Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
402,972 COMPANIES- 663,733 BOARD MEMBERS
 • New: Company profiles have been extended with clear dashboards: rating, credit advice, sector benchmarks.
 • 26/03/2015 - Trends Top Expert Class Uitgebreide demo voor een eerste kennismaking met Trends Top
  Aurelium (Kontich)
 • New: Our Municipal Top provides a detailed analysis of the economic tissue in your city or municipality.
 • 05/03/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique: interprétation de bilan et analyse de ratios
  Airspace ( Gosselies)
 • 03/03/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Officentrum Hasselt
 • 10/03/2015- Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Zellik (Roularta)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Turnover
Company 2013 2012 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 30,494,134,982 32,971,882,214 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 26,826,688,541 28,982,689,791 PCH
3 Toyota Motor Europe 19,184,291,550 17,532,806,345 AUT
4 Electrabel 12,468,228,262 13,771,711,364 GEL
5 Total Belgium 7,614,301,927 8,341,511,922 PET
6 BASF Antwerpen 6,884,361,608 7,180,915,592 CHI
7 Colruyt 5,902,596,994 5,718,726,565 DIS
8 Electrabel Customer Sol. 5,138,196,766 6,121,163,700 GEL
9 Volvo Car Belgium 4,979,189,362 5,053,961,375 AUT
10 Delhaize Group 4,861,372,219 4,717,391,362 DIS
Advertisement
News
Vergeet uw jaarverslag IDPB niet

Binnenkort is het maart, de maand waarin werkgevers een Jaarverslag van de Interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (IDPB) aan de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk moeten bezorgen. Wettelijk gezien moet dat verslag immers worden verzonden "binnen de drie maanden volgend op het kalenderjaar waarop het betrekking heeft", met andere woorden, voor 1 april. Het moet worden opgemaakt op het daarvoor bestemde formulier A, B, of C, afhankelijk van de organisatie van de IDPB.

Geen ereloonsupplementen voor een dagopname

Sinds 1 januari 2013 is het verboden om voor een ziekenhuisverblijf in een tweepersoonskamer een ereloonsupplement aan te rekenen. In de oorspronkelijke tekst was opgenomen dat de maatregel zowel voor een klassieke opname als voor een dagopname gold. Het "hevige en aanhoudende protest" van de artsenvakbonden leidde er volgens de CD&V echter toe dat de dagopname uit de wet werd gehaald.

Automatische toekenning van nalatigheidsinteresten

Sinds 1 januari 1997 legt het handvest van de sociaal verzekerde de socialezekerheidsinstellingen een aantal werkingsregels op inzake informatie, naleving van termijnen en prestaties en zelfs achterstallige betalingen. Zo bepaalt artikel 20 van het handvest bijvoorbeeld dat de prestaties "van rechtswege interest opbrengen" vanaf hun opeisbaarheid. Soms gaat het om een aanzienlijk bedrag. Zo maakt het College van Ombudsmannen voor pensioenen gewag van een dossier waarin er 5.899,89 euro werd betaald.

Kan je een pleziervaartuig hypothekeren?

In theorie wel, in de praktijk niet. De wet van 26 maart 2012 (BS 30 mei) laat immers de inschrijving toe van "schepen niet bestemd voor winstgevende scheepvaartverrichtingen". Alle schepen bestemd voor de binnenvaart kunnen dan ook worden ingeschreven, ongeacht het gebruik dat ervan wordt gemaakt: pleziervaartboten, woonboten en restaurantboten, enzovoort.