Vinden

Zelffinancieringsgraad

De reserves plus het overgedragen resultaat gedeeld door het totaal passief.

Het is een minder gangbare ratio die echter een voorlopende indicator van een faillissement kan zijn.

Formule: (13 +/- 14) / 10/49.

In %.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Zelffinancieringsgraad