Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
404.993 BEDRIJVEN - 727.304 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Daghuyt & Zoon, Martin MathysT.A.S. en Vergo.
   
 • 22/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 17/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Heverlee)
 • 17/09/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Lier (The Tree).
 • 15/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Aurelium (Kontich)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Financiële opbrengsten
Bedrijf 2013 2012 Sector
1 Electrabel 1.751.728.767 765.708.462 GEL
2 ExxonMobil Petr. & Chem. 1.613.861.716 2.620.721.686 RAF
3 Belgian Lion 822.402.731 818.376.373 SFD
4 Bayer Antwerpen 720.916.471 575.307.031 CHI
5 Solvay 573.838.048 1.430.330.439 CHI
6 BASF Belgium Coord. Cent. 564.768.143 1.343.358.176 SFD
7 Lhoist 488.377.671 125.446.918 EXT
8 Infrabel 467.836.402 417.023.079 RAI
9 Loan Invest 445.442.519 583.891.987 SFD
10 UCB 409.923.460 478.485.856 FAR
Advertentie
News
Zeven centra voor 15.000 grote ondernemingen

Sinds 1 juli staan in ons land zeven centra Grote Ondernemingen (GO) in voor de controle en de geschillenbehandeling van de grote ondernemingen. Daarnaast is er een achtste centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ in Brussel (BS 26 juni, p. 36.994). Die zeven centra zullen alle fiscale aspecten van de 'grote ondernemingen' behandelen. Het is dus niet langer, aldus de FOD Financiën, "de fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting die bepaalt hoe de diensten georganiseerd zijn".

Hoeveel btw betaalt u voor een affiche of een poster?

Volgens de tabel bij KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven zijn boeken, brochures en vergelijkbaar drukwerk, atlassen inbegrepen, onderworpen aan een btw-tarief van 6%. Onder die bepaling vallen ook affiches voor andere dan reclamedoeleinden. Dat zijn onder andere affiches voor campagnes die worden gevoerd door instellingen of organisaties zonder winstoogmerk en die een humanitair, religieus, filosofisch, patriottisch, burgerlijk, filantropisch, politiek, mutualistisch, syndicaal of patronaal doel hebben, notariële affiches en affiches waarop een cultureel, sociaal, sportief of volkskundig evenement wordt aangekondigd.

Overheidsopdrachten moeten toegankelijker worden voor kmo's

Ons land telt bijna 20.000 aanbestedende overheden die jaarlijks 50 miljard euro uitgeven aan werken (30%) of leveringen en diensten (70%). Die openbare aanbestedingen zouden rechtstreeks en onrechtstreeks goed zijn voor zowat 500.000 banen. Een bron van inkomsten, waar kmo's door ettelijke obstakels echter nauwelijks van kunnen profiteren.

De thermometer meet niet de 'echte' temperatuur

We kijken zelden zo vaak naar de thermometer als tijdens een hittegolf. En dat is onterecht. Een thermometer meet immers perfect lage temperaturen, maar doet dat niet met hoge temperaturen, die bij vochtig weer ondraaglijk kunnen zijn en geen enkel probleem stellen wanneer het droog is. Bovendien moeten we niet alleen rekening houden met de vochtigheidsgraad, maar ook met de windsnelheid en de straling. Een zogenaamde vochtige globethermometer - de WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) - houdt met die verschillende parameters rekening en werkt wetenschappelijk correct, maar wordt in ondernemingen weinig gebruikt.