Zoek bedrijf of activiteit

WIE?

FIRMA, DIRECTIELID, BTW, TELEFOON, FAX

WAT?

ACTIVITEIT, TREFWOORD, MERK, PRODUCT, SECTORINDEX

WAAR?

POSTCODE, GEMEENTE, KIES PROVINCIE
440.757 BEDRIJVEN - 752.413 DIRECTIE - EN KADERLEDEN
 • Inloggen via Chrome Inloggen via Chrome kan omwille van een recente update in Chrome problemen geven wanneer u bij Trends Top inlogt. Er is ondertussen wel een nieuwe update van Chrome beschikbaar. Voer die eerst uit. Indien het nog niet lukt, geef dan een seintje via info@trendstop.be en probeer tijdelijk via een andere browser.
 • Dynamics CRM U kan vanaf nu de Trends Top plugin voor Dynamics CRM Online downloaden.
 • Nieuw op trendstop.be Check de profielen van Belgian Fuel Card, MDO-Techniek, 's Heeren Frederic en Solidfog Technologies.
 • 21/06/2016 - Opleiding Kredietmanagement Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
 • 07/06/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 16/06/2016 - Trends Top Netwerklunch Contacteer uw regionale accountmanager voor informatie over de netwerklunch in Leuven (Faculty Club).
 • 28/06/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
Webtools
Salesteam beheren - Regiobeheer Klanten analyseren - GeoTop Markt analyseren - Eigen Top Bedrijven vergelijken - Benchmark Bedrijven monitoren - Alertservice
Ranking op Spaargelden en deposito's
Bedrijf 2014 2013 Sector
1 BNP Paribas Fortis 61.630.654.000 60.720.616.000 BNK
2 KBC Bank 33.351.026.000 31.407.920.000 BNK
3 ING België 31.760.631.000 30.849.540.000 BNK
4 Belfius Bank 31.140.411.000 29.743.712.000 BNK
5 Argenta Spaarbank 21.048.932.124 20.181.228.491 BNK
6 AXA Bank Europe 11.270.524.000 10.671.561.000 BNK
7 Crelan 10.840.283.833 10.735.246.000 BNK
8 Record Bank 8.871.153.000 8.496.973.000 BNK
9 bpost bank 6.201.562.000 5.780.927.000 BNK
10 CBC Banque 3.787.607.000 3.544.068.000 BNK
Advertentie
News
Absurde aanvullende bijdrage eindelijk afgeschaft

Met wat gezond verstand had deze klucht kunnen worden vermeden. Artikel 30 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact voert een bijkomende werkgeversbijdrage in voor de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot de sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen leveren. De vorige minister van Werk besloot, zonder eerst wat beter na te denken over het absurde karakter van het artikel, om het met terugwerkende kracht toe te passen! Daardoor kregen heel wat sectoren een collectieve sanctie opgelegd, een rechtsstaat onwaardig.

Matig uw snelheid in Nederland

U kunt er maar beter rekening mee houden: vanaf 1 juni kunnen de Nederlandse autoriteiten de databank van de DIV online raadplegen om identificatiegegevens te verkrijgen van Belgen die in Nederland een verkeersovertreding hebben begaan. De Belgische overtreder ontvangt een aanmaning om de boete te betalen in de taal van het inschrijvingsdocument van het voertuig. Dit akkoord met Nederland bouwt verder op de Europese richtlijn die de gegevensuitwisseling van verkeersovertreders tussen de Europese lidstaten voor de acht belangrijkste verkeersovertredingen regelt.

Verplicht vaderschapsverlof

Kan een "verplicht en voldoende lang" geboorteverlof de discriminatie tussen man en vrouw op de arbeidsmarkt daadwerkelijk verminderen? De groenen denken in elk geval van wel en stellen voor om het vaderschapsverlof te verplichten. Dat wordt wel steeds meer opgenomen, maar vaders staan er nog lang niet massaal achter. Er zijn er nog heel wat die hun vaderschapsverlof niet opnemen. Ze hebben daar uiteenlopende redenen voor, waaronder het inkomensverlies dat het veroorzaakt.

Een stoet valse kandidaten

Moeten bedrijven binnenkort hun kostbare tijd besteden aan valse kandidaten die hun gedrag bij aanwervingen komen testen? Dat is in elk geval een mogelijk risico van het voorstel van de PS, die testers naar bedrijven wil sturen om er een "praktijktest" uit te voeren. De partij wil die praktijktests "aanmoedigen om discriminatie efficiënter aan te pakken". Voor de praktijktest kunnen zowel de patroonmethode als de eliminatiemethode worden toegepast. De testers kunnen ter plaatse gaan, alle digitale en analoge middelen gebruiken en gebruikmaken van mystery shopping of mystery calling.