Vinden

Wijzigingen voorraad goederen in bewerking en bestellingen in uitvoering

De balansrubriek 71 van de resultatenrekening.
Het minteken duidt op een afname.
Deze rubriek, die men enkel tegenkomt in volledige schema's, kan erg belangrijk zijn in sectoren waar de afwerking van een opdracht zich over een lange periode uitstrekt. Bijvoorbeeld in de bouwsector.
Bedragen in euro.