Vinden

Vorderingen over periode langer dan 1 jaar

De balansrubriek 29 van de activa.
Bedragen in euro.
Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Vorderingen over periode langer dan 1 jaar