Vinden

Winst (+), verlies (-) van het boekjaar

De balansrubriek 9904 van de resultatenrekening.

Winst : balansrubriek 9904 met positieve waarde.

Verlies : balansrubriek 9904 met negatieve waarde.

De winst of het verlies van het boekjaar na belastingen, financiële en uitzonderlijke resultaten.

Bedragen in euro.