Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
441,456 COMPANIES- 753,202 BOARD MEMBERS
  • New: SectorTop A comparative and individual analysis of the 50 major players per sector - 2014 key figures - Info and order
  • New: Select companies according to your personal comment and classification.
  • 07/07/2016 - Formation Le dossier crédit Formation financière
    Infos - Enregistrement
    Roularta (Zellik)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Gross operating margin
Company 2014 2013 Sector
1 BNP Paribas Fortis 1,609,336,000 1,356,303,000 BNK
2 ING België 1,536,447,000 1,818,663,000 BNK
3 KBC Bank 1,377,528,000 2,392,576,000 BNK
4 Belfius Bank 394,278,000 20,494,000 BNK
5 KBC Asset Management 377,898,000 536,473,000 SBV
6 Argenta Spaarbank 303,344,874 242,101,110 BNK
7 The Bank of NY Mellon 237,855,000 199,206,000 BNK
8 Euroclear Bank 192,866,000 175,151,000 BNK
9 Record Bank 173,047,000 123,124,000 BNK
10 AXA Bank Europe 143,606,000 86,539,000 BNK
Advertisement
News
Vzw's: alleen nog elektronische belastingaangifte

De belastingadministratie herinnert eraan dat vzw's geen papieren aangifteformulier meer ontvangen. De belastingaangiften van vzw's en stichtingen moeten vanaf dit jaar immers elektronische worden ingediend. In uitzonderlijke gevallen is een vrijstelling echter mogelijk, op voorwaarde dat er geldige argumenten kunnen worden aangevoerd. Het enige argument dat de fiscus aanvaardt, is dat de vzw of bij de persoon die gemachtigd is om de aangifte in te dienen, niet over de nodige elektronische middelen beschikt, met andere woorden een computer en internettoegang.

Premies voor individuele ziekteverzekeringen terugbetaalbaar

Heel wat werknemers beschikken via hun werkgever over een aanvullende ziekteverzekering voor het geval ze bij een ziekenhuisopname met bijkomende kosten worden geconfronteerd. Uiteraard is het voor kmo's moeilijker om dergelijke verzekeringen te sluiten. Ze kunnen dat probleem echter opvangen door de premies terug te betalen die hun werknemers betalen voor een individuele verzekering.

Einde van de aftrek voor patenten

De uitholling van de belastbare basis en de verschuiving van winsten (BEPS), die de OESO schat op 100 tot 240 miljard dollar per jaar, vloeien voort uit ons stelsel van aftrek voor patenten. Dankzij dat laatste kunnen Belgische ondernemingen - onder bepaalde voorwaarden - 80% van de inkomsten die patenten opleveren, aftrekken. Vandaar het idee om die praktijken zo veel mogelijk te neutraliseren met een reeks maatregelen die zo zijn opgesteld dat ze naar de nationale wetgeving van meer dan zestig landen kunnen worden omgezet.

Het recht om niet online te zijn

Met de opkomst van thuiswerken en de ontwikkeling van informatietechnologieën in het algemeen wordt de grens tussen werk en privéleven elke dag wat vager. Vandaar het idee om werknemers een "recht om niet online te zijn" te geven, dat bijvoorbeeld concreet wordt gemaakt door hen de vrijheid te geven om niet op e-mails en andere professionele boodschappen te reageren gedurende hun werktijd. Dat recht, dat kadert in een modernisering van de arbeid waar het cdH naar streeft, zou echter niet absoluut zijn.