Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
427.368 BEDRIJVEN - 737.862 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
  • Dank u: Uit een marktonderzoek van FutureLab blijkt dat bijna 60% van onze klanten Trends Top een aanbevelingsscore van 8, 9 of 10 op 10 geven.
  • Nieuw: Bestel via Mijn Trends Top extra credit packages om nog meer leads aan bijzonder scherpe tarieven te downloaden.
  • 03/12/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Westerlo (Torenhof).
  • Nieuw: De nieuwe sector- en algemene klassementen op basis van boekjaar 2014 staan online.
  • 8/12/2015 - Feweb Congress Inspirational sessions for developers, marketers and managers. With Excellence Awards 2015. More
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Cashflow
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2.216.233.686 2.402.734.650 FAR
2 Proximus 1.733.198.234 1.678.781.178 TEL
3 ExxonMobil Petr. & Chem. 1.526.027.987 501.341.971 RAF
4 Philips Belgium 1.475.004.499 -63.890.997 ELE
5 Electrabel 1.276.827.633 -533.411.629 GEL
6 MasterCard Europe 1.209.061.778 938.141.577 SFD
7 KBC Groep 1.198.350.086 506.275.185 BUC
8 GDF Suez E.M.T. 1.135.142.363 19.623.014 GEL
9 GSK Biologicals 1.068.014.028 1.092.062.057 FAR
10 UCB Biopharma 829.783.340 FAR
Advertentie
News
Aanvullende pensioenen duurzaam gemaakt

Als gevolg van het akkoord tussen de sociale partners besloot de ministerraad om het gewaarborgde rendement van de aanvullende personen te laten overeenstemmen met het gemiddelde over de laatste 24 maanden van het rendement van de Belgische lineaire obligaties met een duurtijd van 10 jaar. Het resultaat mag niet lager dan 1,75% zijn en niet hoger dan 3,75%. Op basis van die nieuwe regels zal in 2016 een rentevoet van 1,75% van toepassing zijn. Voortaan wordt voor de persoonlijke bijdrage en de werkgeversbijdragen dezelfde rentevoet toegepast en aanvullende pensioenprestaties mogen voortaan pas worden uitbetaald op het moment dat het wettelijke pensioen effectief ingaat.

Octrooien: taksen en toeslagen

Af en toe zegeviert het gezond verstand. "Overwegende dat de verwerking van de betaling van deze taksen aanleiding geeft tot hogere kosten dan hetgeen deze taksen opbrengen", besliste de regering om de taksen voor de kennisgeving van een overdracht, een overgang of een verlening van een licentie op een octrooiaanvraag (12 euro elk), de taks voor de indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type (6 euro), en de taks voor de opeising van een voorrangsrecht (12 euro per opgeëist voorrangsrecht ) af te schaffen.

Btw: boetes niet verhoudingsgewijs beteugeld

Er bestaan zoveel fiscale betalingstermijnen dat iedereen in de dagelijkse drukte er wel eens een over het hoofd kan zien. De vorige regering had daar geen oog voor en verdubbelde nagenoeg het bedrag van de vaste boetes inzake btw. Ze werden ook vanaf de eerste overtreding onverbiddelijk toegepast. De huidige regering lijkt een andere kijk op de zaken te hebben.

Permanente fiscale regularisatie

Fiscale regularisaties volgen elkaar snel op. Ze lijken ook allemaal op elkaar. De regularisatie die nu wordt ingevoerd via een wet die, zoals wel vaker aan het einde van het jaar, meerdere onderwerpen behandelt, verschilt op enkele punten na nauwelijks van het systeem dat sinds 31 december 2013 werd toegepast. De maatregel, die in principe vanaf 1 januari 2016 van kracht is, laat de regularisatie toe van de inkomsten van het lopende jaar en maakt niet langer een onderscheid tussen al dan niet georganiseerde, eenvoudige fiscale fraude en ernstige fiscale fraude.