Vinden

Rotatie vlottende bedrijfsactiva

Meer verkopen en/of de kosten drukken zijn twee manieren om het bedrijfsresultaat op te trekken.

Er is er echter nog een derde: de rotatie van de bedrijfsactiva versnellen.

Rotatie van de vlottende bedrijfsactiva in de verkopen: 70 + 74 – 740/ 3 + 40 + 490/1.