Vinden

Niet-kaskosten in verhouding tot toegevoegde waarde

Dit wil zeggen, de afschrijvingen in de ruime zin van het woord, volgens de formule:
((630 ± 631/4 ± 635/7) / TW ) x 100
In %.
De afschrijvingen in de ruime zin van het woord omvatten de afschrijvingen, de voorzieningen en de waardeverminderingen: hetzelfde begrip als waarmee de cashflow wordt berekend.