Vinden

Toegevoegde waarde / bedrijfsopbrengsten

De verhouding tussen toegevoegde waarde en totale opbrengsten. Geeft de integratiegraad van de productieprocessen van de onderneming weer. Zowel de evolutie doorheen de tijd als de vergelijking met andere bedrijven uit dezelfde sector is kenmerkend.

Formule: TW/(70+74-740)*100

In %