Quicksearch Trends Top

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
402,579 COMPANIES- 665,715 BOARD MEMBERS
 • 20/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  RMG (Zellik)
 • 03/02/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 27/01/2015 - Trends Top Expert Class Regionale opleiding prospectie, segmentatie en salesmanagement
  Aurelium (Kontich)
 • 13/01/2015 - Trends Top Expert Class Formation pratique de segmentation, de prospection et de sales management
  Multiburo (Wavre)
 • New: You check the branch offices of a company and select companies by local activity (Personal Top).
 • New: Trends Top Starters You select starters for the period, region and sector you prefer, using Personal Top.
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Cash flow
Company 2013 2012 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,402,734,650 2,103,130,801 FAR
2 Belgacom 1,678,781,178 1,716,917,259 TEL
3 GSK Biologicals 1,092,062,057 1,127,095,459 FAR
4 MasterCard Europe 938,141,576 433,259,949 SFD
5 UCB Pharma 732,648,655 358,489,505 FAR
6 BP Iraq 717,576,386 746,981,280 RAF
7 Bridgestone Europe 594,718,364 12,452,893 TPB
8 Telenet 533,613,074 499,527,841 TEL
9 Toyota Motor Europe 512,894,242 264,947,485 AUT
10 ExxonMobil Petr. & Chem. 501,341,970 2,947,818,220 RAF
Advertisement
News
Naar een aftrekbare verzekering rechtsbijstand

Voor iedereen toegankelijke rechtshulp wordt steeds meer een utopie. Omdat het optrekken van het inkomensplafond waarmee rekening wordt gehouden voor het toekennen van rechtshulp in een crisisperiode moeilijk haalbaar is, stelt CDH voor om de ondertekening van een rechtsbijstandsverzekeringsovereenkomst aantrekkelijker te maken door een fiscaal voordeel toe te kennen, dat zowel bij de ondertekening van een individueel contract door een particulier als van een groepscontract door een onderneming voor al haar personeelsleden zou gelden.

Tijd om te denken aan de sociale verkiezingen ... van 2016

In de huidige politiek-economische omstandigheden kan er in een jaar tijd veel gebeuren. Toch wordt het stilaan tijd, zo vindt de FOD Werkgelegenheid, om te denken aan de sociale verkiezingen van 2016. De modelformulieren werden onlangs online gezet. Een wijze voorzorgsmaatregel. Verscheidene van die modellen gaan immers als bijlage bij de wet en hebben dan ook een verplicht karakter.

Een liquidatiereserve voor iedereen?

Tegenover de verontwaardiging over de verhoging van de liquidatiebonussen van 10% naar 25%, stelt de door de nieuwe regering opgestelde programmawet een fiscaal voordeel voor een nieuw type reserve: de liquidatiereserve. De dividenden die uit die reserve voortvloeien, zullen aan slechts 10% worden belast, op voorwaarde dat de bedragen die aan de basis liggen van die dividenden minimaal vijf jaar behouden zijn gebleven.

Kan je een fictie belasten?

Dat is in elk geval wat zowel de Vlaamse als de Waalse socialisten willen doen. Ze zijn duidelijk boos na de recente lux leaks en andere onthullingen over fiscale constructies. Bovendien worden ze gedreven door de nieuwe verplichting voor belastingplichtigen om in hun belastingaangifte het bestaan te melden van een juridische constructie ten gunste van de belastingplichtige zelf, zijn partner of zijn kinderen. Ze willen in het licht van de inkomstenbelasting een neutralisatie van de overdracht van middelen van een natuurlijke persoon naar een juridische constructie zoals een trust, een foundation enzovoort.