Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
454,127 COMPANIES- 766,031 BOARD MEMBERS
 • 18/04/2017 - Formation Prospection Prospection et sales management
  Infos - Enregistrement
  Multiburo (Wavre)
 • 28/03/2017 - Opleiding Handelscyclus Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
 • New: Order extra credit packages via My Trends Top and export even more leads at a low rate.
 • 18/04/2017 - Opleiding Kredietmanagement Financiële opleiding
  Informatie - Registratie
  Roularta (Zellik)
 • Dynamics CRM You can download the latest Trends Top plugin for Dynamics CRM online.
 • 30/03/2017 - Cycle commercial Formation financière
  Infos - Enregistrement
  Roularta (Zellik)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Added value
Company 2015 2014 Sector
1 Janssen Pharmaceutica 2,583,156,891 2,702,281,721 FAR
2 Proximus 2,494,833,567 2,399,465,500 TEL
3 HR Rail 2,034,841,961 #1,781,393,122 HRM
4 GSK Biologicals 1,899,998,444 1,978,934,517 FAR
5 bpost 1,690,314,814 1,728,196,790 APB
6 Total Belgium 1,687,290,613 1,614,714,449 PET
7 BASF Antwerpen 1,678,701,809 1,350,372,096 CHI
8 ExxonMobil Petr. & Chem. 1,274,804,611 766,768,570 RAF
9 N.M.B.S. 1,102,485,817 1,132,054,730 RAI
10 Colruyt 1,067,662,252 1,057,376,432 DIS
Advertisement
News
Deeleconomie: maximaal 2.500 euro in 2016

De bovengrens bedraagt weliswaar 5.000 euro per jaar, maar omdat de nieuwe fiscale regeling zoals ze is vastgelegd in de programmawet van 1 juli 2016 op die datum pas in werking trad, moeten we voor belastingjaar 2017 met de helft, of 2.500 euro, genoegen nemen. Naast een fiscaal interessant tarief (10%) bestaat het belangrijkste voordeel van de regeling uit het feit dat geen enkele btw-identificatie vereist is in hoofde van de belanghebbende. Maar opgelet, de deeleconomie blijft beperkt tot het ruilen en delen van ruimtes, goederen, werktuigen, geld, kennis en diensten, tussen particulieren via een erkend elektronisch platform.

Waar de bijdrage voor financiële verantwoordelijkheid aftrekken?

Uit navraag bij de verschillende ziekenfondsen, zo verklaart de fiscus in een rondzendbrief, blijkt dat zij bij hun gerechtigden geen 'persoonlijke bijdragen financiële verantwoordelijkheid' voor het jaar 2016 hebben geïnd. U kunt dus niets aftrekken. Inde uw ziekenfonds toch de bijdrage financiële verantwoordelijkheid, dan kunt u het bedrag in het betreffende vak vermelden, namelijk:
- in Deel 1, Vak IV, rubriek A, 18, 'Niet ingehouden persoonlijke sociale bijdragen', voor de belastingplichtigen die gewone bezoldigingen ontvangen;

Controleer onmiddellijk de inhoudingsplicht

checkinhoudingsplicht.be is een nieuwe dienst van de FOD Financiën. Via de website kan iedereen de inhoudingsplicht nagaan van een onderneming die werken in onroerende staat of activiteiten in de bewakings- of vleessector verricht. U moet de inhoudingsplicht controleren wanneer u een contract afsluit en bij de betaling van elke factuur. Er is een inhouding van 15% op het factuurbedrag exclusief btw bij inhoudingsplicht voor de FOD Financiën, en van 35% bij inhoudingsplicht voor de sociale zekerheid.

Opcentiemen heffen op de vennootschapsbelasting?

Dat stelt de sp.a in elk geval voor. De partij gaat daarbij uit van de vaststelling dat de gemeentelijke fiscale basis wordt aangetast door de vervennootschappelijking van het economische leven. Steeds meer beoefenaars van een vrij beroep en zelfstandigen brengen hun activiteit immers onder in een vennootschap. Doordat de inkomsten worden verdeeld tussen de vennootschap en de bedrijfsleider, wordt er een kleiner inkomen onderworpen aan de personenbelasting. Daar de gemeenten enkel opcentiemen kunnen heffen op de personenbelasting leidt dit tot inkomstenverlies voor de gemeenten.