Vinden

Schulden onmiddellijk opvraagbaar

Rubriek IIB1 van de passiva.

Deze rubriek komt alleen voor in balansen van financiële instellingen.

De schulden aan de cliënten zijn schulden die voortvloeien uit de verzameling van de gelden van de cliënten.

Ze kunnen onderverdeeld worden in:

- spaargelden

- schulden onmiddellijk opvraagbaar

- schulden op termijn

De onmiddellijk opvraagbare schulden verzamelen de bedragen die elk moment kunnen worden opgevraagd of waarvoor een vooropzeg van één werkdag is overeengekomen.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Schulden onmiddellijk opvraagbaar