Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
441.311 BEDRIJVEN - 753.217 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Handig: Selecteer bedrijven volgens uw persoonlijke commentaar en typering - Meer info
 • Nieuw: SectorTop Vergelijkende en individuele analyse van de 50 grootste spelers per sector - Met cijfers 2014 - Info en bestellen
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van CX-Com, OTYS Belgium en Kreamat.
 • 18/10/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
 • 05/07/2016 - Opleiding Hoe praat ik met mijn bankier? Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
 • 20/10/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Kuringen (Krekelhof).
 • 30/09/2016 - Van hr-accounting naar hr-analytics Analyseer en monitor hr-diensten met relevante ken- en stuurgetallen (via partner Kluwer) - Info
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Aantal mannelijke werknemers
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 HR Rail #29.696,10 HRM
2 bpost 16.488,20 16.821,20 APB
3 Randstad Belgium 10.336,40 8.552,00 HRM
4 Colruyt 10.263,60 9.957,20 DIS
5 Proximus 9.184,30 9.419,70 TEL
6 Cepa 8.607,10 8.584,50 AVI
7 BNP Paribas Fortis 8.096,90 8.570,20 BNK
8 M.I.V.B. 6.651,50 6.308,40 RAI
9 De Lijn 6.321,40 6.357,80 RAI
10 ArcelorMittal Belgium 6.128,60 7.131,40 SID
Advertentie
News
Gedaan met wilde stakingen?

Een eerste wetsvoorstel, dat destijds werd ingediend door huidig minister van Mobiliteit François Bellot, kon, hoewel het in de Commissie werd goedgekeurd, niet in de plenaire vergadering van de Kamer worden besproken na de ontbinding van de Kamers op 28 april 2014. Vandaag dient de Open Vld er een remake van in, die veel kans maakt om het te halen. Wat houdt die in? Dat de beheerscontracten van sommige overheidsbedrijven op straffe van nietigheid de bepalingen van de protocolakkoorden betreffende niet aangezegde werkonderbrekingen moeten bevatten, evenals de financiële sancties in geval van belemmering van de continuïteit van de dienst die het gevolg is van de niet-naleving daarvan.

Vier beperkingen voor ongecontroleerde detacheringen

De Ministerraad keurde onlangs een voorontwerp van wet goed met verschillende bepalingen over detachering van werknemers. Daarin is de mogelijkheid opgenomen voor de inspectiediensten om aan een werkgever die werknemers in België detacheert vier types documenten te vragen: een kopie van de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde werknemer uiteraard, maar ook de voorwaarden voor de detachering, een overzicht van de werkuren en de bewijzen van loonbetaling. Een verbindingspersoon zal worden aangeduid door de detacherende werkgever om de inspectiediensten de voor controle benodigde sociale documenten te bezorgen.

Invorderingskosten beperkt

Als het over de invordering van schulden gaat, kunnen alleen de bedragen die zijn vastgesteld in de onderliggende overeenkomst – dus de tekst die tot het ontstaan van de schuld heeft geleid – worden ingevorderd. In de praktijk echter wordt die wet regelmatig omzeild door creatieve leveranciers die hebben begrepen dat ze daarvoor alleen de strafbepalingen van hun voorwaarden wat moesten 'aanvullen'.

Uw bankier zal u moeten 'aangeven'

Sinds 1997 moeten belastingplichtigen bij de fiscus aangeven of ze een rekening in het buitenland hebben, sinds 2013 of ze een levensverzekering hebben bij een verzekeringsmaatschappij in het buitenland en sinds 2014 of ze oprichter of derde begunstigde zijn van een juridische constructie. De meeste belastingbetalers komen die verplichtingen na, maar uiteraard zijn er nog steeds weigeraars. Die willen de sp.a en de PS te pakken krijgen door voor de financiële instellingen een 'meldingsplicht' in te voeren.