Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
450.263 BEDRIJVEN - 763.295 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
  • 21/03/2017 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Nazareth (Van der Valk Hotel).
  • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Autobat, Hologic, Priority Makers, Momac en LNS.
  • 15/12/2016 - Opleiding Hoe praat ik met mijn bankier? Financiële opleiding
    Informatie - Registratie
    Roularta (Zellik)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Financiële opbrengsten
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 Ikea Service Centre 8.359.717 3.491.697 CFI
2 ENI Finance International 3.947.870 2.599.562 CFI
3 AG Insurance 3.081.939 2.906.163 ASS
4 AXA Belgium 2.101.879 2.159.147 ASS
5 Engie CC 1.704.680 1.575.001 CFI
6 Honeywell Europe 1.000.607 670.673 CFI
7 Bass Master Issuer 966.207 1.082.232 CFI
8 KBC Verzekeringen 921.030 900.116 ASS
9 Statoil Coordinat. Center 848.190 799.902 CFI
10 Belfius Verzekeringen 807.807 855.408 ASS
Advertentie
News
Nieuwe bovengrenzen voor loonbedragen

De bovengrenzen voor loonbedragen zoals die zijn bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten worden elk jaar aangepast aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden, wat in het Staatsblad van 25 november gebeurde.

Fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten

Onder druk van de OESO, die ons aftrekstelsel voor inkomsten uit patenten niet echt verenigbaar vond met de vereisten uit het BEPS-programma (Base Erosion and Profit Shifting), schafte de regering via de wet van 3 augustus 2016 het stelsel af, waarbij ze tot 2021 in een overgangsperiode voorziet.

Overbruggingsrecht voor zelfstandigen krijgt nieuwe look

Zelfstandigen kunnen opgelucht ademhalen: de nieuwe regelgeving rond het overbruggingsrecht die het vroegere besluit uit 1996 vervangt omdat dat laatste 'onleesbaar' was geworden doordat het was gewijzigd en versnipperd, verankert een belangrijk principe in de wet.

Taxshelter verschijnt ten tonele

In ons land, dat uitblinkt in de productie van podiumwerken met een internationale uitstraling, stond een uitbreiding van het taxshelterstelsel naar dat type werken in de sterren geschreven.