Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
399,795 COMPANIES- 715,515 BOARD MEMBERS
 • 15/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Aurelium (Kontich)
 • 10/09/2015- Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Airspace (Gosselies)
 • 17/09/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officenter (Heverlee)
 • New: Our Municipal Top provides a detailed analysis of the economic tissue in your city or municipality.
 • New: Rating and credit advice dashboards on company profiles have been extended with previous value in order to show the trend
 • 08/09/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Multiburo (Wavre)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Cash flow
Company 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,402,734,650 2,103,130,801 FAR
2 Proximus 1,678,781,178 1,716,917,259 TEL
3 GSK Biologicals 1,092,062,057 1,127,095,459 FAR
4 MasterCard Europe 938,141,577 433,259,949 SFD
5 UCB Pharma 732,648,655 358,489,505 FAR
6 BP Iraq 717,576,386 746,981,280 RAF
7 Bridgestone Europe 594,718,364 12,452,893 TPB
8 Telenet 533,613,074 499,527,841 TEL
9 Toyota Motor Europe 512,894,241 264,947,485 AUT
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 501,341,971 2,947,818,220 RAF
Advertisement
News
Wat is een leerling?

Elke persoon die, "in het kader van een alternerende opleiding door een overeenkomst verbonden is met een werkgever, met uitzondering van de leerovereenkomst”, aldus een Koninklijk Besluit van 29 juni 2014 (BS 8 augustus 2014, p. 57.875) dat op 1 juli van dit jaar van kracht werd. Dat roept de vraag op wat een "alternerende opleiding" is. Het gaat om, aldus datzelfde KB, een opleiding die beantwoordt aan zes voorwaarden. Ze moet onder andere minstens 240 lesuren omvatten voor jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en minstens 150 uren voor jongeren die niet onderworpen zijn aan de leerplicht.

Innovatiepremies verlengd

Sinds 1 januari 2006 is het mogelijk een creatieve medewerker te belonen door hem een premie toe te kennen die is vrijgesteld van belastingen en sociale bijdragen. De maatregel liep in principe op 31 december 2014 af, maar werd door de programmawet van 10 augustus (BS 18 augustus) verlengd voor 2015 en 2016. Het gaat om een nettopremie, dus loont dit de moeite, maar er moet wel aan een tiental voorwaarden worden voldaan. Zo mogen de door de onderneming uitgekeerde premies niet meer dan 1% van de totale loonmassa bedragen of van het maandloon per werknemer.

Vrijstelling van voorheffing voor startende ondernemingen

Het is zover: de programmawet van 10 augustus (BS 18 augustus) maakt het duwtje in de rug voor jonge ondernemingen officieel. Sinds 1 augustus zijn 'kleine' beginnende ondernemingen niet langer verplicht om 10% aan de schatkist te storten van de bedrijfsvoorheffing die ze inhouden op de lonen. Voor 'micro-ondernemingen' gaat het om 20%. Een onderneming is klein als ze niet meer dan tien werknemers heeft, haar balanstotaal ten hoogste 350.000 euro bedraagt en ze een maximale omzet zonder btw van 700.000 euro realiseert.

Privégebruik van een bedrijfswagen

Als een door de werkgever ter beschikking gesteld voertuig privé mag worden gebruikt, is er een solidariteitsbijdrage verschuldigd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer het voertuig in kwestie buiten de werkuren ter beschikking blijft van de werknemer. De verklaring van de werkgever dat het voertuig niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, volstaat niet voor de RSZ. Ook ‘het louter bestaan’ van een verbod op het gebruik van een bedrijfsvoertuig voor privégebruik binnen het bedrijf is onvoldoende.