Vinden

Uitzonderlijke kosten

Kosten die niet uit de normale activiteit van de onderneming voortvloeien, zoals afschrijvingen, waardeverminderingen op vaste activa of minderwaarden uit de realisatie van vaste activa.

Bovenkant formulier

Rubriek 66 van de resultatenrekening.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Uitzonderlijke kosten