Vinden

Personeelskosten in verhouding tot toegevoegde waarde

Voor volledige schema's:
((62 + 1521 + 1522) / TW) x 100
 In %.
Voor verkorte schema's:
(62 / TW) x 100
In %.
De personeelskosten als percentage van de toegevoegde waarde. De toegevoegde waarde kan in een aantal elementen worden uitgesplitst: personeelskosten, financiële lasten, afschrijvingen in de ruime zin van het woord, belastingen en accijnzen, winst (of verlies).
Soms zijn de personeelskosten groter dan de toegevoegde waarde. Dit betekent dat de onderneming meer salarissen betaalt dan ze aan omzet binnenkrijgt. Vanzelfsprekend kan zo'n toestand niet blijven duren.