Vinden

Spaargelden en deposito's

Rubriek IIA van de passiva

De schulden aan de cliënten zijn schulden die voortvloeien uit de verzameling van de gelden van de cliënten.

Ze kunnen onderverdeeld worden in:

- spaargelden

- schulden onmiddellijk opvraagbaar

- schulden op termijn

De spaargelden zijn deze van de befaamde spaarboekjes waarvan de opbrengsten fiscaal zijn vrijgesteld tot 1.550 euro.  Dit soort belegging is uiterst gevoelig aan de schommeling van de interestvoet.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Spaargelden en deposito's