Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
453.053 BEDRIJVEN - 764.819 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Voordelen bovenop het loon
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 Electrabel 24.570.977 22.715.179 GEL
2 De Lijn 24.214.025 25.261.883 RAI
3 EDF Luminus 18.440.969 19.021.775 GEL
4 Audi Brussels 11.817.377 15.541.610 AUT
5 Randstad Belgium 11.778.151 10.846.051 HRM
6 HR Rail 11.315.814 #12.523.869 HRM
7 M.I.V.B. 10.214.030 9.630.972 RAI
8 Smals 9.238.990 9.257.460 SOF
9 Proximus 8.881.243 8.244.335 TEL
10 Carrefour Belgium 8.829.256 7.910.433 DIS
Advertentie
News
Twee verschillende tarieven voor de foute route

Het viel te verwachten: in hun zoektocht naar routes waarvoor ze geen kilometerheffing moeten betalen, komen vrachtwagenbestuurders met hun voertuig in dichtbevolkte zones terecht. Hoe kunnen we dat indijken, met name in de omgeving van scholen? Met verbodsborden en een hogere boete voor een overtreding? Dat deed de wetgever eind vorig jaar door een wetsvoorstel goed te keuren dat de PS indiende met de bedoeling om het negeren van bord C 21 - een rood omrande cirkel met een in ton aangeduide massa die er niet voorbij mag - van de eerste naar de derde graad van de overtredingen te brengen.

Groottecriteria wanneer het boekjaar geen 12 maanden telt

Volledig model, verkort model of micromodel: voor de jaarrekeningen is het de grootte van het bedrijf die bepaalt welk model moet worden gebruikt volgens de zogenaamde drempeltechnieken. De parameters waarmee rekening moet worden gehouden zijn de omzet, het personeelsbestand en het balanstotaal. Maar wat als een boekjaar langer is of minder lang dan twaalf maanden? Ons gezond verstand zegt dat we de omzet dan moeten vermenigvuldigen met een breuk waarvan de noemer twaalf is en de teller het aantal maanden dat het boekjaar telt.

Erfpacht van belasting vrijstellen

Sommige voorstellen worden moeilijk aanvaard. De N-VA vraagt bijvoorbeeld al sinds 2008 dat de overdracht van een hoofdverblijf in erfpacht op dezelfde manier wordt behandeld als de overdracht van een hoofdverblijf in volle eigendom. In zekere zin is dat ook logisch. Bouwgrond wordt stilaan onbetaalbaar en dus drukken bepaalde overheden de prijs door een erfpacht voor minimaal 27 en maximaal 99 jaar in te stellen. De erfpachter krijgt het recht om erop te bouwen, maar na het verstrijken van de erfpachttermijn komt het gebouw van rechtswege toe aan de betrokken overheid. 

Hoofdelijke aansprakelijkheid op maat?

Het is een vraag waard. In geval van fiscale en sociale schulden beroept de RSZ zich op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de verschillende contractanten, in de eerste plaats van degenen die de hoogste facturen moesten betalen. Daarmee worden bedrijven die “dezelfde fout begaan op een verschillende manier behandeld”, zo protesteerde MR-lid David Clarinval in de commissie voor de Sociale Zaken. Bepaalde ondernemingen, zo verklaarde hij, “moeten dus het volledige bedrag van de inhouding betalen, terwijl andere voor eenzelfde nalatigheid niets betalen”.