Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
427,203 COMPANIES- 737,750 BOARD MEMBERS
  • 8/12/2015 - Feweb Congress Inspirational sessions for developers, marketers and managers. With Excellence Awards 2015. More
  • New: Order extra credit packages via My Trends Top and export even more leads at a low rate.
  • New: The new sector and general rankings based on fiscal year 2014 are online.
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Cash flow
Company 2014 2013 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,216,233,686 2,402,734,650 FAR
2 Proximus 1,733,198,234 1,678,781,178 TEL
3 ExxonMobil Petr. & Chem. 1,526,027,987 501,341,971 RAF
4 Philips Belgium 1,475,004,499 -63,890,997 ELE
5 Electrabel 1,276,827,633 -533,411,629 GEL
6 MasterCard Europe 1,209,061,778 938,141,577 SFD
7 KBC Groep 1,198,350,086 506,275,185 BUC
8 GDF Suez E.M.T. 1,135,142,363 19,623,014 GEL
9 GSK Biologicals 1,068,014,028 1,092,062,057 FAR
10 UCB Biopharma 829,783,340 FAR
Advertisement
News
Aanvullende pensioenen duurzaam gemaakt

Als gevolg van het akkoord tussen de sociale partners besloot de ministerraad om het gewaarborgde rendement van de aanvullende personen te laten overeenstemmen met het gemiddelde over de laatste 24 maanden van het rendement van de Belgische lineaire obligaties met een duurtijd van 10 jaar. Het resultaat mag niet lager dan 1,75% zijn en niet hoger dan 3,75%. Op basis van die nieuwe regels zal in 2016 een rentevoet van 1,75% van toepassing zijn. Voortaan wordt voor de persoonlijke bijdrage en de werkgeversbijdragen dezelfde rentevoet toegepast en aanvullende pensioenprestaties mogen voortaan pas worden uitbetaald op het moment dat het wettelijke pensioen effectief ingaat.

Octrooien: taksen en toeslagen

Af en toe zegeviert het gezond verstand. "Overwegende dat de verwerking van de betaling van deze taksen aanleiding geeft tot hogere kosten dan hetgeen deze taksen opbrengen", besliste de regering om de taksen voor de kennisgeving van een overdracht, een overgang of een verlening van een licentie op een octrooiaanvraag (12 euro elk), de taks voor de indiening van het verzoek tot het bekomen van een nieuwheidsonderzoek van het internationale type (6 euro), en de taks voor de opeising van een voorrangsrecht (12 euro per opgeëist voorrangsrecht ) af te schaffen.

Btw: boetes niet verhoudingsgewijs beteugeld

Er bestaan zoveel fiscale betalingstermijnen dat iedereen in de dagelijkse drukte er wel eens een over het hoofd kan zien. De vorige regering had daar geen oog voor en verdubbelde nagenoeg het bedrag van de vaste boetes inzake btw. Ze werden ook vanaf de eerste overtreding onverbiddelijk toegepast. De huidige regering lijkt een andere kijk op de zaken te hebben.

Permanente fiscale regularisatie

Fiscale regularisaties volgen elkaar snel op. Ze lijken ook allemaal op elkaar. De regularisatie die nu wordt ingevoerd via een wet die, zoals wel vaker aan het einde van het jaar, meerdere onderwerpen behandelt, verschilt op enkele punten na nauwelijks van het systeem dat sinds 31 december 2013 werd toegepast. De maatregel, die in principe vanaf 1 januari 2016 van kracht is, laat de regularisatie toe van de inkomsten van het lopende jaar en maakt niet langer een onderscheid tussen al dan niet georganiseerde, eenvoudige fiscale fraude en ernstige fiscale fraude.