vrijwilligers heeft echter twee of zelfs drie activiteiten, wat tot een onontwarbaar fiscaal en sociaal kluwen zou leiden.

Te veel zelfstandigen arbeidsongeschikt?

De cijfers zijn in elk geval verontrustend. In de loop van de voorbije vijf jaar is het aantal langdurig arbeidsongeschikte zelfstandigen immers met 15,4% toegenomen. Die stijging kunnen we deels toeschrijven aan de veroudering van de zelfstandigen en aan het grotere aantal zelfstandige vrouwen. Dat neemt echter niet weg dat de werkdruk verpletterend hoog blijft. Dat blijkt uit de regelmatige stijging van het aantal zelfstandigen met psychische problemen binnen de groep arbeidsongeschikte zelfstandigen.

Verhoogde verminderingen voor 'eerste aanwervingen'

Op 7 februari werd het koninklijk besluit van 31 januari 2017 betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen voor de aanwerving van een derde tot zesde werknemer in het Belgisch Staatsblad op pagina 17.745 gepubliceerd. Het besluit, dat op 1 januari 2017 van kracht werd, harmoniseert de verminderingsbedragen die worden toegekend bij de aanwerving van een derde, vierde, vijfde en zesde werknemer.