Vinden

Onmiddellijke liquiditeit

Geeft aan in welke mate de schulden op korte termijn zonder uitstel door de onmiddellijk beschikbare middelen terugbetaald kunnen worden. 

Formule: [54/58 / (29/58 - 29)] * 100

In %