Vinden

Rotatie vaste bedrijfsactiva

Meer verkopen en/of de kosten drukken zijn twee manieren om het bedrijfsresultaat op te trekken.

Er is er echter nog een derde: de rotatie van de bedrijfsactiva versnellen.

Rotatie van de vaste bedrijfsactiva in de verkopen: 70 + 74 – 740/ 20 + 21 + 22/27