Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
426.993 BEDRIJVEN - 737.412 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
  • Nieuw: Bestel via Mijn Trends Top extra credit packages om nog meer leads aan bijzonder scherpe tarieven te downloaden.
  • 01/12/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
    Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
  • Nieuw: De nieuwe sector- en algemene klassementen op basis van boekjaar 2014 staan online.
  • 03/12/2015 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Westerlo (Torenhof).
  • Dank u: Uit een marktonderzoek van FutureLab blijkt dat bijna 60% van onze klanten Trends Top een aanbevelingsscore van 8, 9 of 10 op 10 geven.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Omzet
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 29.927.809.403 30.494.134.982 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 23.749.369.702 26.826.688.541 PCH
3 Toyota Motor Europe 19.678.866.389 19.184.291.550 AUT
4 Electrabel 12.411.936.975 12.468.228.262 GEL
5 Total Belgium 6.615.366.438 7.614.301.927 PET
6 BASF Antwerpen 6.514.917.535 6.884.361.608 CHI
7 Colruyt 6.105.404.532 5.902.596.994 DIS
8 Volvo Car Belgium 5.134.601.451 4.979.189.362 AUT
9 Delhaize Group 4.703.451.215 4.861.372.219 DIS
10 Electrabel Customer Sol. 4.390.190.599 5.138.196.766 GEL
Advertentie
News
Elektronisch op 5 cent afronden

De wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit maakte het op 1 oktober 2014 mogelijk om het totaal te betalen bedrag af te ronden, maar enkel indien er in speciën betaald wordt. Als gevolg daarvan betalen we in speciën een ander bedrag dan wanneer we elektronisch betalen. Dat houdt het risico in dat bepaalde consumenten systematisch kiezen voor het betaalmiddel dat voor hen het voordeligst is. Om een einde te maken aan die "discriminatie tussen de verschillende betaalmiddelen" besloot de wetgever om de mogelijkheid tot afronden uit te breiden naar alle betaalmiddelen, met inbegrip van elektronisch betalen.

Alle cijferberoepers zullen de rechtbank van koophandel kunnen inlichten

De Belgische wet zit vol eigenaardigheden. Zo verplicht de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder, de externe erkende boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, om die laatste daarvan op een omstandige wijze in te lichten.

Verbod op elke "duidelijke" dominante positie

Niet-concurrentiebedingen, discriminatie tussen verschillende klanten en leveranciers, weigering van levering of aankoop, facturering aan buitensporig hoge prijzen, het opleggen van onbillijke algemene voorwaarden: tegenover grote groepen staan de kleine en middelgrote ondernemingen machteloos, zeker omdat ze geen misbruik van een dominante positie kunnen inroepen. Daarvoor moet het misbruik op een bepaalde markt immers voor alle klanten en leveranciers gelden, en niet alleen voor bepaalde ondernemingen. De N-VA lanceert dan ook het concept "duidelijke dominante positie" om de onderhandelingspositie van kleine handelaars tegenover grote ondernemingen te verbeteren.

Tijdskrediet om gezondheidsredenen

Door de afschaffing sinds 1 januari 2015 van de uitkering voor “ongemotiveerd” tijdskrediet, heeft de werknemer die zijn arbeidsprestaties om gezondheidsredenen tijdelijk wil verminderen, een probleem. Wettelijk gezien is de gezondheidssituatie van de werknemer immers geen "motief". De enige mogelijkheid in dat geval is op dit moment een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid. Die formule kost de sociale zekerheid veel geld, zo argumenteert de sp.a.