Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
402.000 BEDRIJVEN - 664.137 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Regus BelgiumAquafin, Transuniverse Forwarding, Graffikka, Dcoup Laser en Vayo.
 • 4/12/2014 - Acquisitie en sales Nederland - België Hoe succesvol acquisitie en sales doen in België? - Seminarie van NKVK i.s.m. Skondras en Trends Top - Info
 • Nieuw: Incassoservice Betalen uw klanten hun facturen niet? Reken op deze exclusieve incassodienst.

   
 • 27/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 10/12/2014 - FeWeb Jaarcongres Congres van partner FeWeb rond thema "Always Connected" - Info
 • Nieuw: Selecteer bedrijven volgens uw persoonlijke commentaar en typering - Meer info
 • 20/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Financiële vaste activa
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 Electrabel 47.888.277.549 38.460.592.185 GEL
2 ExxonMobil Petr. & Chem. 27.607.771.511 26.428.589.571 RAF
3 GDF Suez E.M.T. 14.030.081.287 #14.030.102.472 GEL
4 BASF Antwerpen 13.745.088.303 13.835.983.690 CHI
5 Total Petrochem.& Refin. 11.013.858.907 11.123.263.306 PCH
6 Solvay 10.614.342.159 8.953.497.286 CHI
7 InBev Belgium 10.400.400.715 8.433.175.885 ALC
8 Belgacom 8.603.492.236 7.892.187.212 TEL
9 Delhaize Group 8.201.641.362 7.799.322.134 DIS
10 UCB 6.992.640.604 6.976.779.806 FAR
Advertentie
News
Hetzelfde btw-tarief voor alle boeken

Is het te verantwoorden dat voor een boek dat op cd-rom, dvd of elektronisch wordt gepubliceerd, 3,5 keer meer btw moet worden betaald dan voor een papieren versie? Voor kranten en publicaties is er in de regelgeving immers een verlaagd tarief van 6% opgenomen, maar dat geldt alleen voor drukwerk, zodat voor elektronische boeken nog altijd 21% btw moet worden betaald. Daarmee wordt de technologische evolutie duidelijk genegeerd en wordt er bovendien gekozen voor de voor het milieu schadelijkste oplossing.

Vrijheid van ondernemen opnemen in de Grondwet

In 1980 al nam de wetgever de vrijheid van handel en nijverheid op in de bijzondere wet van 8 augustus. Voor Open Vld kan dat echter niet meer zijn dan een eerste stap. De partij, die duidelijk geïnspireerd is door het decreet-Allarde van 2 en 17 maart ... 1791, vraagt opnieuw de opname in onze Grondwet van het recht op ondernemen, wat met name inhoudt dat een onderneming "het recht heeft zich toe te leggen op haar activiteiten en dat zij kan eisen dat haar kaderleden en haar personeel vrij haar lokalen kunnen betreden".

Elke griffie blijft haar eigen baas

De wil om te vereenvoudigen kunnen we alleen maar toejuichen. Maar die vereenvoudiging moet dan wel overal op dezelfde manier gebeuren, wat niet meteen het geval is bij de vzw's, waar de regels die de griffie volgt verschillen naargelang van de rechtbank waar men zich tot richt. Dat is des te vervelender omdat ons land minstens 100.000 verenigingen van dat type telt en de wetgever van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg een 'enig loket' voor de vzw's heeft gemaakt, waar voor elk van die vzw's een dossier kan worden opgemaakt.

Vanaf 1 januari mogen gepensioneerden onbeperkt bijverdienen

Deze langverwachte maatregel wordt op 1 januari van kracht. Vanaf die datum zullen gepensioneerden ouder dan 65 jaar bovenop hun pensioen onbeperkt mogen bijverdienen. De maatregel geldt ook voor wie jonger is en kan bewijzen dat hij een loopbaan van 45 jaar heeft. De pensioenbonus verdwijnt dan weer voor pensioenen die na die datum ingaan. Alleen wie voor 1 december van dit jaar voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan, zal nog een pensioenbonus kunnen opbouwen.