Vinden

Waardeverminderingen op voorraden, bestellingen in uitvoering en handelsvorderingen

De balansrubriek 631/4 van de resultatenrekening.
De terugnemingen zijn aangeduid met een minteken.
Bedragen in euro.