Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
405.360 BEDRIJVEN - 732.657 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Luvinex Logistics en It-optics.
   
 • 19/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  The Outsider Coast (Nieuwpoort)
 • 02/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Q-bic (Herentals)
 • 05/05/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 12/05/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Zwijnaarde (Kasteel Van Zwijnaarde).
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Afschr.& waardevermind. op oprichtingskosten, op mat.& immateriële vaste activa
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 1.481.890.830 1.348.677.288 FAR
2 Belgacom 961.543.713 927.951.878 TEL
3 GSK Biologicals 817.298.905 811.576.329 FAR
4 UCB Pharma 675.737.905 638.502.795 FAR
5 BP Iraq 635.328.655 610.439.582 RAF
6 Telenet 419.122.946 451.197.496 TEL
7 Infrabel 407.196.450 388.086.329 RAI
8 Electrabel 228.385.291 249.719.199 GEL
9 Schneider El. Serv. Int. 173.163.795 173.144.796 HMA
10 BASF Antwerpen 171.155.105 203.157.969 CHI
Advertentie
News
Werkgeversgroeperingen: verlenging tot 1 juli 2016

De wet van 12 augustus 2000 riep de werkgeversgroepering in het leven, een maatregel die het mogelijk maakt dat meerdere ondernemingen, meestal kmo's, goede werknemers die ze niet voltijds nodig hebben, kunnen uitwisselen. De maatregel kende nooit veel succes. Niet moeilijk: de voorwaarden om in het systeem te mogen stappen, waren ronduit draconisch. Ondertussen werden echter enkele versoepelingen doorgevoerd, zoals de mogelijkheid om werknemers aan te werven die geen deel uitmaken van de doelgroep en de mogelijkheid om arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur of deeltijdse arbeidsovereenkomsten te sluiten.

Een belastingvermindering die opbrengt

In januari stelde het CDH voor de vennootschapsbelasting dit jaar nog tot 32% te verlagen, de preferentiële tarieven per schijf voor de kmo's en de aftrek voor risicokapitaal (notioneel) af te schaffen en de investeringsaftrek opnieuw in te stellen. Het Rekenhof, dat de budgettaire gevolgen van die maatregelen moest nagaan, komt op basis van de rekeningen van 2012 tot de conclusie dat de maatregelen 3,1 miljard euro extra aan inkomsten zouden opleveren en dat er een bedrag van 1,9 miljard euro zal overblijven na de delokaliseringen die dit type maatregelen onvermijdelijk op gang brengt.

Het RSVZ verhuist

Op 4 mei verhuizen de centrale administratie en het gewestelijke kantoor van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen naar Willebroekkaai 35 te 1000 Brussel. De kantoren van deze instellingen zullen dan ook zowel op donderdag 30 april als op maandag 4 mei gesloten zijn.

Uw onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als ...

• haar winstmarge lager is dan de gebruikelijke winstmarge van ondernemingen in een gelijkaardige situatie, of als deze marge vermindert in een a priori abnormale verhouding;
• er een vermoeden is dat zij ten onrechte een btw-krediet teruggevraagd of geboekt heeft;
• ze een beroep heeft gedaan op de vennootschapsstructuur met het oog op een fiscale optimalisatie ten bate van haar bedrijfsleider(s), van haar directe omgeving of van de groep;
• ze haar activiteiten onderworpen aan de btw heeft stopgezet of als ze overgegaan is van een btw-regime met indiening van periodieke aangiftes naar een btw-regime zonder indiening van periodieke aangiftes.