Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
398,943 COMPANIES- 716,943 BOARD MEMBERS
 • 10/09/2015- Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Airspace (Gosselies)
 • 17/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Heverlee)
 • 08/09/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Multiburo (Wavre)
 • 15/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Aurelium (Kontich)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Operating charges
Company 2013 2012 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 30,314,754,956 32,638,222,625 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 27,124,972,305 29,067,444,241 PCH
3 Toyota Motor Europe 19,835,078,294 18,123,460,511 AUT
4 Electrabel 12,717,670,412 13,813,674,057 GEL
5 Total Belgium 7,650,454,064 8,354,331,369 PET
6 BASF Antwerpen 6,510,598,566 6,856,356,223 CHI
7 Colruyt 5,809,762,764 5,581,861,709 DIS
8 Electrabel Customer Sol. 5,188,919,096 6,153,332,775 GEL
9 Janssen Pharmaceutica 5,056,018,532 4,873,694,564 FAR
10 Volvo Car Belgium 5,007,274,745 5,098,228,001 AUT
Advertisement
News
Plafonds voor werkbonus opgetrokken

Een van de manieren om onze loonhandicap terug te dringen, is een indexsprong maken. Die maatregel zal uiteraard gevolgen hebben voor de laagste inkomens. Daarom besliste de regering tijdens de ministerraad van 3 juli om voor deze categorie werknemers de indexsprong te compenseren via een hogere werkbonus, die een verlaging van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen inhoudt. De maatregel werd nog niet in een Koninklijk Besluit vastgelegd. Hij is echter sinds 1 augustus van toepassing, aldus de RSZ in zijn tussentijdse instructies, waarin hij een tabel publiceert met de nieuwe bedragen die vanaf die datum gelden.

Fraude bij publicatie akten bestuurders in het Staatsblad

Personen met slechte intenties zijn erin geslaagd om zich via een publicatie in het Belgisch Staatsblad (Bijlage) als afgevaardigd bestuurder te laten benoemen in actieve en financieel gezonde bedrijven, zonder medeweten van de rechtmatige eigenaars van die ondernemingen. Die akten kunnen zonder tussenkomst van een notaris opgesteld en gewoon bij de griffie neergelegd worden. Na publicatie heeft het verkregen mandaat alle wettelijk vereiste kenmerken.

Mypension.be ook voor zelfstandigen

De website mypension.be is bijzonder handig voor wie de pensioenleeftijd nadert. Hij bestaat sinds 2010, maar was tot nu toe alleen voor loontrekkenden toegankelijk. Voortaan kunnen zelfstandigen er echter ook de reeds betaalde pensioenbedragen controleren, nagaan vanaf welke datum ze recht hebben op pensioen of hun pensioenloopbaan overlopen en eventuele tekortkomingen via deze voortdurend evoluerende website melden. Vanaf volgend jaar kunt u er ook het bedrag van uw toekomstige wettelijke pensioen berekenen.

Waarom betaalt de Nationale Bank u terug?

Tijdens de zomer ontvangt de Nationale Bank duizenden balansen. Daarnaast gebeuren er ook veel betalingen, die de NBB echter soms terugbetaalt. De 'begunstigde' van de storting weet vaak niet waarom. De terugbetalingen gebeuren automatisch wanneer het vermelde bedrag of de gestructureerde mededeling niet klopt. Ook wanneer de Nationale Bank een betaling te laat ontvangt, namelijk na meer dan zeven kalenderdagen, wordt het bedrag automatisch teruggestort.