Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
399.225 BEDRIJVEN - 664.514 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Nieuw: Selecteer bedrijven volgens uw persoonlijke commentaar en typering - Meer info
 • Nieuw: Incassoservice Betalen uw klanten hun facturen niet? Reken op deze exclusieve incassodienst.

   
 • 23/10/2014 - bdma congres Dé jaarlijkse bijeenkomst van alle partijen die bezig zijn met direct marketing - Informatie
 • 21/10/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  The Outsider Coast (Nieuwpoort)
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van Connect People, Baillien & Maris Drukkerij, Becona, Hamelers Palletten, Covidien Logistics en Jorissen.
 • 23/10/2014 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Westerlo (Torenhof)
 • 24-27/10/2014 - Megavino Gastland Portugal - Download uw kortingvoucher dankzij Trends Top.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Financiële opbrengsten
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 2.620.721.686 3.076.714.798 RAF
2 Solvay 1.430.330.439 488.707.268 CHI
3 BASF Belgium Coord. Cent. 1.343.358.176 1.003.255.842 SFD
4 Belgian Lion 818.376.373 807.202.750 SFD
5 Electrabel 765.708.462 849.589.418 GEL
6 Loan Invest 583.891.987 506.715.730 SFD
7 Bayer Antwerpen 575.307.031 612.399.152 CHI
8 Fluxys 570.158.759 146.733.381 GEL
9 Dexia Secured Fund. Belg. 513.905.997 420.232.029 SFD
10 Delhaize Group 484.951.069 249.768.824 DIS
Advertentie
News
Dezelfde geschenken voor gepensioneerden en bruggepensioneerden

Een werknemer die met pensioen gaat een geschenk aanbieden, is een traditie die de wetgever vanaf het einde van de jaren zestig zelf aanmoedigde door deze geschenken vrij te stellen van sociale bijdrage. Maar hij was daarbij vrij krenterig en legde een driedubbele voorwaarde op: het geschenk moest minstens 105 euro waard zijn, niet meer dan 35 euro per volledig dienstjaar en maximaal 875 euro in het totaal.

Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing: ook voor de non-profit?

Omdat de onderhandelaars de competitiviteit van onze ondernemingen wilden versterken, werd in het regeerakkoord opgenomen dat "de regering de vermindering van de werkgeverslasten, waartoe reeds was besloten in het concurrentiepact van de uittredende regering, zal uitbreiden" en in dat kader de algemene vrijstelling van bedrijfsvoorheffing zal omgezet worden in een vermindering van het basistarief van de werkgeversbijdragen ten voordele van het ploegen- en/of het nachtwerk. Het toepassingsgebied van de maatregel blijft echter beperkt tot handelsactiviteiten.

Toegelaten arbeid voor gepensioneerden eindelijk vrijgesteld?

In afwachting van de installatie en de eerste acties van de nieuwe regering hergebruiken de partijen gretig oude wetsvoorstellen. Die van partijen die deel uitmaken van de nieuwe meerderheid, hebben uiteraard meer kans op succes, zeker wanneer de initiatiefnemer ervan ondertussen minister is geworden. Dokter Bacquelaine, vandaag minister van Pensioenen, vraagt bijvoorbeeld al jaren dat met de studiejaren rekening wordt gehouden bij de berekening van de 42-jarige loopbaan die nodig is om na de pensioenleeftijd vrij te kunnen blijven werken en toch het pensioen te blijven ontvangen.

De liquidatiebonussen worden weer aanvaardbaar

Omdat het zelfstandigenpensioen niet veel voorstelt, zorgden heel wat zelfstandigen via hun vennootschap zelf voor een appeltje voor de dorst, dat de vorige regering echter besloot met 25% af te romen. Er kwam onmiddellijk reactie: nooit eerder werden zoveel ondernemingen opgedoekt. Om die leegloop te stoppen, zal de nieuwe regering kmo's toestaan elk jaar een deel van hun belastbare winst op een aparte passiefrekening te zetten. Op die reserves zal de onderneming een anticipatieve heffing van 10% moeten betalen.