Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
427,203 COMPANIES- 737,750 BOARD MEMBERS
  • New: Order extra credit packages via My Trends Top and export even more leads at a low rate.
  • New: The new sector and general rankings based on fiscal year 2014 are online.
  • 01/12/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
    Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
  • 8/12/2015 - Feweb Congress Inspirational sessions for developers, marketers and managers. With Excellence Awards 2015. More
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Cash flow
Company 2014 2013 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,216,233,686 2,402,734,650 FAR
2 Proximus 1,733,198,234 1,678,781,178 TEL
3 ExxonMobil Petr. & Chem. 1,526,027,987 501,341,971 RAF
4 Philips Belgium 1,475,004,499 -63,890,997 ELE
5 Electrabel 1,276,827,633 -533,411,629 GEL
6 MasterCard Europe 1,209,061,778 938,141,577 SFD
7 KBC Groep 1,198,350,086 506,275,185 BUC
8 GDF Suez E.M.T. 1,135,142,363 19,623,014 GEL
9 GSK Biologicals 1,068,014,028 1,092,062,057 FAR
10 UCB Biopharma 829,783,340 FAR
Advertisement
News
Elektronisch op 5 cent afronden

De wet van 15 mei 2014 houdende uitvoering van het pact voor competitiviteit maakte het op 1 oktober 2014 mogelijk om het totaal te betalen bedrag af te ronden, maar enkel indien er in speciën betaald wordt. Als gevolg daarvan betalen we in speciën een ander bedrag dan wanneer we elektronisch betalen. Dat houdt het risico in dat bepaalde consumenten systematisch kiezen voor het betaalmiddel dat voor hen het voordeligst is. Om een einde te maken aan die "discriminatie tussen de verschillende betaalmiddelen" besloot de wetgever om de mogelijkheid tot afronden uit te breiden naar alle betaalmiddelen, met inbegrip van elektronisch betalen.

Alle cijferberoepers zullen de rechtbank van koophandel kunnen inlichten

De Belgische wet zit vol eigenaardigheden. Zo verplicht de wet van 31 januari 2009 op de continuïteit van de ondernemingen de externe accountant, de externe belastingconsulent, de externe erkende boekhouder, de externe erkende boekhouder-fiscalist en de bedrijfsrevisor die in de uitoefening van hun opdracht gewichtige en overeenstemmende feiten vaststellen die de continuïteit van de onderneming van de schuldenaar in het gedrang kunnen brengen, om die laatste daarvan op een omstandige wijze in te lichten.

Verbod op elke "duidelijke" dominante positie

Niet-concurrentiebedingen, discriminatie tussen verschillende klanten en leveranciers, weigering van levering of aankoop, facturering aan buitensporig hoge prijzen, het opleggen van onbillijke algemene voorwaarden: tegenover grote groepen staan de kleine en middelgrote ondernemingen machteloos, zeker omdat ze geen misbruik van een dominante positie kunnen inroepen. Daarvoor moet het misbruik op een bepaalde markt immers voor alle klanten en leveranciers gelden, en niet alleen voor bepaalde ondernemingen. De N-VA lanceert dan ook het concept "duidelijke dominante positie" om de onderhandelingspositie van kleine handelaars tegenover grote ondernemingen te verbeteren.

Tijdskrediet om gezondheidsredenen

Door de afschaffing sinds 1 januari 2015 van de uitkering voor “ongemotiveerd” tijdskrediet, heeft de werknemer die zijn arbeidsprestaties om gezondheidsredenen tijdelijk wil verminderen, een probleem. Wettelijk gezien is de gezondheidssituatie van de werknemer immers geen "motief". De enige mogelijkheid in dat geval is op dit moment een volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens arbeidsongeschiktheid. Die formule kost de sociale zekerheid veel geld, zo argumenteert de sp.a.