Vinden

Portefeuille

De financiële vaste activa in duizenden euro.
Rubriek 28 van de jaarrekening.