Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
404,559 COMPANIES- 663,876 BOARD MEMBERS
  • 02/04/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
    Officenter Heverlee
  • 21/04/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
    Centrum Ronde van Vlaanderen (Oudenaarde)
  • 28/04/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
    Verviers (Hotel Verviers)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Personnel expenses
Company 2013 2012 Sector
1 N.M.B.S. 2,171,897,647 2,121,820,380 RAI
2 bpost 1,261,468,216 1,329,935,549 APB
3 Belgacom 958,060,940 922,099,790 TEL
4 GSK Biologicals 804,982,426 702,384,068 FAR
5 Infrabel 715,748,414 RAI
6 ArcelorMittal Belgium 712,951,281 739,011,033 SID
7 Randstad Belgium 696,882,579 679,383,431 HRM
8 Delhaize Group 684,533,323 655,631,132 DIS
9 Electrabel 668,425,482 686,035,897 GEL
10 Colruyt 663,093,658 637,977,893 DIS
Advertisement
News
Innovatie fiscaal boosten

In de hoop de werkgelegenheid op het oude continent te houden, wilde Europa rond de eeuwwisseling "de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie van de wereld worden" door elke lidstaat aan te sporen 3% van zijn bbp in onderzoek en ontwikkeling te investeren. In 2012 investeerde België nog maar 2,24% in onderzoek en ontwikkeling, en dat ondanks een vrijstelling van 80% van de beroepsvoorheffing voor de onderzoekers uit de privésector en de erkende wetenschappelijke instellingen.

Publiciteit omkaderd of in een keurslijf gedwongen?

Zelfregulering "is nuttig maar onvoldoende gebleken", zo menen de groenen, die de Jury voor eerlijke praktijken in de reclame (JEP) verwijt "een orgaan van de sector zelf" te zijn, dat aan klachten die worden ingediend geen enkel gevolg geeft of zo'n lange behandelingstermijnen nodig heeft dat een eventueel optreden geen zin meer heeft. De groenen vragen dan ook dat er een commissie wordt samengesteld die initiatiefrecht heeft, waaruit afschrikkende en dwingende sancties kunnen voortvloeien.

Btw op kosten van spijzen en dranken eindelijk aftrekbaar

Kan de btw op kosten van onthaal, logies en dranken worden afgetrokken wanneer die kosten een publicitair karakter hebben? De belastingadministratie heeft zich daar lang tegen verzet, maar legt zich nu neer bij twee arresten van het Hof van Cassatie uit 2010 en 2012 en erkent het recht op aftrek van de btw op kosten die een belastingplichtige aangeeft in het kader van een evenement dat hij voor zijn bestaande of potentiële klanten organiseert en dat hoofdzakelijk en rechtstreeks tot doel heeft de verkoop van producten of bepaalde diensten te promoten.

Vereenvoudiging en besparing voor micro-ondernemingen

Het moest snel gaan, wat wel vaker gebeurt. Richtlijn 2013/34 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten moet immers voor 20 juli naar het Belgische recht worden omgezet. De richtlijn zal de manier waarop ondernemingen hun jaarrekeningen voorleggen, helemaal veranderen. De rode draad in de wijzigingen is de wil om de administratieve last te verminderen. Daarom voert de regering in het Belgisch recht een bijzondere categorie van kleine ondernemingen in: de micro-ondernemingen.