Vinden

Opbrengsten uit beleggingen

Verzekeringsmaatschappijen bouwen reserves op om hun toekomstige verbintenissen te kunnen nakomen. Die reserves worden belegd en brengen uiteraard iets op.

De netto-opbrengst van die beleggingen wordt als volgt berekend: 712 + 722 + 730 - 614 - 624 - 630.

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Verzekeringsmaatschappijen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Opbrengsten uit beleggingen