Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
457.047 BEDRIJVEN - 750.700 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Cashflow
Bedrijf 2015 2014 Sector
1 KBC Groep 2.283.562.481 1.198.350.086 BUC
2 Janssen Pharmaceutica 2.042.072.990 2.216.233.686 FAR
3 Solvay 1.808.262.542 643.568.620 CHI
4 Proximus 1.704.720.031 1.733.198.234 TEL
5 Unilin 1.068.800.399 -51.410.120 TEK
6 UCB Biopharma 1.062.927.271 829.783.340 FAR
7 GSK Biologicals 1.053.818.266 1.068.014.028 FAR
8 BASF Antwerpen 801.503.751 827.821.871 CHI
9 Colruyt 782.929.449 316.722.043 DIS
10 BP Iraq 768.615.872 821.604.693 RAF
Rapporten en analyses
Business Report

Business ReportGedetailleerd individueel rapport met algemene gegevens, financiële en administratieve incidenten, fusies, opslorpingen, opsplitsingen, financiële banden, financiële analyse, kredietadvies, evolutie rating, risico betalingsachterstand - Info en bestellen

SectorTop

SectorTopUitgebreide analyse en evolutie van de 50 grootste spelers per sector volgens rentabiliteit, solvabiliteit, liquiditeit en toegevoegde waarde. Inclusief individuele fiches met kerncijfers en sectoriële benchmarks per speler. Info en bestellen

News
Geef bemiddeling een kans

In meer dan 70% van de gevallen leidt een ontvankelijke bemiddelingsprocedure tot een compromis tussen de administratie en de belastingplichtige en vermijden dus beide partijen het risico op de kosten en de ongemakken van een rechtsprocedure. Bovendien betekent het administratief gezien een ontlasting van de belastingdiensten en de gerechtshoven. De procedure is met andere woorden in het voordeel van alle partijen. De administratie moet echter wel het goede verloop ervan garanderen, wat niet altijd het geval was.

120 maatregelen om de kmo’s een boost te geven

Politici houden altijd rekening met het effect dat hun verklaringen in de media kunnen hebben en dat levert soms vreemde berekeningen op. Zo kondigen de ministers Francken, Borsus en Peeters onder de titel “120 maatregelen om de kmo’s een boost te geven” een “omvangrijk plan voor administratieve vereenvoudiging voor de kmo’s” aan, een “ambitieus plan”, dat in werkelijkheid een overzicht biedt van een zeventigtal maatregelen die een tweetal jaren geleden al werd ingevoerd. Het plan bevat eigenlijk niet meer dan vijftig nieuwe maatregelen, die veelal technisch van aard zijn en die allemaal hetzelfde doel hebben: vereenvoudigen.

Een kaaimantaks voor feitelijke verenigingen

De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een “juridische constructie” fiscaal worden toegerekend aan de oprichter of “derde-begunstigde” alsof deze die inkomsten rechtstreeks heeft ontvangen. De wetgever vergat daarbij echter de feitelijke verenigingen zodat, als bijvoorbeeld een feitelijke vereniging beleggingen buiten België heeft, ze roerende inkomsten ontvangt en die op een rekening buiten België aanhoudt, deze vereniging aan een voorheffing in België op die roerende inkomsten ontsnapt.

De deurwaarder in uw mailbox

Alles verandert. Gerechtsdeurwaarders komen niet langer aankloppen bij particulieren of ondernemingen. Voortaan kunnen ze hun betekening elektronisch verzenden. Het koninklijk besluit waarin dat geregeld is, verscheen in het Staatsblad van 22 juni en er werd een beveiligd betekeningsplatform voor ontworpen. De gegevens worden dertig jaar lang in het betrokken register bewaard. De betrokkene moet zijn toestemming geven. Weigert hij, dan gebeurt de betekening op de traditionele manier, net als wanneer de betrokkene niet binnen de 24 uur reageert.