Vinden

Overige beheerskosten

De algemene beheerskosten kunnen onderverdeeld worden in:

- bezoldigingen

- overige beheerskosten

Worden opgenomen onder de rubriek "overige beheerskosten":

de werkingskosten die geen bezoldigingen of bedrijfsbelastingen bevatten.

Bv. de betaalde huren, publiciteits-, transport-, reiskosten en honoraria.

Rubriek VIIB van de resultatenrekening.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Overige beheerskosten