Vinden

Netto-bedrijfskapitaal

Is het verschil tussen de beperkte vlottende activa en het vreemd vermogen op korte termijn. Het is een financieringsbron voor de exploitatie.

Een liquiditeitsbuffer die een tegenvaller binnen de onderneming kan opvangen, zoals een mindere verkoopperiode of het faillissement van een klant.

Formule: 29/58-29-42/48-492/3

Bedragen in euro

Deze rubriek is beschikbaar voor:
  • Vennootschappen
Raadpleeg klassement van Belgische bedrijven volgens Netto-bedrijfskapitaal