Vinden

Netto-kasratio

Geeft de verhouding weer tussen de nettokas en de beperkte vlottende activa. Het is naast de current en quick ratio een derde liquiditeitsratio.

Formule: (50/53+54/58-43)/(29/58-29)

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Netto-kasratio