Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
402,000 COMPANIES- 664,137 BOARD MEMBERS
 • 27/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 13/01/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Multiburo (Wavre)
 • New: Trends Top Starters You select starters for the period, region and sector you prefer, using Personal Top.
 • New: You check the branch offices of a company and select companies by local activity (Personal Top).
 • 20/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
 • 25/11/2014 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  RMG (Zellik)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Turnover
Company 2012 2011 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 32,971,882,214 31,815,513,936 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 28,982,689,791 26,363,952,709 PCH
3 Toyota Motor Europe 17,532,806,345 17,896,246,249 AUT
4 Electrabel 13,771,711,364 14,538,235,840 GEL
5 Total Belgium 8,341,511,922 8,133,542,793 PET
6 BASF Antwerpen 7,180,915,592 6,958,303,301 CHI
7 Electrabel Customer Sol. 6,121,163,700 6,363,306,650 GEL
8 Colruyt 5,718,726,565 5,469,294,060 DIS
9 Volvo Car Belgium 5,053,961,375 5,190,225,232 AUT
10 Delhaize Group 4,717,391,362 4,709,352,555 DIS
Advertisement
News
Hetzelfde btw-tarief voor alle boeken

Is het te verantwoorden dat voor een boek dat op cd-rom, dvd of elektronisch wordt gepubliceerd, 3,5 keer meer btw moet worden betaald dan voor een papieren versie? Voor kranten en publicaties is er in de regelgeving immers een verlaagd tarief van 6% opgenomen, maar dat geldt alleen voor drukwerk, zodat voor elektronische boeken nog altijd 21% btw moet worden betaald. Daarmee wordt de technologische evolutie duidelijk genegeerd en wordt er bovendien gekozen voor de voor het milieu schadelijkste oplossing.

Vrijheid van ondernemen opnemen in de Grondwet

In 1980 al nam de wetgever de vrijheid van handel en nijverheid op in de bijzondere wet van 8 augustus. Voor Open Vld kan dat echter niet meer zijn dan een eerste stap. De partij, die duidelijk geïnspireerd is door het decreet-Allarde van 2 en 17 maart ... 1791, vraagt opnieuw de opname in onze Grondwet van het recht op ondernemen, wat met name inhoudt dat een onderneming "het recht heeft zich toe te leggen op haar activiteiten en dat zij kan eisen dat haar kaderleden en haar personeel vrij haar lokalen kunnen betreden".

Elke griffie blijft haar eigen baas

De wil om te vereenvoudigen kunnen we alleen maar toejuichen. Maar die vereenvoudiging moet dan wel overal op dezelfde manier gebeuren, wat niet meteen het geval is bij de vzw's, waar de regels die de griffie volgt verschillen naargelang van de rechtbank waar men zich tot richt. Dat is des te vervelender omdat ons land minstens 100.000 verenigingen van dat type telt en de wetgever van de griffie van de rechtbank van eerste aanleg een 'enig loket' voor de vzw's heeft gemaakt, waar voor elk van die vzw's een dossier kan worden opgemaakt.

Vanaf 1 januari mogen gepensioneerden onbeperkt bijverdienen

Deze langverwachte maatregel wordt op 1 januari van kracht. Vanaf die datum zullen gepensioneerden ouder dan 65 jaar bovenop hun pensioen onbeperkt mogen bijverdienen. De maatregel geldt ook voor wie jonger is en kan bewijzen dat hij een loopbaan van 45 jaar heeft. De pensioenbonus verdwijnt dan weer voor pensioenen die na die datum ingaan. Alleen wie voor 1 december van dit jaar voldoet aan de voorwaarden om vervroegd met pensioen te gaan, zal nog een pensioenbonus kunnen opbouwen.