Quicksearch Trends Top

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
402.601 BEDRIJVEN - 669.131 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • 07/10/2014 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Genk (Gusto)
 • Nieuw: Trends Top Starters Via Eigen Top selecteert u starters voor de periode, regio en activiteit die u belangrijk vindt.
 • Nieuw op trendstop.be Check profielen van DB Metalin, VPK Packaging, Syr Oceanic-Water Treatment en Satic Minera.
 • 14/10/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
   Q-BIQ (Herentals)
 • 30/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
 • 24/09/2014 - Gazellen Transport en Logistiek Ontmoet de sterkste transporteurs en logistieke dienstverleners tijdens Prologistics in Brussels Expo.
 • Alertservice U ontvangt dagelijk updates voor belangrijke wijzigingen bij uw klanten, leveranciers en concurrenten Meer info.
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Voordelen bovenop het loon
Bedrijf 2012 2011 Sector
1 Electrabel 25.826.725 23.871.438 GEL
2 De Lijn 21.298.875 21.365.606 RAI
3 Audi Brussels 20.373.919 10.331.158 AUT
4 Randstad Belgium 10.881.758 11.146.492 HRM
5 IBM Belgium 9.389.651 7.591.534 SOF
6 Belgacom 9.336.903 12.545.604 TEL
7 M.I.V.B. 8.283.551 8.219.136 RAI
8 AstraZeneca 7.631.636 10.417.641 MED
9 Daikin Europe 7.163.374 7.716.766 ICE
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 6.827.421 6.199.930 RAF
Advertentie
News
Leren tot aan uw pensioen?

Levenslang leren, zo meent CDH, "zou een rode draad moeten zijn", net als de strijd tegen de genderdiscriminatie.Het opleidingsniveau is immers bepalend voor de arbeidsparticipatie. Om alle belastingplichtigen aan te moedigen om te blijven leren, stelt CDH voor dat alle opleidingskosten aftrekbaar worden van de totale netto-inkomsten, ongeacht het feit of de belastingplichtige zijn werkelijke kosten aftrekt, dan wel kiest voor de forfaitaire aftrek, en of de opleiding al dan niet verband houdt met de uitgeoefende beroepsactiviteit.

Daar is tante Agaath weer

We mogen niet beweren dat ze het snel opgeeft. De zogenaamde 'tante-Agaathregeling', die in 2004 al werd voorgesteld en erop gericht is spaargeld uit gezinnen aan te brengen voor beginnende ondernemers, werd in ons land nog steeds niet goedgekeurd. CDH legt ze nu opnieuw voor aan het parlement. Het systeem werd in Nederland in 1996 ingevoerd en voorziet enerzijds in een vrijstelling van belastingen voor natuurlijke personen van de interesten ontvangen in het kader van een lening toegekend aan een beginnende onderneming en anderzijds in een aftrekbaarheid voor de investeerder wanneer de starter faalt en de geleende bedragen niet kan terugbetalen.

Vrachtbrieven verplicht

Omdat heel wat transporteurs de neiging hebben om "de binnen Europa geldende flexibiliteit ten aanzien van cabotage te misbruiken" voor het stellen van activiteiten van sociale dumping, wil sp.a de verplichting invoeren tot het bijhouden van een fysiek register waarin het origineel of een kopij wordt bijgehouden van alle op de vrachtwagen of trekker van toepassing zijnde vrachtbrieven, chronologisch geordend en duidelijk leesbaar, voor een periode teruggaand tot één maand.

Geen papieren aangifte meer

Een papieren aangifte moeten invullen, zo vindt de sp.a, heeft niet langer zin. De fiscus beschikt immers over alle nodige gegevens. Het systeem houdt uiteraard in dat de belastingplichtige aan de persoon die de documenten aflevert die recht geven op een belastingvermindering, de opdracht geeft alle relevante gegevens rechtstreeks aan de fiscus te bezorgen.