Vinden

Nettobankproduct

Berekend volgens volgende formule:

I - II + III + IV - V ± VI, waarbij

I = Renteopbrengsten en soortgelijke opbrengsten

II = Rentekosten en soortgelijke kosten

III = Opbrengsten uit niet-vastrentende effecten

IV = Ontvangen provisies

V = Betaalde provisies

VI = Winst (verlies) uit financiële transacties

Bedragen in euro.

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Banken
  • Beursvennootschappen en beleggingsadvies
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Nettobankproduct