Vinden

Vlottende activa

Eén van de twee grote onderdelen van de totale activa.
Is de som van de rubrieken:
29  Vorderingen op meer dan één jaar
3  Voorraden en bestellingen in uitvoering
40/41  Vorderingen op ten hoogste één jaar
50/53  Geldbeleggingen
54/58  Liquide middelen
490/1  Overlopende rekeningen
Bedragen in euro.
Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Vlottende activa