Vinden

Voorzieningen voor risico's en kosten

De balansrubriek 635/7 van de resultatenrekening.
De terugnemingen zijn aangeduid met een minteken.
Bedragen in euro.