Vinden

Productiviteit per werknemer

De toegevoegde waarde gedeeld door het gemiddeld personeelsbestand, volgens de formule:

TW/aantal werknemers

Dit is een klassieke productiviteitsmaat. De ratio is een functie van kapitaalintensief gebruik in het productieproces en moet met de nodige omzichtigheid gehanteerd worden.

Bedragen in euro.