Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
437.767 BEDRIJVEN - 751.498 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 16/02/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Manufast-ABP, ICTS, en Limdak.
 • 25/02/2016 - Van hr-accounting naar hr-analytics Analyseer en monitor hr-diensten met relevante ken- en stuurgetallen (via partner Kluwer) - Info
 • 18/02/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Schelle (San Marco Village).
 • Nieuw: U heeft vanaf nu toegang tot bedrijfsfiches en klassementen van balansplichtige vzw's.
 • 16/02/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • Nieuw: Bestel internationaal kredietrapport voor bedrijven uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg en Verenigd Koninkrijk
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Bezoldigingen
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 HR Rail #1.780.624.886 HRM
2 bpost 1.218.120.916 1.261.468.216 APB
3 N.M.B.S. 1.136.370.682 2.171.897.647 RAI
4 Proximus 936.156.224 958.060.940 TEL
5 GSK Biologicals 826.568.930 804.982.426 FAR
6 ArcelorMittal Belgium 762.463.425 712.951.281 SID
7 Infrabel 752.926.166 715.748.414 RAI
8 Colruyt 692.184.927 663.093.658 DIS
9 Randstad Belgium 687.853.128 696.882.579 HRM
10 Delhaize Group 653.341.889 684.533.323 DIS
Advertentie
News
Renovatiewerken: nog maar enkele dagen aan 6%

Deze keer ligt de datum definitief vast: vanaf 12 februari stijgt de ouderdomsvoorwaarde voor de toepassing van het btw-tarief van 6% bij renovatiewerken van 5 naar 10 jaar. Voor werken die na die datum worden uitgevoerd, laat een overgangsmaatregel het vroegere tarief nog toe voor werken waarvoor een vergunning werd aangevraagd voor 12 februari of waarvoor een stedenbouwkundige melding werd gedaan.

Door een derde gemaakte kosten aftrekken

Voortaan kan het, maar er is een hele strijd aan voorafgegaan. Tot nu toe ging de belastingadministratie ervan uit dat de belastingplichtige die om een belastingvermindering vroeg voor uitgaven voor energiebesparende maatregelen, zelf die uitgaven moest hebben gedaan. Omdat die voorwaarde echter niet is opgenomen in de wetteksten, waarin simpelweg is opgenomen dat de betrokken kosten "werkelijk betaald" moeten zijn, oordeelden de rechters daar anders over. Zij zijn van mening dat er geen verplichting wordt opgelegd over de persoon die de betaling werkelijk moet verrichten, zodat de belastingadministratie gedwongen was haar standpunt te herzien.

Levensverzekering: maximaal 2%

Het is niet veel, maar meer dan het 'kerstgeschenk' van de Nationale Bank, die eind vorig jaar voorstelde om de maximumrente voor de langlopende levensverzekering van 3,75% terug te brengen naar 1,5%. Met zo'n lage rente zouden de verzekeraars voor de via een levensverzekering opgebouwde aanvullende pensioenen onmogelijk een minimumrendement van 1,75% kunnen bieden, hoewel de wet dat rendement garandeert. Bovendien ontstaat met zulke rentetarieven het risico dat werkgevers niet langer gemotiveerd zijn om voor hun werknemers via een groepsverzekering een aanvullend pensioen op te bouwen.

Wanneer ben je zelfstandige?

Waarom het gemakkelijk maken als moeilijk ook kan? Sinds 2006 was het mogelijk om op basis van vier basisprincipes te bepalen of iemand als werknemer of als zelfstandige werkt. Om te beginnen moeten we nagaan of de partijen op vrijwillige basis als zelfstandige samenwerken. Daarnaast is het de vraag of de zelfstandige de nodige vrijheid heeft om zelf zijn werkorganisatie en arbeidstijd te organiseren en ten slotte of er sprake is van hiërarchische controle. Wie zijn gezond verstand gebruikt, begrijpt dat iemand die zijn werk en zijn arbeidstijd zelf kan organiseren en aan niemand rekenschap hoeft af te leggen, zijn eigen baas is.