Vinden

Uitzonderlijke opbrengsten

Opbrengsten die niet uit de normale activiteit van de onderneming voortvloeien, zoals onttrekking aan provisie of meerwaarden uit de realisatie van vaste activa.

Rubriek 76 van de resultatenrekening.

Bedragen in euro.