Vinden

Quick ratio

Is een ratio die de liquiditeit nog nauwkeuriger meet dan de current ratio omdat de minst liquide activa bij de berekening worden weggelaten, voornamelijk de voorraden en de bestellingen in uitvoering.

Formule: (40/41 + 50/53+ 54/58)/ 42/48

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Quick ratio