Vinden

Personeelskost (totaal)

Onder bezoldigingen nemen we het totaal van de salarissen, de sociale lasten en pensioenfondsen voor ingeschreven werknemers (rubriek 62) en de kost voor interims (rubriek 1521) en terbeschikkinggestelden (rubriek 1522).

Voor verzekeringsmaatschappijen nemen we rubriek 8121 van de jaarrekening en voor banken rubriek VIIA van de resultatenrekening, in plaats van rubriek 62.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
  • Verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Personeelskost (totaal)