Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
455.323 BEDRIJVEN - 766.699 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Investeringen
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 Infrabel 996.863.368 1.215.602.051 RAI
2 ES Finance 986.460.073 727.330.298 LEA
3 BP Iraq 739.584.508 679.800.218 RAF
4 N.M.B.S. 657.553.541 5.282.400.158 RAI
5 Resa 639.523.920 688.843.615 GEL
6 Proximus 630.783.743 611.678.968 TEL
7 Seps #445.844.780 MAR
8 ExxonMobil Petr. & Chem. 394.619.341 174.989.465 RAF
9 ALD Automotive 359.740.976 265.696.806 LEA
10 Euronav 327.970.767 179.832.065 NAV
Advertentie
News
Frauderen buiten de kantooruren?

Vrachtwagens rijden ‘s nachts. Huizen worden op zaterdag gebouwd en de horeca komt ‘s avonds pas tot leven. Zwartwerk ‘s nachts hield in die sectoren tot nu toe weinig gevaar in, omdat de inspecteurs buiten de kantooruren niet werkten. Daar zal echter verandering in komen. Staatssecretaris voor fraudebestrijding Philippe Debacker is zich bewust van het surrealistische van de situatie en wil dat de inspecteurs ook ‘s avonds en ‘s nachts aan het werk gaan.

Dien uw belastingaangifte niet meer te laat in

In artikel 444 WIB 92 is bepaald dat bij niet-aangifte of een onvolledige of niet-correcte aangifte op het niet-aangegeven deel van de inkomsten een belastingverhoging kan worden toegepast die afhankelijk van de ernst van de inbreuk 10% tot 200% kan bedragen. Over een laattijdige aangifte is er in de tekst echter niets te vinden. “Het kan niet de bedoeling van de wetgever zijn geweest om de laattijdige aangifte vrij te stellen van een belastingverhoging”, stelde de regering, die de laattijdige aangifte dan ook aan het artikel toevoegde.

Aandelenopties en managementvennootschappen

Aandelenopties vormen een interessant alternatief voor het zwaar belaste brutoloon. Ze zijn dan ook in trek. De fiscus probeert de uitbreiding ervan in toom te houden. Voor niet-beursgenoteerde opties is het belastbaar voordeel forfaitair bepaald. Onder welbepaalde voorwaarden is echter een halvering van het belastbaar voordeel mogelijk. Een van die voorwaarden stelt dat de optie betrekking moet hebben op “aandelen van de vennootschap ten behoeve van wie de beroepswerkzaamheid wordt uitgeoefend of op aandelen van een andere vennootschap die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelneming heeft in de eerst genoemde vennootschap”.

Genummerde rekeningen geïdentificeerd

Het wetsontwerp “houdende maatregelen in de strijd tegen de fiscale fraude” dat ter bespreking in het parlement voorligt, vervolledigt artikel 332 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, zodat het mogelijk wordt om het centraal aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België te raadplegen op basis van een rekeningnummer, en niet langer uitsluitend op basis van de identiteit van de belastingplichtige.