Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
402.809 BEDRIJVEN - 665.513 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw: Bedrijfsfiches werden uitgebreid met overzichtelijke dashboards: rating, kredietadvies, sectoriële benchmarks.
 • 23/02/2015 - Van hr-accounting naar hr-analytics Monitor hr-diensten met relevante kencijfers (via partner Kluwer) - Info
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Magermans G. et Cie Etn., Dolens Transports, Dani Express, Magifer en European Distribution Partners.
 • 03/02/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen ( Oudenaarde)
 • Nieuw: De GemeenteTop biedt een uitgebreide analyse van het economische weefsel in uw gemeente of stad en de ruimere regio.
 • 03/02/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Tongerlo (Torenhof).
 • 29/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Roularta (Zellik)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Bedrijfswinst (+), -verlies (-)
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 MasterCard Europe 732.554.277 354.949.597 SFD
2 Janssen Pharmaceutica 681.473.766 435.559.125 FAR
3 Belgacom 526.633.476 723.045.887 TEL
4 BASF Antwerpen 514.745.889 510.075.931 CHI
5 Electrabel 422.307.851 645.222.112 GEL
6 ExxonMobil Petr. & Chem. 412.247.520 510.000.246 RAF
7 bpost 408.108.733 370.001.706 APB
8 Atlas Copco Airpower 404.974.481 479.605.887 CMP
9 Colruyt 350.719.102 944.809.428 DIS
10 InBev Belgium 294.758.864 279.433.830 ALC
Advertentie
News
Meer kracht voor notariële akten

Het vrije verkeer van authentieke akten binnen de Europese Unie leidt tot de paradox dat een authentieke buitenlandse akte in België zonder beperking wordt uitgevoerd, terwijl de uitvoering van een Belgische akte op obstakels kan stoten. Dat mag niet verbazen, aangezien deze materie nog steeds geregeld wordt door de wet van 25 ventôse jaar XI en dat in de praktijk de uitvoerende kracht van een notariële akte zich beperkt tot de financiële verplichtingen.

Lagere kosten voor betaalmiddelen

Zorgt een betaalterminal in een winkel voor meer veiligheid? Voor het CDH is het antwoord op die vraag onmiskenbaar positief: wanneer er minder bankbiljetten en munten worden gebruikt, neemt het risico op diefstal af. De partij pleit er dan ook voor om beroepskosten voor de installatie van de toestellen en de transactiekosten voor elektronische betalingen fiscaal aftrekbaar te maken. Tegelijkertijd wil ze de kosten voor het jaarlijkse onderhoud van alarmsystemen en voor de verzekering tegen diefstal van goederen aftrekbaar maken.

Minimumpensioenen eindelijk gelijkgeschakeld

De programmawet van 19 december 2014 (BS 29 december, p. 106.219) schaft eindelijk de laatste verschillen tussen de minimumpensioenen van werknemers en zelfstandigen af. In de praktijk zullen we echter nog wat geduld moeten oefenen.

Verdwijnt de notionele-interestaftrek?

"Als men enkel naar de geldstromen kijkt, scoort België erg goed", aldus het CDH. Als rekening wordt gehouden met het bedrag van de directe investeringen ten opzichte van het bruto binnenlands product (bbp), dan staat België in 2014 op de tweede plaats in de OESO-rangschikking. De werkgelegenheid volgt echter niet. Wat het aantal nieuwe banen per aantal inwoners betreft, bekleedt België de zeventiende plaats.