Vinden

Terugbetalingstermijn vreemd vermogen

Een laag getal betekent dat de onderneming in staat is om een bijkomende schuldenlast te dragen en de terugbetalingen die daaruit voortvloeien.

Formule: (16+17/49)/CF