Search company or activity

WHO?

COMPANY, BOARD MEMBER, VAT, TELEPHONE, FAX

WHAT?

ACTIVITY, KEYWORD, BRAND, PRODUCT, SECTOR INDEX

WHERE?

ZIP CODE, MUNICIPALITY SELECT PROVINCE
442,050 COMPANIES- 753,316 BOARD MEMBERS
 • 06/09/2016 - Formation Analyse de bilan Formation financière
  Infos - Enregistrement
  Roularta (Zellik)
 • 08/09/2016 - Formation Cycle commercial Formation financière
  Infos - Enregistrement
  Air Space (Gosselies)
 • 13/09/2016 - Opleiding Prospectie Prospecteren en salesmanagement
  Informatie - Registratie
  Aurelium (Kontich)
 • New: Select companies according to your personal comment and classification.
 • 06/09/2016 - Formation Prospection Prospection et sales management
  Infos - Enregistrement
  Imagix (Mons)
Webtools
Manage salesteam - Region Management Analyse clients - GeoTop Analyse market - Personal Top Benchmark companies Monitor companies - Alert Service
Ranking by Turnover
Company 2014 2013 Sector
1 ExxonMobil Petr. & Chem. 29,927,809,403 30,494,134,982 RAF
2 Total Petrochem.& Refin. 23,749,369,702 26,826,688,541 PCH
3 Toyota Motor Europe 19,678,866,389 19,184,291,550 AUT
4 ENGIE Electrabel 12,411,936,975 12,468,228,262 GEL
5 Total Belgium 6,615,366,438 7,614,301,927 PET
6 BASF Antwerpen 6,514,917,535 6,884,361,608 CHI
7 Colruyt 6,105,404,532 5,902,596,994 DIS
8 Volvo Car Belgium 5,134,601,451 4,979,189,362 AUT
9 Delhaize Group 4,703,451,215 4,861,372,219 DIS
10 Proximus 3,964,134,311 3,986,219,563 TEL
Advertisement
News
Voorafbetalingen: minstens 1%

Ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen werden gedaan, wordt op de andere beroepsinkomsten dan de bezoldigingen van loon- en weddetrekkenden een belastingvermeerdering toegepast. Deze wordt kwartaal per kwartaal berekend op grond van een rentevoet toegepast door de Nationale Bank voor de voorschotten en leningen op ander overheidspapier dan schatkistcertificaten. Sinds november 2013 bedraagt die rentevoet echter minder dan 1%, wat betekent dat hij logischerwijze naar de lagere eenheid zou moeten worden afgerond, namelijk 0%.

Interim: de 48-urenregel verdwijnt op 1 oktober

In principe moet elk contract van bepaalde duur schriftelijk worden vastgesteld ten laatste op het ogenblik waarop de werknemer in dienst treedt. Er werd echter een uitzondering toegestaan om recht te kunnen doen aan de eigenheid van de uitzendsector, waar het vaak voorkomt dat een uitzendkracht wordt opgeroepen voor een dringende opdracht, zonder dat hij eerst kan langsgaan bij het uitzendbureau om zijn arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Vandaar de beruchte '48-urenregel', waardoor de werknemer constant in juridische onzekerheid leeft, bijvoorbeeld bij opeenvolgende dagcontracten of wanneer het contract pas wordt opgesteld nadat de opdracht reeds is afgelopen.

Kilometervergoeding afgevlakt

Slecht nieuws voor wie zijn eigen wagen voor beroepsdoeleinden gebruikt: zij krijgen vanaf 1 juli nog slechts 0,3363 euro per afgelegde beroepskilometer in plaats van 0,3412 euro vorig jaar, of 1,4% minder. Daar zijn twee redenen voor. Om te beginnen is er de vervanging in 2015 van de consumptieprijsindex door een vlakke gezondheidsindex, die heel wat minder gunstig is voor de consument. Daarnaast is er de daling van de brandstofprijzen. De forfaitaire vergoeding is de vergoeding die de staat toepast voor zijn ambtenaren wanneer ze hun eigen wagen voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Een belastingkrediet voor alle zelfstandigen?

Als het wetsvoorstel van de N-VA aanvaard wordt, kunnen 57.822 zelfstandigen zoals bakkers, slagers, kappers, café-uitbaters enzovoort, die forfaitair worden belast, maximaal 670 euro terugkrijgen van de fiscus wanneer het inkomen uit hun activiteit tussen 4.960 en 21.520 euro bedraagt (geïndexeerde bedragen voor belastingjaar 2015). Belastingplichtigen die forfaitair worden belast, zijn immers uitgesloten van het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomens, wat indruist tegen de doelstelling van de maatregel, namelijk de belastingplichtigen met lage inkomsten een hoger netto-inkomen toekennen.