Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
403,189 COMPANIES- 663,625 BOARD MEMBERS
 • 10/03/2015- Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Zellik (Roularta)
 • 26/03/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium ( Kontich)
 • 05/03/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Airspace ( Gosselies)
 • 26/03/2015 - Trends Top Expert Class Uitgebreide demo voor een eerste kennismaking met Trends Top
  Aurelium (Kontich)
 • New: Company profiles have been extended with clear dashboards: rating, credit advice, sector benchmarks.
 • New: Our Municipal Top provides a detailed analysis of the economic tissue in your city or municipality.
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Operating profit (+), loss (-)
Company 2013 2012 Sector
1 MasterCard Europe 732,554,277 354,949,597 SFD
2 Janssen Pharmaceutica 681,473,766 435,559,125 FAR
3 Belgacom 526,633,476 723,045,887 TEL
4 BASF Antwerpen 514,745,889 510,075,931 CHI
5 Electrabel 422,307,851 645,222,112 GEL
6 ExxonMobil Petr. & Chem. 412,247,520 510,000,246 RAF
7 bpost 408,108,733 370,001,706 APB
8 Atlas Copco Airpower 404,974,481 479,605,887 CMP
9 Colruyt 350,719,102 944,809,428 DIS
10 InBev Belgium 294,758,864 279,433,830 ALC
Advertisement
News
Hebt u uw arbeidsreglement aangepast?

Vanaf 1 maart wordt immers artikel 32 nonies decies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van kracht. In die wet is opgenomen dat de gegevens van de preventieadviseur gespecialiseerd in de psychosociale aspecten of van de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en die van de vertrouwenspersonen als die er zijn, in het arbeidsreglement moeten worden vermeld.

Hogere griffierechten

De griffierechten worden vereenvoudigd, gemoderniseerd en verhoogd. De heffing van een rolrecht zal voortaan afhangen van de geschatte waarde van de definitieve vordering van de eisende partij met de verplichting om er een pro fisco verklaring aan toe te voegen. Zonder die verklaring wordt de akte niet op de rol ingeschreven. Ook een zaak die werd neergelegd en waarbij het rolrecht niet voldaan is, zal niet kunnen worden ingeleid totdat het rolrecht werd betaald. Een andere vernieuwing houdt in dat het rolrecht per eiser wordt geïnd - momenteel is dat nog per zaak.

Vijftien weken adoptieverlof

Momenteel heeft wie een kind adopteert recht op maximaal zes weken adoptieverlof voor een kind jonger dan drie jaar en maximaal vier weken als het kind ouder is. Omdat die termijnen "onrealistisch kort" zijn, stelt de sp.a voor om de maximale duur tot vijftien weken op te trekken, zonder leeftijdsgrens, die de partij "niet uitlegbaar" vindt. Tegelijkertijd willen de indieners van het voorstel een einde maken aan het huidige systeem waarbij het adoptieverlof ononderbroken moet worden genomen. Ze willen de mogelijkheid invoeren om dit verlof gefractioneerd op te nemen in periodes van één of meerdere weken.

Nieuwe referentietarieven voor belastingverhogingen

De belastingaangifte mag dan al later worden ingediend, de belasting op inkomsten, baten of winsten wordt via de voorheffing of voorafbetalingen geïnd in de loop van het jaar waarin die inkomsten, baten of winsten werden gemaakt. Wanneer die laatste onvoldoende blijken te zijn, worden ze verhoogd, in principe met een percentage gelijk aan 2,25 keer een basistarief dat is vastgelegd als het rentetarief van de marginale beleningsfaciliteiten van de Europese Centrale Bank (ECB) op 1 januari van het jaar vóór dat waarnaar het aanslagjaar wordt genoemd.