Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
399,789 COMPANIES- 662,868 BOARD MEMBERS
 • New: Select companies according to your personal comment and classification.
 • 13/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Hasselt)
 • 18/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
 • 4/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • New: Debt Collection Service Are your customers not paying their invoices? Try uur premium collection solution.
 • 13/11/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Officenter (Hasselt)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Financial revenues
Company 2012 2011 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 2,620,721,686 3,076,714,798 RAF
2 Solvay 1,430,330,439 488,707,268 CHI
3 BASF Belgium Coord. Cent. 1,343,358,176 1,003,255,842 SFD
4 Belgian Lion 818,376,373 807,202,750 SFD
5 Electrabel 765,708,462 849,589,418 GEL
6 Loan Invest 583,891,987 506,715,730 SFD
7 Bayer Antwerpen 575,307,031 612,399,152 CHI
8 Fluxys 570,158,759 146,733,381 GEL
9 Dexia Secured Fund. Belg. 513,905,997 420,232,029 SFD
10 Delhaize Group 484,951,069 249,768,824 DIS
Advertisement
News
Vrij uw studieperiode terugkopen

Het voorstel, dat in 2012 reeds werd ingediend wordt nu in een context van een langere carrière weer actueel. De studieperiode wordt immers volgens het pensioenstelsel anders gelijkgesteld aan gewerkte jaren. Voor onderwijzend personeel bijvoorbeeld wordt ze automatisch en gratis bij de carrière gevoegd. Loontrekkenden en zelfstandigen echter moeten betalen en hun studieperiode 'terugkopen' door middel van een bijdrage voor de studiejaren die zij bij de berekening van hun pensioen willen laten meetellen.

Sekten niet langer als bedrijven beschouwen

Sekten, zo waarschuwt Open Vld, infiltreren in de bedrijven door het geven van cursussen en opleidingen voor het personeel. De diensten van het Vlaams Parlement werden zelf het slachtoffer van dergelijke infiltratie. De context is belangrijk, want in een wereld die voortdurend verandert, willen individuen hun vaardigheden optimaliseren. Voor sektarische organisaties vormt de techniek uiteraard een gedroomde manier om de werknemers "te voorzien van informatie over de sekte".

Geen immuniteit voor nalatige werkgevers

Ingevolge de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 is de werkgever immuun voor een aansprakelijkheidsvordering van het slachtoffer van een arbeidsongeval. Deze immuniteit heeft niet alleen betrekking op de schadeposten waarvoor de arbeidsongevallenwet in een vergoeding voorziet, maar ook voor alle andere schadeposten. Die immuniteit verliest hij echter bij een zwaarwichtige overtreding, waarop hij attent is gemaakt via een voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling.

Elke sollicitant moet een antwoord krijgen

Wordt dit het oudste gerecycleerde wetsvoorstel in afwachting van het echte werk? De sp.a komt er in elk geval voor de vierde keer op terug, nadat ze in 2006, 2007 en 2010 al het principe probeerde af te dwingen dat elke werkgever binnen de termijn van een maand een antwoord moet sturen aan elke sollicitant, ook als het om een spontane sollicitatie ging. Het antwoord moet elektronisch, via een gewone brief of via een aangetekende brief worden gestuurd. Gebeurt dat niet, dan kan de werkgever beboet worden.