Vinden

Personeelskost (werknemers)

De balansrubriek 62 van de resultatenrekening.
Bedragen in euro.