Vinden

Uitgetreden brugpensioen

Aantal werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst in de loop van het boekjaar beëindigd werd naar aanleiding van brugpensionering.

Uitgedrukt in voltijdse equivalenten.

Rubriek 3413 van de sociale balans.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
  • Holdings
  • Financiële diensten voor ondernemingen van eenzelfde internationale groep
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Uitgetreden brugpensioen