Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
404,991 COMPANIES- 727,280 BOARD MEMBERS
 • 08/09/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Multiburo (Wavre)
 • 10/09/2015- Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Airspace (Gosselies)
 • 15/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Aurelium (Kontich)
 • 17/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Heverlee)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Cash flow
Company 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,402,734,650 2,103,130,801 FAR
2 Proximus 1,678,781,178 1,716,917,259 TEL
3 GSK Biologicals 1,092,062,057 1,127,095,459 FAR
4 MasterCard Europe 938,141,577 433,259,949 SFD
5 UCB Pharma 732,648,655 358,489,505 FAR
6 BP Iraq 717,576,386 746,981,280 RAF
7 Bridgestone Europe 594,718,364 12,452,893 TPB
8 Telenet 533,613,074 499,527,841 TEL
9 Toyota Motor Europe 512,894,241 264,947,485 AUT
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 501,341,971 2,947,818,220 RAF
Advertisement
News
Zeven centra voor 15.000 grote ondernemingen

Sinds 1 juli staan in ons land zeven centra Grote Ondernemingen (GO) in voor de controle en de geschillenbehandeling van de grote ondernemingen. Daarnaast is er een achtste centrum ‘Grote Ondernemingen Beheer en Gespecialiseerde Controles’ in Brussel (BS 26 juni, p. 36.994). Die zeven centra zullen alle fiscale aspecten van de 'grote ondernemingen' behandelen. Het is dus niet langer, aldus de FOD Financiën, "de fiscale materie zoals btw of vennootschapsbelasting die bepaalt hoe de diensten georganiseerd zijn".

Hoeveel btw betaalt u voor een affiche of een poster?

Volgens de tabel bij KB nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de btw-tarieven zijn boeken, brochures en vergelijkbaar drukwerk, atlassen inbegrepen, onderworpen aan een btw-tarief van 6%. Onder die bepaling vallen ook affiches voor andere dan reclamedoeleinden. Dat zijn onder andere affiches voor campagnes die worden gevoerd door instellingen of organisaties zonder winstoogmerk en die een humanitair, religieus, filosofisch, patriottisch, burgerlijk, filantropisch, politiek, mutualistisch, syndicaal of patronaal doel hebben, notariële affiches en affiches waarop een cultureel, sociaal, sportief of volkskundig evenement wordt aangekondigd.

Overheidsopdrachten moeten toegankelijker worden voor kmo's

Ons land telt bijna 20.000 aanbestedende overheden die jaarlijks 50 miljard euro uitgeven aan werken (30%) of leveringen en diensten (70%). Die openbare aanbestedingen zouden rechtstreeks en onrechtstreeks goed zijn voor zowat 500.000 banen. Een bron van inkomsten, waar kmo's door ettelijke obstakels echter nauwelijks van kunnen profiteren.

De thermometer meet niet de 'echte' temperatuur

We kijken zelden zo vaak naar de thermometer als tijdens een hittegolf. En dat is onterecht. Een thermometer meet immers perfect lage temperaturen, maar doet dat niet met hoge temperaturen, die bij vochtig weer ondraaglijk kunnen zijn en geen enkel probleem stellen wanneer het droog is. Bovendien moeten we niet alleen rekening houden met de vochtigheidsgraad, maar ook met de windsnelheid en de straling. Een zogenaamde vochtige globethermometer - de WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) - houdt met die verschillende parameters rekening en werkt wetenschappelijk correct, maar wordt in ondernemingen weinig gebruikt.