Vinden

Toegevoegd resultaat/toegevoegde waarde

Het toegevoegde resultaat in verhouding tot de toegevoegde waarde.

Dat is wat overblijft nadat de overige vier productiefactoren (personeel, financiële lasten, afschrijving en fiscus) betaald zijn.

Dit toegevoegde resultaat verschilt uiteraard van het resultaat of de nettowinst van het boekjaar omdat de financiële opbrengsten, de uitzonderlijke elementen en de bekomen toelagen van overheidsinstanties niet mee worden geteld bij de berekening van de toegevoegde waarde.