Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
400,019 COMPANIES- 668,750 BOARD MEMBERS
 • New integration: Odoo (open ERP) Trends Top is directly accessible with Odoo (openERP) - With import flow - Info
 • 11/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding balanslezen en ratioanalyse
  Roularta (Zellik)
 • 04/09/2014 - Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Roularta Zellik
 • 02/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 16/09/2014 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Turnover
Company 2012 2011 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 32,971,882,214 31,815,513,936 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 28,982,689,791 26,363,952,709 PCH
3 Toyota Motor Europe 17,532,806,345 17,896,246,249 AUT
4 Electrabel 13,771,711,364 14,538,235,840 GEL
5 Total Belgium 8,341,511,922 8,133,542,793 PET
6 BASF Antwerpen 7,180,915,592 6,958,303,301 CHI
7 Electrabel Customer Sol. 6,121,163,700 6,363,306,650 GEL
8 Colruyt 5,718,726,565 5,469,294,060 DIS
9 Volvo Car Belgium 5,053,961,375 5,190,225,232 AUT
10 Delhaize Group 4,717,391,362 4,709,352,555 DIS
Advertisement
News
Sponsoring voor de hogescholen

Moeten we dit zien als een legislatieve bevestiging van de wil van de Vlaamse regering om het budget voor het hoger onderwijs terug te schroeven? Niet echt. Het voorstel dateert al van vroeger en werd tijdens de vorige legislatuur ingediend door de N-VA om een ongelijkheid weg te werken. Universiteiten, universitaire centra en gelijkgestelde instellingen mogen fiscale attesten uitreiken voor giften, terwijl hogescholen dat niet mogen.

Werkgeversgroeperingen: eindelijk praktische modaliteiten

In de hoop de werkgelegenheid een duwtje in de rug te geven, heeft de regering onlangs via de Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zekerheid (BS 6 juni 2014, pagina 43.548), het systeem van de werkgeversgroeperingen uitgebreid. Dit systeem stelt bedrijven in staat om samen werknemers aan te werven en de loonkosten te delen. De formule bestaat in feite al sinds begin deze eeuw maar heeft nooit een groot succes gekend vanwege haar te strikte kader.

Welke goederen mogen Rusland niet meer binnen?

De acties die naar aanleiding van het Russische verbod op de invoer van peren werden ondernomen door de gemeente met de zelden zo toepasselijke naam Peer hebben vrijwel alle aandacht naar zich toegetrokken. De tegenmaatregelen van Rusland volgend op de Amerikaanse sancties hebben echter een impact op veel meer dan deze vrucht alleen en zullen grote delen van de voedingssector treffen.

Pensioenen: vier maanden om te beslissen

De bestaande pensioenregeling voor de zelfstandigen bepaalt dat een beslissing over het pensioen in beginsel binnen een termijn van vier maanden moet worden genomen. Die termijn wordt echter verlengd tot acht maanden wanneer de aanvraag wordt ingediend meer dan negen maanden voordat de beslissing ingaat.