Vinden

Return on assets

Financiële instellingen

of rentabiliteit van de ingezette middelen. Die wordt berekend op dezelfde manier als de ROE. Alleen worden de rubrieken IX tot XIII van het passief vervangen door het totaal van het actief. De verhouding ROE/ROA geeft de coëfficiënt van de eigen middelen of Equity Multiplier.

Verzekeringsmaatschappijen

of rentabiliteit van de ingezette middelen. Die wordt berekend op dezelfde manier als de ROE. Alleen wordt het eigen vermogen vervangen door het totaal van het actief. De verhouding ROE/ROA geeft de coëfficiënt van de eigen middelen of Equity Multiplier.

In %.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Return on assets