Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
405,344 COMPANIES- 730,655 BOARD MEMBERS
 • 16/06/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Imagix (Mons)
 • 23/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 02/06/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Q-bic (Herentals)
 • 02/07/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Profit (+), loss (-) for the period
Company 2013 2012 Sector
1 MasterCard Europe 905,197,902 420,124,919 SFD
2 Janssen Pharmaceutica 857,885,490 718,406,824 FAR
3 Proximus 709,521,292 745,704,079 TEL
4 Bridgestone Europe 587,573,167 6,523,158 TPB
5 ExxonMobil Petr. & Chem. 474,454,221 2,784,100,552 RAF
6 Lhoist 458,908,870 90,105,215 EXT
7 Melexis 438,987,921 77,255,043 PJO
8 Solvay 359,002,029 933,000,921 CHI
9 WABCO Europe 342,204,983 112,707,070 AAC
10 VF Capital 324,387,050 2,026,593 PTM
Advertisement
News
Geen Berg van Barmhartigheid voor onroerend goed

Bij de verkoop met recht van wederinkoop zoals die in de wet is vastgelegd, behoudt de verkoper zich het recht voor om het verkochte goed binnen een bepaalde termijn terug te nemen. Dat gaf aanleiding tot zoveel misbruik, dat de PS er nu de afschaffing van vraagt. "Het is een slecht kredietsysteem", zo stellen ze, in zekere zin een onroerende variant op de Berg van Barmhartigheid, met een speculatief tintje er bovenop.

Een wettelijk kader voor vcpb's

De groenen, die het sociale ondernemerschap willen stimuleren, willen de vennootschappen met coöperatief en participatief beheer (vcpb) wettelijk en fiscaal omkaderen. Als vcpb kan worden beschouwd elk commercieel bedrijf, ongeacht zijn vroegere rechtsvorm, waar "het belang van de werknemers en de vorming van financiële reserves zwaarder doorwegen dan bij de andere vennootschapsvormen".

Hogere btw-boetes

Uw administratieve verplichtingen niet nakomen, kan u duur te staan komen. Zo klagen heel wat zelfstandigen over een hardere aanpak door de btw-diensten, die tot voor kort "blijk gaven van begrip en zich soepel opstelden tegenover laattijdige indieners". Het bedrag van de boetes werd verhoogd "om de belastingplichtigen ertoe aan te zetten om hun aangifteverplichtingen na te komen", zo luidt het antwoord van de minister van Financiën op een vraag daarover, maar, zo stelt hij nog, de maximale boete bij niet-indiening bedraagt nu weliswaar 1.000 euro in plaats van 500 euro vroeger, maar "zal slechts worden toegepast in het geval de belastingplichtige zijn aangifte met meer dan tien maand vertraging indient of in het geheel niet indient".

Hoe aangifte doen van een buitenlandse rekening?

Aangezien de fiscus voortaan ook rekeningen in het buitenland onder de loep neemt, kunt u die best melden bij het centraal aanspreekpunt van de Nationale Bank. Dat kan online op de website van de Nationale Bank van België (vanaf 26 mei), of via een formulier dat u op de website van de FOD Financiën kunt downloaden.