Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
399.436 BEDRIJVEN - 663.376 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 13/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Hasselt)
 • Nieuw: Selecteer bedrijven volgens uw persoonlijke commentaar en typering - Meer info
 • 13/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Officenter (Hasselt)
 • 4/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw: Incassoservice Betalen uw klanten hun facturen niet? Reken op deze exclusieve incassodienst.

   
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Connect People, Baillien & Maris Drukkerij, Becona, Hamelers Palletten, Covidien Logistics en Jorissen.
 • 12/11/2014 - 8/12/2014 - VKW Outlook 2015 Vooruitzicht op conjunctuur en focus op ‘innovatie & productiviteit’ - Regionale sessies via partner VKW
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Financiële opbrengsten
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 2.620.721.686 3.076.714.798 RAF
2 Solvay 1.430.330.439 488.707.268 CHI
3 BASF Belgium Coord. Cent. 1.343.358.176 1.003.255.842 SFD
4 Belgian Lion 818.376.373 807.202.750 SFD
5 Electrabel 765.708.462 849.589.418 GEL
6 Loan Invest 583.891.987 506.715.730 SFD
7 Bayer Antwerpen 575.307.031 612.399.152 CHI
8 Fluxys 570.158.759 146.733.381 GEL
9 Dexia Secured Fund. Belg. 513.905.997 420.232.029 SFD
10 Delhaize Group 484.951.069 249.768.824 DIS
Advertentie
News
Bijzondere aanslag van 309% eindelijk aangepast

Het is ongetwijfeld het spectaculairste gevolg van de taks-cificatie beloofd door de nieuwe regering, die zal ophouden met het aanmoedigen van "een nodeloos strenge aanpak van mensen die te goeder trouw zijn". In dat kader zal de bijzondere aanslag van 309% - in werkelijkheid 300% vermeerderd met een crisisbelasting van 3% die zelfs de Raad van State ergerde - "neerwaarts worden bijgesteld". 

300 euro om te sporten

De MR, die duidelijk gemotiveerd werd door de Olympische Spelen van 2004, brak toen al een lans voor de sportbeoefening, die, dat weten we, "bevorderlijk is voor de preventie van hart- en vaatziekten en van artrose". De partij stelde voor ondernemingen toe te laten hun personeel "sport- en cultuurcheques" met een waarde van 300 euro per jaar te geven. Het voorstel, dat van het Rekenhof een gunstig advies kreeg, moest destijds "een Europese première" worden. Maar er kwam uiteindelijk niets van in huis.

Vrijstelling van btw tot 25.000 euro?

De vorige regering trok de vrijstellingsdrempel voor de btw in het kader van haar Relanceplan op van 5.580 euro naar 15.000 euro. De maatregel ging in op 1 april van dit jaar. De nieuwe regering wil nog verder gaan en stelt voor "te onderzoeken" of de drempel naar 25.000 euro kan worden gebracht. Bij die gelegenheid zullen de administratieve verplichtingen worden herzien in het kader van andere boekhoudkundige verplichtingen en waar overlap bestaat, "wordt de btw-verplichting geschrapt".

Verplichte verzekering voor aannemers

Is het normaal, vraag CD&V, dat architecten een beroepsaansprakelijkheidsverzekering moeten afsluiten en dat aannemers daar niet toe verplicht zijn? De vraag stellen, is ze beantwoorden. Of hij verzekerd is of niet, de aannemer blijft tien jaar lang verantwoordelijk als het gebouw geheel of gedeeltelijk vervalt door een gebrek in het gebouw of zelfs de ongeschiktheid van de grond.