Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
404,991 COMPANIES- 727,280 BOARD MEMBERS
 • 07/07/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  RMG (Zellik)
 • 10/09/2015- Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Airspace (Gosselies)
 • 15/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Aurelium (Kontich)
 • 08/09/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Multiburo (Wavre)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Cash flow
Company 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,402,734,650 2,103,130,801 FAR
2 Proximus 1,678,781,178 1,716,917,259 TEL
3 GSK Biologicals 1,092,062,057 1,127,095,459 FAR
4 MasterCard Europe 938,141,577 433,259,949 SFD
5 UCB Pharma 732,648,655 358,489,505 FAR
6 BP Iraq 717,576,386 746,981,280 RAF
7 Bridgestone Europe 594,718,364 12,452,893 TPB
8 Telenet 533,613,074 499,527,841 TEL
9 Toyota Motor Europe 512,894,241 264,947,485 AUT
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 501,341,971 2,947,818,220 RAF
Advertisement
News
Klaar voor de sociale verkiezingen

De volgende sociale verkiezingen vinden van 9 tot 22 mei 2016 plaats. Het startsein werd gegeven met de wet van 2 juni 2015, die van kracht werd op de dag dat hij in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd, namelijk 22 juni (pagina 36.088).Deze tekst vormt een document waarin alle tot dan toe versnipperde wetgeving is samengebracht en waarin bijvoorbeeld het Koninklijk Besluit betreffende het in rekening nemen van uitzendkrachten is opgenomen.

Niet steeds dezelfde curatoren

Bij een faillissement kiest de rechter vrij de curator die de afwikkeling ervan regelt. De enige voorwaarde is dat deze curator is ingeschreven op een lijst die door de algemene vergadering van de rechtbank van koophandel werd opgesteld. Bij gebrek aan regels krijgen gewoontes of zelfs voorkeuren de overhand, zodat bepaalde curatoren vaker worden gekozen dan anderen, die nagenoeg nooit aan bod komen.

Opzeggen van verzekeringen: één maand in plaats van drie

Wie de dingen beter wil doen, maakt ze soms slechter. Om ervoor te zorgen dat de dekking die verzekeringscontracten bieden behouden blijft, zorgde de wetgever ervoor dat die verzekeringen stilzwijgend verlengd worden, tenzij een van de partijen ten minste drie maanden voor de vervaldag zich daartegen verzet. De sterke toename van het aantal contracten maakt het er uiteraard niet gemakkelijker op en het aantal contracten dat tegen de zin van de consument met een jaar verlengd wordt, is niet meer te tellen.

Btw: termijnen verlengd tijdens de vakantie

Het is een sympathiek voorstel, dat echter niet veel zoden aan de dijk zal zetten voor wie zijn betalingen wil uitstellen: de FOD Financiën besliste om de termijnen voor het indienen van de btw-aangifte en van de intracommunautaire opgaven tijdens de vakantieperiode te verlengen. De maandelijkse aangiften voor de maand juni en de kwartaalaangiften voor de verrichtingen in het tweede kwartaal van 2015 mogen daardoor tot 10 augustus worden ingediend in plaats van tot 20 juli.